I. trieda OFM 2014/2015

 

 Výnimky:

 

  Štítnik (sobota 1 hod. po UHČ ihrisko K. Teplica)

  Dlhá Ves (sobota)

  Rudná (nedeľa o 10,30 hod.)

 

 

 

 

 1.Kolo 10.8.2014 16:30

 

Dedinky - R.Bystré

Vlachovo - K.D.Lúka

Drnava - Dlhá Ves

Honce - Lipovník

Rudná - Hrhov

Bohúňovo - Jablonov

V.Slaná - Štítnik

14.Kolo 9.11.2014 14:00

 

R.Bystré - Dedinky

K.D.Lúka - Vlachovo

Dlhá Ves - Drnava

Lipovník - Honce

Hrhov - Rudná 

Jablonov - Bohúňovo

Štítnik  - V.Slaná 

2.Kolo 17.8.2014 16:00

 

R.Bystré - Štítnik

Jablonov - V.Slaná

Hrhov - Bohúňovo

Lipovník - Rudná

Dlhá Ves - Honce

K.D.Lúka - Drnava

Dedinky - Vlachovo

15.Kolo 30.3.2015 15:00

 

Štítnik  - R.Bystré

V.Slaná - Jablonov

Bohúňovo - Hrhov

Rudná - Lipovník

Honce - Dlhá Ves

Drnava - K.D.Lúka

Vlachovo - Dedinky

3.Kolo 24.8.2014 16:00

 

Vlachovo - R.Bystré

Drnava - Dedinky

Honce - K.D.Lúka

Rudná - Dlhá Ves

Bohúňovo - Lipovník

V.Slaná - Hrhov

Štítnik  - Jablonov

16.Kolo 6.4.2015 15:30

 

R.Bystré - Vlachovo

Dedinky - Drnava

K.D.Lúka - Honce

Dlhá Ves - Rudná

Lipovník - Bohúňovo 

Hrhov - V.Slaná

Jablonov - Štítnik

4.Kolo 31.8.2014 16:00

 

R.Bystré - Jablonov

Hrhov - Štítnik

Lipovník - V.Slaná

Dlhá Ves - Bohúňovo

K.D.Lúka - Rudná

Dedinky - Honce

Vlachovo - Drnava

17.Kolo 13.4.2015 15:30

 

Jablonov - R.Bystré

Štítnik  - Hrhov

V.Slaná - Lipovník

Bohúňovo - Dlhá Ves

Rudná - K.D.Lúka

Honce - Dedinky

Drnava - Vlachovo

5.Kolo 7.9.2014 15:30

 

Drnava - R.Bystré

Honce - Vlachovo

Rudná - Dedinky

Bohúňovo - K.D.Lúka

V.Slaná - Dlhá Ves

Štítnik  - Lipovník

Jablonov - Hrhov

18.Kolo 20.4.2015 16:00

 

R.Bystré - Drnava

Vlachovo - Honce

Dedinky - Rudná

K.D.Lúka - Bohúňovo

Dlhá Ves - V.Slaná

Lipovník - Štítnik

Hrhov - Jablonov

6.Kolo 14.9.201415:30

 

R.Bystré - Hrhov

Lipovník - Jablonov

Dlhá Ves - Štítnik

K.D.Lúka - V.Slaná

Dedinky - Bohúňovo

Vlachovo - Rudná

Drnava - Honce

19.Kolo 27.4.2015 16:00

 

Hrhov - R.Bystré

Jablonov - Lipovník

Štítnik  - Dlhá Ves

V.Slaná - K.D.Lúka

Bohúňovo - Dedinky

Rudná - Vlachovo

Honce - Drnava

7.Kolo 21.9.2014 15:30

 

Honce - R.Bystré

Rudná - Drnava

Bohúňovo - Vlachovo

V.Slaná - Dedinky

Štítnik  - K.D.Lúka

Jablonov - Dlhá Ves

Hrhov - Lipovník

20.Kolo 4.5.2015 16:30

 

R.Bystré - Honce

Drnava - Rudná

Vlachovo - Bohúňovo

Dedinky - V.Slaná

K.D.Lúka - Štítnik

Dlhá Ves - Jablonov

Lipovník - Hrhov

8.Kolo 28.9.2014 15:00

 

R.Bystré - Lipovník

Dlhá Ves - Hrhov

K.D.Lúka - Jablonov

Dedinky - Štítnik

Vlachovo - V.Slaná

Drnava - Bohúňovo

Honce - Rudná

21.Kolo 11.5.2015 16:30

 

Lipovník - R.Bystré

Hrhov - Dlhá Ves

Jablonov - K.D.Lúka

Štítnik  - Dedinky

V.Slaná - Vlachovo

Bohúňovo - Drnava

Rudná - Honce

9.Kolo 5.10.2014 15:00

 

Rudná - R.Bystré

Bohúňovo - Honce

V.Slaná - Drnava

Štítnik  - Vlachovo

Jablonov - Dedinky

Hrhov - K.D.Lúka

Lipovník - Dlhá Ves

22.Kolo 18.5.2015 17:00

 

R.Bystré - Rudná

Honce - Bohúňovo

Drnava - V.Slaná

Vlachovo - Štítnik

Dedinky - Jablonov

K.D.Lúka - Hrhov

Dlhá Ves - Lipovník

10.Kolo 12.10.2014 14:30

 

R.Bystré - Dlhá Ves

K.D.Lúka - Lipovník

Dedinky - Hrhov

Vlachovo - Jablonov

Drnava - Štítnik

Honce - V.Slaná

Rudná - Bohúňovo

23.Kolo 25.5.2015 17:00

 

Dlhá Ves - R.Bystré

Lipovník - K.D.Lúka

Hrhov - Dedinky

Jablonov - Vlachovo

Štítnik  - Drnava

V.Slaná - Honce

Bohúňovo - Rudná

11.Kolo 19.10.2014 14:30

 

Bohúňovo - R.Bystré

V.Slaná - Rudná

Štítnik  - Honce

Jablonov - Drnava

Hrhov - Vlachovo

Lipovník - Dedinky

Dlhá Ves - K.D.Lúka

24.Kolo 1.6.2015 17:00

 

R.Bystré - Bohúňovo

Rudná - V.Slaná

Honce - Štítnik

Drnava - Jablonov

Vlachovo - Hrhov

Dedinky - Lipovník

K.D.Lúka - Dlhá Ves

12.Kolo 26.10.2014 14:00

 

R.Bystré - K.D.Lúka

Dedinky - Dlhá Ves

Vlachovo - Lipovník

Drnava - Hrhov

Honce - Jablonov

Rudná - Štítnik

Bohúňovo - V.Slaná

25.Kolo 8.6.2015 17:00

 

K.D.Lúka - R.Bystré

Dlhá Ves - Dedinky 

Lipovník - Vlachovo

Hrhov - Drnava

Jablonov - Honce

Štítnik  - Rudná

V.Slaná - Bohúňovo

13.Kolo 2.11.2014 14:00

 

V.Slaná - R.Bystré

Štítnik  - Bohúňovo

Jablonov - Rudná

Hrhov - Honce

Lipovník - Drnava

Dlhá Ves - Vlachovo

K.D.Lúka - Dedinky

26.Kolo 15.6.2015 17:00

 

R.Bystré - V.Slaná

Bohúňovo - Štítnik

Rudná - Jablonov

Honce - Hrhov

Drnava - Lipovník

Vlachovo - Dlhá Ves

Dedinky - K.D.Lúka