V. liga Košicko-gemerská

  1. FK Šaca

  2. FK Krásnohorské Podhradie

  3. FK Družstevník Gemerská Poloma

  4. MFK Dobšiná

  5. FK Geča 73

  6. TJ Mladosť Kalša

  7. TJ Myslava

  8. MFK Ťahanovce

  9. FK Košická Nová Ves

10. FK Lipovník

11. TJ Družstevník Malá Ida

12. TJ Kokšov-Bakša

13. FK Gemerská Hôrka

14. TJ Lokomotíva Ruskov