Oblastný futbalový zväz Rožňava

RNDr. Ján Džubák Ján Chanas Peter Béreš ml.

predseda ObFZ

0907 587 257

podpredseda ObFZ

0905 513 181

sekretár ObFZ

0908377920

 

Sekretariát ObFZ Rožňava:

Štítnická 64, 048 01 Rožňava

peter.beres1@gmail.com

obfzroznava@stonline.sk (oficiálny e-mail)

 

 

Výkonný výbor
2014/2017
RNDr. Ján Džubák
Ladislav Bernáth
Róbert Drenko
Ján Chanas
Peter Pakes
Vladislav Vávra
Slavomír Zubrický
Predseda ŠTK ObFZ: Ján Šmelko

Maximilián Černický - tajomník
Michal Laurinc - člen
Vladimír Oravec - člen
Marek Kováč - člen

Predseda DK ObFZ: Peter Béreš

Peter Gálik- tajomník
Otto Šoltés - člen
Stanislav Chochol - člen
Karol Csobádi

Predseda KR ObFZ: Zoltán Breuer ml.

Róbert Drenko - tajomník
Ondrej Vysoký - člen
Zoltán Kovács- člen
Jaroslav Gebe- člen

Predseda TMK ObFZ: Július Balta

Filip Pollák - tajomník
Ladislav Dávid - člen


 
Predseda KM ObFZ: Július Benedik

Štefan Lengyel- tajomník
Mikuláš Bernáth- člen
Gabriel Bakoš- člen
Vladislav Vávra- člen

Predseda RK: Ferdinand Drenko

Ľudovít Horenčák- člen
Peter Rákai- člen


 
Ján Gecelovský- člen OK ObFZ
Ján Šmelko- člen OK ObFZ
ISSF: Marek Kováč

 

 

03.09.2015 - Po odchode dlhoročného sekretára ObFZ Dušana Polláka, ktorý bol zároveň šéftrénerom mládeže a manažérom futbalového klubu SP MFK Rožňava, sa novým sekretárom stal Peter Béreš ml. „Počnúc dňom 2.9.2015 sa novým sekretárom ObFZ v Rožňave stal Peter Béreš ml., ktorý je zároveň rozhodcom VsFZ.  Funkciu bude vykonávať na plný úväzok a jeho pracovná doba bude podľa potreby aj pružná“, uviedol predseda ObFZ v Rožňave Ján Džubák. Futbalové kluby ho môžu kontaktovať osobne ako i na t.č.: 058/7345186, mob.: 0908 377 920 a taktiež mailom: peter.beres1@gmail.com.