Rozpis zápasov

Hrací deň a čas: sobota / 14:00 hod.

Schválené výnimky z hracích dní a časov:

Krásnohorské Podhradie    domáce stretnutia v sobotu o 10:30 hod.

Gemerská Poloma             domáce stretnutia v nedeľu o 10:30 hod.

Štítnik                             domáce stretnutia v sobotu o 10:30 hod.

Slavošovce                      domáce stretnutia v sobotu o 13:00 hod.

Krh. Dlhá Lúka                domáce stretnutia v nedeľu o 10:30 hod.

Dobšiná                          domáce stretnutia v nedeľu o 10:30 hod.

Lipovník                         domáce stretnutia v nedeľu o 10:00 hod. v Drnave

Bohúňovo                       domáce stretnutia v nedeľu o 10:30 hod. v Plešivci

12. kolo 7.4.12 14:00
                       Bohúňovo - Štítnik
                          voľno - Rož. Bystré
                 Krh. Podhradie - Dobšiná
                        Čoltovo - Lipovník
                    Gem. Poloma - Slavošovce
                       Dlhá Ves - Krh. Dlhá Lúka

 13. kolo 14.4.12 14:00
                       Dlhá Ves - Bohúňovo
                 Krh. Dlhá Lúka - Gem. Poloma
                     Slavošovce - Čoltovo
                       Lipovník - Krh. Podhradie
                        Dobšiná - voľno
                    Rož. Bystré - Štítnik

 14. kolo 21.4.12 14:00
                       Bohúňovo - Rož. Bystré
                        Štítnik - Dobšiná
                          voľno - Lipovník
                 Krh. Podhradie - Slavošovce
                        Čoltovo - Krh. Dlhá Lúka
                    Gem. Poloma - Dlhá Ves

 15. kolo 28.4.12 14:00
                    Gem. Poloma - Bohúňovo
                       Dlhá Ves - Čoltovo
                 Krh. Dlhá Lúka - Krh. Podhradie
                     Slavošovce - voľno
                       Lipovník - Štítnik
                        Dobšiná - Rož. Bystré

 16. kolo 5.5.12 14:00
                       Bohúňovo - Dobšiná
                    Rož. Bystré - Lipovník
                        Štítnik - Slavošovce
                          voľno - Krh. Dlhá Lúka
                 Krh. Podhradie - Dlhá Ves
                        Čoltovo - Gem. Poloma

 17. kolo 12.5.12 14:00
                        Čoltovo - Bohúňovo
                    Gem. Poloma - Krh. Podhradie
                       Dlhá Ves - voľno
                 Krh. Dlhá Lúka - Štítnik
                     Slavošovce - Rož. Bystré
                       Lipovník - Dobšiná

 18. kolo 19.5.12 14:00
                       Bohúňovo - Lipovník
                        Dobšiná - Slavošovce
                    Rož. Bystré - Krh. Dlhá Lúka
                        Štítnik - Dlhá Ves
                          voľno - Gem. Poloma
                 Krh. Podhradie - Čoltovo

 19. kolo 26.5.12 14:00
                 Krh. Podhradie - Bohúňovo
                        Čoltovo - voľno
                    Gem. Poloma - Štítnik
                       Dlhá Ves - Rož. Bystré
                 Krh. Dlhá Lúka - Dobšiná
                     Slavošovce - Lipovník

 20. kolo 2.6.12 14:00
                       Bohúňovo - Slavošovce
                       Lipovník - Krh. Dlhá Lúka
                        Dobšiná - Dlhá Ves
                    Rož. Bystré - Gem. Poloma
                        Štítnik - Čoltovo
                          voľno - Krh. Podhradie

 21. kolo 9.6.12 14:00
                          voľno - Bohúňovo
                 Krh. Podhradie - Štítnik
                        Čoltovo - Rož. Bystré
                    Gem. Poloma - Dobšiná
                       Dlhá Ves - Lipovník
                 Krh. Dlhá Lúka - Slavošovce

 22. kolo 16.6.12 14:00
                       Bohúňovo - Krh. Dlhá Lúka
                     Slavošovce - Dlhá Ves
                       Lipovník - Gem. Poloma
                        Dobšiná - Čoltovo
                    Rož. Bystré - Krh. Podhradie
                        Štítnik - voľno