I. trieda OM Rožňava - st. žiaci

Účastníci:

01. MFK Dobšiná
02. FK Družstevník Gemerská Poloma
03. FK Krásnohorské Podhradie
04. FK Baník Drnava
05. FK Honce - odhlásili sa
06. FK Sokol Bohúňovo
07. TJ Baník Rožňavské Bystré
08. FK Baník Štítnik
09. TJ Družba Čoltovo - odhlásili sa
10. TJ Papiereň Slavošovce

 

Schválené výnimky z hracích dní a časov:

Dobšiná                   domáce stretnutia v sobotu o 10:30 hod.
Gem. Poloma            domáce stretnutia v nedeľu o 10:30 hod.
Krh. Podhradie          domáce stretnutia v sobotu o 10:30 hod.
Drnava                     domáce stretnutia v nedeľu o 10:00 hod.
Bohúňovo                 domáce stretnutia v nedeľu o 10:30 hod. v Plešivci

 

Honce a Čoltovo vystúpili zo súťaže.

 

Jesenná časť
Jarná časť

1. kolo 1.9.12 14:00

Dobšiná - Slavošovce

Gem. Poloma - Čoltovo

Krh. Podhradie - Štítnik

Drnava - Rož. Bystré

Honce - Bohúňovo

10. kolo 6.4.13 14:00

Slavošovce - Dobšiná

Čoltovo - Gem. Poloma

Štítnik - Krh. Podhradie

Rož. Bystré - Drnava

Bohúňovo - Honce

2. kolo 8.9.12 14:00

Slavošovce - Bohúňovo

Rož. Bystré - Honce

Štítnik - Drnava

Čoltovo - Krh. Podhradie

Dobšiná - Gem. Poloma

11. kolo 13.4.13 14:00

Bohúňovo - Slavošovce

Honce - Rož. Bystré

Drnava - Štítnik

Krh. Podhradie - Čoltovo

Gem. Poloma - Dobšiná

3. kolo 15.9.12 14:00

Gem. Poloma - Slavošovce

Krh. Podhradie - Dobšiná

Drnava - Čoltovo

Honce - Štítnik

Bohúňovo - Rož. Bystré

12. kolo 20.4.13 14:00

Slavošovce - Gem. Poloma

Dobšiná - Krh. Podhradie

Čoltovo - Drnava

Štítnik - Honce

Rož. Bystré - Bohúňovo

4. kolo 22.9.12 14:00

Slavošovce - Rož. Bystré

Štítnik - Bohúňovo

Čoltovo - Honce

Dobšiná - Drnava

Gem. Poloma - Krh. Podhradie

13. kolo 27.4.13 14:00

Rož. Bystré - Slavošovce

Bohúňovo - Štítnik

Honce - Čoltovo

Drnava - Dobšiná

Krh. Podhradie - Gem. Poloma

5. kolo 29.9.12 14:00

Krh. Podhradie - Slavošovce

Drnava - Gem. Poloma

Honce - Dobšiná

Bohúňovo - Čoltovo

Rož. Bystré - Štítnik

14. kolo 4.5.13 14:00

Slavošovce - Krh. Podhradie

Gem. Poloma - Drnava

Dobšiná - Honce

Čoltovo - Bohúňovo

Štítnik - Rož. Bystré

6. kolo 6.10.12 14:00

Slavošovce - Štítnik

Čoltovo - Rož. Bystré

Dobšiná - Bohúňovo

Gem. Poloma - Honce

Krh. Podhradie - Drnava

15. kolo 11.5.13 14:00

Štítnik - Slavošovce

Rož. Bystré - Čoltovo

Bohúňovo - Dobšiná

Honce - Gem. Poloma

Drnava - Krh. Podhradie

7. kolo 13.10.12 14:00

Drnava - Slavošovce

Honce - Krh. Podhradie

Bohúňovo - Gem. Poloma

Rož. Bystré - Dobšiná

Štítnik - Čoltovo

16. kolo 18.5.13 14:00

Slavošovce - Drnava

Krh. Podhradie - Honce

Gem. Poloma - Bohúňovo

Dobšiná - Rož. Bystré

Čoltovo - Štítnik

8. kolo 20.10.12 14:00

Slavošovce - Čoltovo

Dobšiná - Štítnik

Gem. Poloma - Rož. Bystré

Krh. Podhradie - Bohúňovo

Drnava - Honce

17. kolo 25.5.13 14:00

Čoltovo - Slavošovce

Štítnik - Dobšiná

Rož. Bystré - Gem. Poloma

Bohúňovo - Krh. Podhradie

Honce - Drnava

9. kolo 27.10.12 14:00

Honce - Slavošovce

Bohúňovo - Drnava

Rož. Bystré - Krh. Podhradie

Štítnik - Gem. Poloma

Čoltovo - Dobšiná

18. kolo 1.6.13 14:00

Slavošovce - Honce

Drnava - Bohúňovo

Krh. Podhradie - Rož. Bystré

Gem. Poloma - Štítnik

Dobšiná - Čoltovo