I. trieda OM Rožňava - dospelí

Účastníci:

01. TJ Lokomotíva CHZ Dedinky
02. FK Baník Drnava
03. TJ FO Krásnohorská Dlhá Lúka
04. TJ Papiereň Slavošovce
05. TJ Sokol Rudná
06. FK Sokol Bohúňovo
07. OFK Vyšná Slaná
08. FK Brzotín
09. ŠK Jablonov nad Turňou
10. FK Hrhov
11. TJ FO Vlachovo
12. FK Tatran Betliar
13. TJ ZK Dlhá Ves
14. TJ Baník Rožňavské Bystré

 

Schválené výnimky z hracích dní a časov:

Slavošovce             domáce stretnutia v sobotu UHČ

 

Jesenná časť
Jarná časť

1. kolo 5.8.12 17:00

Dedinky - Rož. Bystré

Drnava - Dlhá Ves

Krh. Dlhá Lúka - Betliar

Slavošovce - Vlachovo

Rudná - Hrhov

Bohúňovo - Jablonov n/Turňou

Vyšná Slaná - Brzotín

14. kolo 4.11.12 13:30 /predohrávka/

Rož. Bystré - Dedinky

Dlhá Ves - Drnava

Betliar - Krh. Dlhá Lúka

Vlachovo - Slavošovce

Hrhov - Rudná

Jablonov n/Turňou - Bohúňovo

Brzotín - Vyšná Slaná

2. kolo 12.8.12 17:00

Rož. Bystré - Brzotín

Jablonov n/Turňou - Vyšná Slaná

Hrhov - Bohúňovo

Vlachovo - Rudná

Betliar - Slavošovce

Dlhá Ves - Krh. Dlhá Lúka

Dedinky - Drnava

15. kolo 31.3.13 15:30

Brzotín - Rož. Bystré

Vyšná Slaná - Jablonov n/Turňou

Bohúňovo - Hrhov

Rudná - Vlachovo

Slavošovce - Betliar

Krh. Dlhá Lúka - Dlhá Ves

Drnava - Dedinky

 

3. kolo 19.8.12 16:30

Drnava - Rož. Bystré

Krh. Dlhá Lúka - Dedinky

Slavošovce - Dlhá Ves

Rudná - Betliar

Bohúňovo - Vlachovo

Vyšná Slaná - Hrhov

Brzotín - Jablonov n/Turňou

16. kolo 7.4.13 15:30

Rož. Bystré - Drnava

Dedinky - Krh. Dlhá Lúka

Dlhá Ves - Slavošovce

Betliar - Rudná

Vlachovo - Bohúňovo

Hrhov - Vyšná Slaná

Jablonov n/Turňou - Brzotín

4. kolo 26.8.12 16:00

Rož. Bystré - Jablonov n/Turňou

Hrhov - Brzotín

Vlachovo - Vyšná Slaná

Betliar - Bohúňovo

Dlhá Ves - Rudná

Dedinky - Slavošovce

Drnava - Krh. Dlhá Lúka

17. kolo 14.4.13 16:00

Jablonov n/Turňou - Rož. Bystré

Brzotín - Hrhov

Vyšná Slaná - Vlachovo

Bohúňovo - Betliar

Rudná - Dlhá Ves

Slavošovce - Dedinky

Krh. Dlhá Lúka - Drnava

 

5. kolo 2.9.12 15:30

Krh. Dlhá Lúka - Rož. Bystré

Slavošovce - Drnava

Rudná - Dedinky

Bohúňovo - Dlhá Ves

Vyšná Slaná - Betliar

Brzotín - Vlachovo

Jablonov n/Turňou - Hrhov

18. kolo 21.4.13 16:30

Rož. Bystré - Krh. Dlhá Lúka

Drnava - Slavošovce

Dedinky - Rudná

Dlhá Ves - Bohúňovo

Betliar - Vyšná Slaná

Vlachovo - Brzotín

Hrhov - Jablonov n/Turňou

6. kolo 9.9.12 15:30

Rož. Bystré - Hrhov

Vlachovo - Jablonov n/Turňou

Betliar - Brzotín

Dlhá Ves - Vyšná Slaná

Dedinky - Bohúňovo

Drnava - Rudná

Krh. Dlhá Lúka - Slavošovce

19. kolo 28.4.13 17:00

Hrhov - Rož. Bystré

Jablonov n/Turňou - Vlachovo

Brzotín - Betliar

Vyšná Slaná - Dlhá Ves

Bohúňovo - Dedinky

Rudná - Drnava

Slavošovce - Krh. Dlhá Lúka

 

7. kolo 16.9.12 15:00

Slavošovce - Rož. Bystré

Rudná - Krh. Dlhá Lúka

Bohúňovo - Drnava

Vyšná Slaná - Dedinky

Brzotín - Dlhá Ves

Jablonov n/Turňou - Betliar

Hrhov - Vlachovo

20. kolo 5.5.13 17:00

Rož. Bystré - Slavošovce

Krh. Dlhá Lúka - Rudná

Drnava - Bohúňovo

Dedinky - Vyšná Slaná

Dlhá Ves - Brzotín

Betliar - Jablonov n/Turňou

Vlachovo - Hrhov

8. kolo 23.9.12 15:00

Rož. Bystré - Vlachovo

Betliar - Hrhov

Dlhá Ves - Jablonov n/Turňou

Dedinky - Brzotín

Drnava - Vyšná Slaná

Krh. Dlhá Lúka - Bohúňovo

Slavošovce - Rudná

 

21. kolo 12.5.13 17:00

Vlachovo - Rož. Bystré

Hrhov - Betliar

Jablonov n/Turňou - Dlhá Ves

Brzotín - Dedinky

Vyšná Slaná - Drnava

Bohúňovo - Krh. Dlhá Lúka

Rudná - Slavošovce

 

9. kolo 30.9.12 14:30

Rudná - Rož. Bystré

Bohúňovo - Slavošovce

Vyšná Slaná - Krh. Dlhá Lúka

Brzotín - Drnava

Jablonov n/Turňou - Dedinky

Hrhov - Dlhá Ves

Vlachovo - Betliar

22. kolo 19.5.13 17:00

Rož. Bystré - Rudná

Slavošovce - Bohúňovo

Krh. Dlhá Lúka - Vyšná Slaná

Drnava - Brzotín

Dedinky - Jablonov n/Turňou

Dlhá Ves - Hrhov

Betliar - Vlachovo

10. kolo 7.10.12 14:30

Rož. Bystré - Betliar

Dlhá Ves - Vlachovo

Dedinky - Hrhov

Drnava - Jablonov n/Turňou

Krh. Dlhá Lúka - Brzotín

Slavošovce - Vyšná Slaná

Rudná - Bohúňovo

23. kolo 26.5.13 17:00

Betliar - Rož. Bystré

Vlachovo - Dlhá Ves

Hrhov - Dedinky

Jablonov n/Turňou - Drnava

Brzotín - Krh. Dlhá Lúka

Vyšná Slaná - Slavošovce

Bohúňovo - Rudná

 

11. kolo 14.10.12 14:00

Bohúňovo - Rož. Bystré

Vyšná Slaná - Rudná

Brzotín - Slavošovce

Jablonov n/Turňou - Krh. Dlhá Lúka

Hrhov - Drnava

Vlachovo - Dedinky

Betliar - Dlhá Ves

24. kolo 2.6.13 17:00

Rož. Bystré - Bohúňovo

Rudná - Vyšná Slaná

Slavošovce - Brzotín

Krh. Dlhá Lúka - Jablonov n/Turňou

Drnava - Hrhov

Dedinky - Vlachovo

Dlhá Ves - Betliar

12. kolo 21.10.12 14:00

Rož. Bystré - Dlhá Ves

Dedinky - Betliar

Drnava - Vlachovo

Krh. Dlhá Lúka - Hrhov

Slavošovce - Jablonov n/Turňou

Rudná - Brzotín

Bohúňovo - Vyšná Slaná

 

25. kolo 9.6.13 17:00

Dlhá Ves - Rož. Bystré

Betliar - Dedinky

Vlachovo - Drnava

Hrhov - Krh. Dlhá Lúka

Jablonov n/Turňou - Slavošovce

Brzotín - Rudná

Vyšná Slaná - Bohúňovo

 

13. kolo 28.10.12 14:00

Vyšná Slaná - Rož. Bystré

Brzotín - Bohúňovo

Jablonov n/Turňou - Rudná

Hrhov - Slavošovce

Vlachovo - Krh. Dlhá Lúka

Betliar - Drnava

Dlhá Ves - Dedinky

26. kolo 16.6.13 17:00

Rož. Bystré - Vyšná Slaná

Bohúňovo - Brzotín

Rudná - Jablonov n/Turňou

Slavošovce - Hrhov

Krh. Dlhá Lúka - Vlachovo

Drnava - Betliar

Dedinky - Dlhá Ves