Zápisnica z VV ObFZ v Rožňave

25.03.2015 11:44

                               Oblastný futbalový zväz, Štítnická 64, 048 01 Rožňava.

 

 

                                                         Z Á P I S N I C A

 

                                             ZO ZASADNUTIA  VV ObFZ

                                      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                                           dňa 13.3.2015

 

1.      VV ObFZ schvaľuje termín a organizačné zabezpečenie riadnej konferencie ObFZ

dňa 27.3.2015 v priestoroch ZŠ- Zakarpatská v Rožňave.

 

2.      VV ObFZ schvaľuje zmenu termínu začiatku jarnej časti súťaží dorastu na 26.4.2015.

         

3.      VV ObFZ schvaľuje sobotu za UHČ v súťaži II. triedy ObFZ  z dôvodu nedostatku R.

 

4.      VV ObFZ schvaľuje na návrh predsedu DK za člena DK ObFZ p. K. Csobádiho.

    

5.      VV schvaľuje na návrh predsedu DK finančnú pokutu od jarnej časti súťaží ObFZ za

pokles hráčov „pod 7“ 50,- Euro/ dospelí/ a 30,- Euro/ mládež/ pre poškodený FK.

 

6.      VV ObFZ schvaľuje na nominačnú listinu R a DZ pre jarnú časť p. R.Mikulca, K.Baczúcha, S.Martinka a G.Gášpara.

 

7.      VV ObFZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu ObFZ za rok 2014.

 

8.      VV ObFZ schvaľuje návrh rozpočtu ObFZ na rok 2015.

 

9.      VV ObFZ schvaľuje v rámci rozpočtu ObFZ zakúpenie lôpt pre FK/ dospelí + mládež/ a

športových lekárničiek pre kluby v rámci súťaží ObFZ.

     

10.  VV ObFZ schvaľuje oceniť funkcionárov / J.Šmelko, G. Čižmár, J. Benedik/ pri

príležitosti životného jubilea a za rozvoj futbalu v okrese

 

 

 

  

 

 

        RNDr. Ján Džubák                                Mgr. Dušan Pollák

           predseda ObFZ                                    sekretár ObFZ