I. trieda OM Rožňava - dorast

Účastníci:

1. MFK Dobšiná
2. FK Krásnohorská Dlhá Lúka
3. FK Krásnohorské Podhradie
4. FK Gemerská Hôrka
5. OFK Vyšná Slaná
6. FK Plešivec
7. TJ FO Vlachovo
8. TJ ZK Dlhá Ves
9. FK Družstevník Gemerská Poloma
10. volno

 

Schválené výnimky z hracích dní a časov:

Dobšiná                        domáce stretnutia v sobotu UHČ
Gemerská Hôrka           domáce stretnutia v sobotu o 10:30 hod.
Plešivec                        domáce stretnutia v sobotu UHČ
Vlachovo                       domáce stretnutia v sobotu UHČ
Dlhá Ves                       domáce stretnutia v sobotu o 14:00 hod.
Gemerská Poloma         domáce stretnutia v sobotu UHČ

 

Jesenná časť
Jarná časť

1. kolo 2.9.12 14:30

Dobšiná - volno

Krh. Dlhá Lúka - Gem. Poloma

Krh. Podhradie - Dlhá Ves

Gem. Hôrka - Vlachovo

Vyš. Slaná - Plešivec

10. kolo 7.4.13 13:00

volno - Dobšiná

Gem. Poloma - Krh. Dlhá Lúka

Dlhá Ves - Krh. Podhradie

Vlachovo - Gem. Hôrka

Plešivec - Vyš. Slaná

2. kolo 9.9.12 14:30

volno - Plešivec

Vlachovo - Vyš. Slaná

Dlhá Ves - Gem. Hôrka

Gem. Poloma - Krh. Podhradie

Dobšiná - Krh. Dlhá Lúka

11. kolo 14.4.13 13:30

Plešivec - volno

Vyš. Slaná - Vlachovo

Gem. Hôrka - Dlhá Ves

Krh. Podhradie - Gem. Poloma

Krh. Dlhá Lúka - Dobšiná

3. kolo 16.9.12 14:00

Krh. Dlhá Lúka - volno

Krh. Podhradie - Dobšiná

Gem. Hôrka - Gem. Poloma

Vyš. Slaná - Dlhá Ves

Plešivec - Vlachovo

12. kolo 21.4.13 14:00

volno - Krh. Dlhá Lúka

Dobšiná - Krh. Podhradie

Gem. Poloma - Gem. Hôrka

Dlhá Ves - Vyš. Slaná

Vlachovo - Plešivec

4. kolo 23.9.12 13:30

volno - Vlachovo

Dlhá Ves - Plešivec

Gem. Poloma - Vyš. Slaná

Dobšiná - Gem. Hôrka

Krh. Dlhá Lúka - Krh. Podhradie

13. kolo 28.4.13 14:30

Vlachovo - volno

Plešivec - Dlhá Ves

Vyš. Slaná - Gem. Poloma

Gem. Hôrka - Dobšiná

Krh. Podhradie - Krh. Dlhá Lúka

5. kolo 30.9.12 13:00

Krh. Podhradie - volno

Gem. Hôrka - Krh. Dlhá Lúka

Vyš. Slaná - Dobšiná

Plešivec - Gem. Poloma

Vlachovo - Dlhá Ves

14. kolo 5.5.13 14:30

volno - Krh. Podhradie

Krh. Dlhá Lúka - Gem. Hôrka

Dobšiná - Vyš. Slaná

Gem. Poloma - Plešivec

Dlhá Ves - Vlachovo

6. kolo 7.10.12 13:00

volno - Dlhá Ves

Gem. Poloma - Vlachovo

Dobšiná - Plešivec

Krh. Dlhá Lúka - Vyš. Slaná

Krh. Podhradie - Gem. Hôrka

15. kolo 12.5.13 14:30

Dlhá Ves - volno

Vlachovo - Gem. Poloma

Plešivec - Dobšiná

Vyš. Slaná - Krh. Dlhá Lúka

Gem. Hôrka - Krh. Podhradie

7. kolo 14.10.12 12:30

Gem. Hôrka - volno

Vyš. Slaná - Krh. Podhradie

Plešivec - Krh. Dlhá Lúka

Vlachovo - Dobšiná

Dlhá Ves - Gem. Poloma

16. kolo 19.5.13 14:30

volno - Gem. Hôrka

Krh. Podhradie - Vyš. Slaná

Krh. Dlhá Lúka - Plešivec

Dobšiná - Vlachovo

Gem. Poloma - Dlhá Ves

8. kolo 21.10.12 12:30

volno - Gem. Poloma

Dobšiná - Dlhá Ves

Krh. Dlhá Lúka - Vlachovo

Krh. Podhradie - Plešivec

Gem. Hôrka - Vyš. Slaná

17. kolo 26.5.13 14:30

Gem. Poloma - volno

Dlhá Ves - Dobšiná

Vlachovo - Krh. Dlhá Lúka

Plešivec - Krh. Podhradie

Vyš. Slaná - Gem. Hôrka

9. kolo 28.10.12 12:00

Vyš. Slaná - volno

Plešivec - Gem. Hôrka

Vlachovo - Krh. Podhradie

Dlhá Ves - Krh. Dlhá Lúka

Gem. Poloma - Dobšiná

18. kolo 2.6.13 14:30

volno - Vyš. Slaná

Gem. Hôrka - Plešivec

Krh. Podhradie - Vlachovo

Krh. Dlhá Lúka - Dlhá Ves

Dobšiná - Gem. Poloma