DOSPELÍ

VI.LIGA KOŠICKO-GEMERSKÁ

2013/2014

 

Účastníci:

1. FK Košická Nová Ves 08. FK Gemerská Hôrka
2. FK Geča 73 09. TJ Kokšov-Bakša
3. FK Krásnohorské Podhradie 10. TJ Tatran Betliar
4. MFK Dobšiná 11. TJ Družstevník Budimír
5. MFK Ťahanovce 12. MŠK Ďurkov
6. TJ Družstevník Malá Ida 13. FK Gemerská Poloma
7. TJ FK Vyšné Opátske-Krásna "B" 14. TJ Cementár Turňa n/B


Schválené výnimky z hracích dní a časov:
        Geča                  domáce stretnutia v nedeľu o 10,45 hod.
        V.Opátske "B"     domáce stretnutia v nedeľu o 10,30 hod. na ihrisku KE-Krásna
        Gem.Hôrka         domáce stretnutia v sobotu UHČ
        Krh.Podhradie     domáce stretnutia v sobotu UHČ
 
 

1. kolo 11.8.13 16:30

Koš. Nová Ves - Turňa n/B

Geča - Gem. Poloma

Krh. Podhradie - Ďurkov

Dobšiná - Budimír

Ťahanovce - Betliar

Malá Ida - Kokšov-Bakša

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Gem. Hôrka

14. kolo 10.11.13 13:30

Turňa n/B - Koš. Nová Ves

Gem. Poloma - Geča

Ďurkov - Krh. Podhradie

Budimír - Dobšiná

Betliar - Ťahanovce

Kokšov-Bakša - Malá Ida

Gem. Hôrka - Vyš. Opátske-Krásna "B"

2. kolo 18.8.13 16:00

Turňa n/B - Gem. Hôrka

Kokšov-Bakša - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Betliar - Malá Ida

Budimír - Ťahanovce

Ďurkov - Dobšiná

Gem. Poloma - Krh. Podhradie

Koš. Nová Ves - Geča

15. kolo 17.11.13 13:00

Gem. Hôrka - Turňa n/B

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Kokšov-Bakša

Malá Ida - Betliar

Ťahanovce - Budimír

Dobšiná - Ďurkov

Krh. Podhradie - Gem. Poloma

Geča - Koš. Nová Ves

3. kolo 25.8.13 16:00

Geča - Turňa n/B

Krh. Podhradie - Koš. Nová Ves

Dobšiná - Gem. Poloma

Ťahanovce - Ďurkov

Malá Ida - Budimír

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Betliar

Gem. Hôrka - Kokšov-Bakša

16. kolo 6.4.14 15:30

Turňa n/B - Geča

Koš. Nová Ves - Krh. Podhradie

Gem. Poloma - Dobšiná

Ďurkov - Ťahanovce

Budimír - Malá Ida

Betliar - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Kokšov-Bakša - Gem. Hôrka

4. kolo 1.9.13 15:30

Turňa n/B - Kokšov-Bakša

Betliar - Gem. Hôrka

Budimír - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Ďurkov - Malá Ida

Gem. Poloma - Ťahanovce

Koš. Nová Ves - Dobšiná

Geča - Krh. Podhradie

17. kolo 13.4.14 15:30

Kokšov-Bakša - Turňa n/B

Gem. Hôrka - Betliar

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Budimír

Malá Ida - Ďurkov

Ťahanovce - Gem. Poloma

Dobšiná - Koš. Nová Ves

Krh. Podhradie - Geča

5. kolo 8.9.13 15:30

Krh. Podhradie - Turňa n/B

Dobšiná - Geča

Ťahanovce - Koš. Nová Ves

Malá Ida - Gem. Poloma

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Ďurkov

Gem. Hôrka - Budimír

Kokšov-Bakša - Betliar

18. kolo 20.4.14 16:00

Turňa n/B - Krh. Podhradie

Geča - Dobšiná

Koš. Nová Ves - Ťahanovce

Gem. Poloma - Malá Ida

Ďurkov - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Budimír - Gem. Hôrka

Betliar - Kokšov-Bakša

6. kolo 15.9.13 15:30

Turňa n/B - Betliar

Budimír - Kokšov-Bakša

Ďurkov - Gem. Hôrka

Gem. Poloma - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Koš. Nová Ves - Malá Ida

Geča - Ťahanovce

Krh. Podhradie - Dobšiná

19. kolo 27.4.14 16:00

Betliar - Turňa n/B

Kokšov-Bakša - Budimír

Gem. Hôrka - Ďurkov

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Gem. Poloma

Malá Ida - Koš. Nová Ves

Ťahanovce - Geča

Dobšiná - Krh. Podhradie

7. kolo 22.9.13 15:00

Dobšiná - Turňa n/B

Ťahanovce - Krh. Podhradie

Malá Ida - Geča

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Koš. Nová Ves

Gem. Hôrka - Gem. Poloma

Kokšov-Bakša - Ďurkov

Betliar - Budimír

20. kolo 4.5.14 16:30

Turňa n/B - Dobšiná

Krh. Podhradie - Ťahanovce

Geča - Malá Ida

Koš. Nová Ves - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Gem. Poloma - Gem. Hôrka

Ďurkov - Kokšov-Bakša

Budimír - Betliar

8. kolo 29.9.13 15:00

Turňa n/B - Budimír

Ďurkov - Betliar

Gem. Poloma - Kokšov-Bakša

Koš. Nová Ves - Gem. Hôrka

Geča - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Krh. Podhradie - Malá Ida

Dobšiná - Ťahanovce

21. kolo 11.5.14 16:30

Budimír - Turňa n/B

Betliar - Ďurkov

Kokšov-Bakša - Gem. Poloma

Gem. Hôrka - Koš. Nová Ves

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Geča

Malá Ida - Krh. Podhradie

Ťahanovce - Dobšiná

9. kolo 6.10.13 14:30

Ťahanovce - Turňa n/B

Malá Ida - Dobšiná

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Krh. Podhradie

Gem. Hôrka - Geča

Kokšov-Bakša - Koš. Nová Ves

Betliar - Gem. Poloma

Budimír - Ďurkov

22. kolo 18.5.14 17:00

Turňa n/B - Ťahanovce

Dobšiná - Malá Ida

Krh. Podhradie - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Geča - Gem. Hôrka

Koš. Nová Ves - Kokšov-Bakša

Gem. Poloma - Betliar

Ďurkov - Budimír

10. kolo 13.10.13 14:30

Turňa n/B - Ďurkov

Gem. Poloma - Budimír

Koš. Nová Ves - Betliar

Geča - Kokšov-Bakša

Krh. Podhradie - Gem. Hôrka

Dobšiná - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Ťahanovce - Malá Ida

23. kolo 25.5.14 17:00

Ďurkov - Turňa n/B

Budimír - Gem. Poloma

Betliar - Koš. Nová Ves

Kokšov-Bakša - Geča

Gem. Hôrka - Krh. Podhradie

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Dobšiná

Malá Ida - Ťahanovce

11. kolo 20.10.13 14:00

Malá Ida - Turňa n/B

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Ťahanovce

Gem. Hôrka - Dobšiná

Kokšov-Bakša - Krh. Podhradie

Betliar - Geča

Budimír - Koš. Nová Ves

Ďurkov - Gem. Poloma

24. kolo 1.6.14 17:00

Turňa n/B - Malá Ida

Ťahanovce - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Dobšiná - Gem. Hôrka

Krh. Podhradie - Kokšov-Bakša

Geča - Betliar

Koš. Nová Ves - Budimír

Gem. Poloma - Ďurkov

12. kolo 27.10.13 14:00

Turňa n/B - Gem. Poloma

Koš. Nová Ves - Ďurkov

Geča - Budimír

Krh. Podhradie - Betliar

Dobšiná - Kokšov-Bakša

Ťahanovce - Gem. Hôrka

Malá Ida - Vyš. Opátske-Krásna "B"

25. kolo 8.6.14 17:00

Gem. Poloma - Turňa n/B

Ďurkov - Koš. Nová Ves

Budimír - Geča

Betliar - Krh. Podhradie

Kokšov-Bakša - Dobšiná

Gem. Hôrka - Ťahanovce

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Malá Ida

13. kolo 3.11.13 13:30

Vyš. Opátske-Krásna "B" - Turňa n/B

Gem. Hôrka - Malá Ida

Kokšov-Bakša - Ťahanovce

Betliar - Dobšiná

Budimír - Krh. Podhradie

Ďurkov - Geča

Gem. Poloma - Koš. Nová Ves

26. kolo 15.6.14 17:00

Turňa n/B - Vyš. Opátske-Krásna "B"

Malá Ida - Gem. Hôrka

Ťahanovce - Kokšov-Bakša

Dobšiná - Betliar

Krh. Podhradie - Budimír

Geča - Ďurkov

Koš. Nová Ves - Gem. Poloma