Z konferencie ObFZ v Rožňave

21.12.2014 15:40

21.12.2014 - V rámci riadnej konferencie ObFZ sa v závere roka zišli delegáti futbalových klubov, aby zhodnotili jesennú časť súťaže.

 

ROŽŇAVA. V programe konferencie vystúpili predsedovia jednotlivých komisií resp. tajomníci komisií zväzu. Predseda DK Peter Béreš konštatoval, že po dlhšom čase sme na ihriskách ObFZ mali inzultáciu hl. rozhodcu v zápase Niž. Slaná - Ml. Jovice a upozornil na fakt, že v jesennej časti stúpol počet poklesov hráčov pod sedem. Tento problém, je potrebné riešiť.

 

Tajomník KR Róbert Drenko upozornil na nedostatok rozhodcov a delegátov zväzu. Chýbajú nám hlavne nový mladší rozhodcovia. Je problém nominovať rozhodcov na víkendové zápasy. V diskusii vystúpil predseda TMK Július Balta, ktorý zasa poukázal na nutnosť vzdelávania trénerov a na prácu s mládežou.

 

Dušan Pollák informoval zástupcov FK o novelizácii SP, DP a prestupového poriadku, ku ktorému bola a je stále veľká diskusia zo strany amatérskeho futbalu. „Nový prestupový a registračný poriadok by mal začať platiť od 1.7.2015. Diskusia sa vedie hlavne  okolo otázok prestupov hráčov bez súhlasu materského klubu, kde došlo zo strany SFZ ku kompromisom. Z hľadiska Disciplinárneho poriadku sa postupne zjednocujú disciplinárne poplatky, pokuty a z hľadiska Súťažného poriadku je snaha o minimalizáciu papierovej formy ,teda zápis o stretnutí, zberná faktúra,“ uviedol D. Pollák. Delegátov zaujala informácia ohľadom trénerských licencii. ObFZ má záujem o licenciu ohľadom najnižších nových licencii SFZ a ich realizáciu z hľadiska vzdelávania trénerov.

 

Súčasťou konferencie bolo i ocenenie Júliusa Kerekeša, Júliusa Baltu a Ferdinanda Drenka pri príležitosti životných jubileí ( 6o rokov) o rozvoj futbalu v okrese a regióne.

 

ifrv