Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA RADY ObFZ 5.7.2012

07.07.2012 00:32

 

                      1/ Rada ObFZ schválila konečné tabuľky v súť.roč. 2011-2012.

 

                      2/ Rada ObFZ schválila organizačné zabezpečenie aktívu ŠTK.

 

                      3/ Rada ObFZ schválila organizačné zabezpečenie ankety Jedenástka ObFZ.

 

                      4/ Rada ObFZ schválila prihlášky pre nový súť.roč. 2012-2013.

 

                      5/ Rada ObFZ schválila na návrh ŠTK začiatok nového súť.roč. 2012-2013

                          dňa 5.8.2012 / I- II.tr./ a 1-2.9. 2012 / st.dorast-st.žiaci/.

 

                       6/ Rada ObFZ schválila zmeny v poplatkoch na základe rozhodnutia SFZ.

 

                       7/  Rada ObFZ zobrala na vedomie informáciu o ISSF.

 

                       8/ Rada ObFZ schválila centrálne vyplácanie R a DZ od nového súť.roč. 2012-

                            2013.

 

 

                        9/ Rada ObFZ na základe žiadosti Tatran Betliar súhlasí so zaplatením

                            finančných pokút za inzultácie v súť.roč. 2011-2012 najneskoršie do

                            30.7.2012 vo výške 50 % a druhej polovice pokuty do konca jesennej časti

                            2012-2013.

 

 

 

                          V Rožňave dňa 5.7.2012