Futbalové Honce

07.10.2011 18:40

I. časť     / II. časť / III. časť / IV. časť

     V roku 2008 pri príležitosti osláv 60. výročia založenia FK Honce sa vykonal i slávnostný krst v histórii prvej knihy o futbale na Gemeri, ktorej autorom je bývalý predseda FK Honce Jaroslav Strelka st.

 

Krstným otcom publikácie sa stal podpredseda KSK Ján Szöllös.

 

     Zdokumentovanie futbalu v Honciach od počiatkov až po prítomnosť bol smelý cieľ, ale knižná podoba je na svete a sen Jaroslava Strelku sa stal skutočnosťou. Táto publikácia pod názvom Futbalové Honce je charakterom trvalej pamiatky a obsahuje 80 strán i s povojnovou fotodokumentáciou.

Jaroslav Strelka st.

 

Na úvod slovo autora

     "Dôvodom tvorby bol nesporne fakt, že staršia generácia nás už pomaly opúšťa a mladá, nastávajúca už pomaly zabúda na priekopníkov tejto krásnej hry v našej obci. Inšpirovali ma predovšetkým funkcionári a hráči. Najväčšou mierou mi pri písaní pomohol môj učiteľ pán Šmelko, ale aj Emil Vápeník, ktorý si toho z futbalového diania v obci veľa pamätá. Myslím si, že by bola veľká škoda zabudnúť na bohatú futbalovú minulosť. Dvíham preto klobúk pred všetkými, ktorí myšlienku podporili a akýmkoľvek spôsobom mi pomohli pri tvorbe a realizácii tejto ojedinelej propagácie. Obsah a fotodokumentáciu mi najviac pomohli zozbierať traja ľudia, Ján Šmelko, Ľubomír Gallo a Viliam Gallo, ktorí si viedli kroniky v čase, v ktorom pôsobili. Fotodokumentácia z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov je v kvalite možností vtedajšej techniky. Dôležité fakty som našiel i v obecnej kronike, archíve futbalového zväzu a archíve v Brzotíne. Kniha má niekoľko kapitol, kde úvod patrí histórii obce, až potom sa venujem samotnému futbalu. Jeho začiatkom, kde som siahol až do roku 1948 cez roky slávy, radosti i smútku až po súčasnosť. Vyzdvihujem v nej hlavne hráčov a funkcionárov, ktorí najväčšou mierou prispeli k písanie dejín nášho futbalu."

 

     S obsahom tejto publikácie budeme priaznivcov našej stránky, ako i fanúšikov a širokú futbalovú verejnosť postupne v niekoľkých častiach oboznamovať.

Futbalové Honce

1. časť

Krátko z histórie      Mladí chlapci túžiaci vždy po poľnohospodárskych prácach okúsiť po vzore dedín Slavošovce či...

2. časť

SLÁVNE ROKY - VZOSTUP I PÁD      Takmer po dvadsiatich rokoch od založenia futbalu v obci sa podarilo v ročníku...

3. časť

  Slávne roky 2 1973 - 1974 Dobrý úvod, neslávny koniec      Tomuto ročníku  predchádzalo veľké sklamanie...

4. časť

  Hráči vo vyšších súťažiach      V Honciach sa už tradične roky rodia skvelí futbalisti. Takmer štyri...