"Gól Jari 2012"

     Do hlasovania sa zapojilo 183 hlasujúcich, ktorí vyjadrili svoje sympatie takto:

Meno (klub) Hlasy Percentá
Michal Fecko (Gem. Poloma) 67 37%
Peter Minčík (Rož. Bystré) 99 54%
Jaroslav Gallo (Rož. Bystré) 17 9%

     Víťazom ankety Gól Jari 2012 sa stal Peter Minčík (Rož. Bystré).

Gól mesiaca

     Do hlasovania sa zapojilo 117 hlasujúcich, ktorí vyjadrili svoje sympatie takto:

Meno (klub) Hlasy Percentá
M. Bulík (Drnava) 47 40%
P. Minčík (Rož. Bystré) 65 56%
M. Mészner (Krh. Podhradie) 5 4%

     Víťazom mesiaca jún sa stal P. Minčík, ktorý postupuje do finále o "Gól Jari 2012".

     Do hlasovania sa zapojilo 128 hlasujúcich, ktorí vyjadrili svoje sympatie takto:

Meno (klub) Hlasy Percentá
M. Fecko (Gem. Poloma) 75 59%
R. Bernáth (Hrhov) 40 31%
E. Bodnár (Krh. Podhradie) 13 10%

     Víťazom mesiaca máj sa stal M. Fecko, ktorý postupuje do finále o "Gól Jari 2012".

     Do hlasovania sa zapojilo 252 hlasujúcich, ktorí vyjadrili svoje sympatie takto:

Meno (klub) Hlasy Percentá
Jaroslav Gallo (Rož. Bystré) 122 48%
Attila Prónyai (Krh. Podhradie) 42 17%
Peter Lipták (Gem. Poloma) 88 35%

     Víťazom mesiaca apríl sa stal Jaroslav Gallo, ktorý postupuje do finále o "Gól Jari 2012".