Rozpis zápasov

Schválené výnimky z hracích dní a časov:

Geča                                domáce stretnutia v nedeľu o 10:45 hod.

Gemerská Hôrka                domáce stretnutia v sobotu v UHČ

Krásnohorské Podhradie     domáce stretnutia v sobotu v UHČ

Myslava                            domáce stretnutia na ihrisku v Seni

Jarná časť

16. kolo 8.4.12 15:30

                       Malá Ida - Šaca

  Dobšiná - Krásnohorské Podhradie

 Gemerská Poloma - Gemerská Hôrka

                 Lipovník - Ťahanovce

                           Geča - Kalša

     Košická Nová Ves - Ruskov

         Myslava - Kokšov-Bakša

 

 17. kolo 15.4.12 15:30

                        Myslava - Malá Ida

         Kokšov-Bakša - Košická Nová Ves

                   Ruskov - Geča

                  Kalša - Lipovník

   Ťahanovce - Gemerská Poloma

    Gemerská Hôrka - Dobšiná

 Krásnohorské Podhradie - Šaca

 

 18. kolo 22.4.12 16:00

      Malá Ida - Krásnohorské Podhradie

              Šaca - Gemerská Hôrka

           Dobšiná - Ťahanovce

         Gemerská Poloma - Kalša

              Lipovník - Ruskov

               Geča - Kokšov-Bakša

    Košická Nová Ves - Myslava

 

 19. kolo 29.4.12 16:00

       Košická Nová Ves - Malá Ida

              Myslava - Geča

         Kokšov-Bakša - Lipovník

           Ruskov - Gemerská Poloma

              Kalša - Dobšiná

             Ťahanovce - Šaca

Gemerská Hôrka - Krásnohorské Podhradie

 

 20. kolo 6.5.12 16:30

             Malá Ida - Gemerská Hôrka

 Krásnohorské Podhradie - Ťahanovce

                           Šaca - Kalša

                        Dobšiná - Ruskov

    Gemerská Poloma - Kokšov-Bakša

            Lipovník - Myslava

          Geča - Košická Nová Ves

 

 21. kolo 13.5.12 16:30

                           Geča - Malá Ida

      Košická Nová Ves - Lipovník

           Myslava - Gemerská Poloma

               Kokšov-Bakša - Dobšiná

                 Ruskov - Šaca

         Kalša - Krásnohorské Podhradie

         Ťahanovce - Gemerská Hôrka

 

 22. kolo 20.5.12 17:00

             Malá Ida - Ťahanovce

         Gemerská Hôrka - Kalša

  Krásnohorské Podhradie - Ruskov

         Šaca - Kokšov-Bakša

        Dobšiná - Myslava

Gemerská Poloma - Košická Nová Ves

            Lipovník - Geča

 

 23. kolo 27.5.12 17:00

            Lipovník - Malá Ida

       Geča - Gemerská Poloma

     Košická Nová Ves - Dobšiná

            Myslava - Šaca

Kokšov-Bakša - Krásnohorské Podhradie

      Ruskov - Gemerská Hôrka

          Kalša - Ťahanovce

 

 24. kolo 3.6.12 17:00

                       Malá Ida - Kalša

                      Ťahanovce - Ruskov

    Gemerská Hôrka - Kokšov-Bakša

 Krásnohorské Podhradie - Myslava

            Šaca - Košická Nová Ves

            Dobšiná - Geča

    Gemerská Poloma - Lipovník

 

 25. kolo 10.6.12 17:00

     Gemerská Poloma - Malá Ida

            Lipovník - Dobšiná

                           Geča - Šaca

 Košická Nová Ves - Krh. Podhradie

           Myslava - Gemerská Hôrka

    Kokšov-Bakša - Ťahanovce

               Ruskov - Kalša

 

 26. kolo 17.6.12 17:00

                       Malá Ida - Ruskov

            Kalša - Kokšov-Bakša

          Ťahanovce - Myslava

 Gemerská Hôrka - Košická Nová Ves

  Krásnohorské Podhradie - Geča

                Šaca - Lipovník

Dobšiná - Gemerská Poloma