Úradní správa ObFZ č. 3 /2014- 2015

30.07.2014 10:03

                         

Zo zasadnutia ŠTK dňa 30.7. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––-

 

ŠTK oznamuje FK, ktoré sa prihlásili do súťaží ObFZ 2014- 2015, že

nový súť. roč. začína v týchto termínoch :

 

I. trieda         :  10.8. 2014

II. trieda        :  24.8. 2014   

Dorast- žiaci :     7.9.2014

Prípravka      :   14.9.2014  

 

ŠTK oznamuje FK, že v súťažnom ročníku. 2014-2015 môžu v kategórii mládeže štartovať hráči :

a/ starší dorast / súťaž na celé ihrisko 1+10 / roč. nar. po 1.1. 1996  a mladší

b/ starší žiaci   / súťaž na celé ihrisko 1+10 / roč. nar. po 1.1. 2000 a mladší                                                                      

c/ prípravka     / súťaž na šírku ihriska 1+6 /  roč. nar. po 1.1. 2004 a mladší

                                                                    

ŠTK oznamuje FK, že súpisky / nominácie na nový súť. roč. 2014-2015/ je potrebné nahrať do systému ISSF najneskoršie do 6.8. 2014 a zároveň potvrdené

klubom + lekárom predložiť v prípade vyzvania na ŠTK ObFZ, resp. pre potreby FK. Na základe rozhodnutia TMK je potrebné pred začiatkom súť.roč. predložiť  kópiu trénerskej licencie trénera u FK I. a II.tr. Do začiatku jarnej časti musia mať všetky kluby I. a II.tr. predložené platné trénerské licencie.

 

ŠTK oznamuje, že štart hráčov v súťažiach I.- II. triedy, dorastu a st. žiakov je v novom súť. roč. 2014.- 2015 povolený len na plastové preukazy. V súťažiach prípraviek je štart povolený na potvrdenú súpisku klubom, lekárom a reg. číslo, alebo kartičku poistenca.

 

ŠTK oznamuje FK , že konfrontácia v súťažiach/ dospelí- mládež/ je povinná.

V súťažiach prípraviek ju vykonávajú vedúci družstiev pred začiatkom turnaja, kde hráč, ved. družstva na požiadanie predloží reg.číslo hráča, alebo kartičku poistenca.

 

ŠTK oznamuje FK, že nový Rozpis súťaží ObFZ si FK môže osobne prebrať na sekretariáte ObFZ pred začiatkom súť. roč.2014-2015.

 

ŠTK vyzýva FK Honce, FK Lipovník, Baník Štítnik, Družba Čoltovo, Papiereň Slavošovce, aby obratom predložili na sekretariát kópiu IČO- DIČ klubu, alebo obci, resp. prehlásenie OU, tak ako im bolo oznámené mailom resp. na aktíve ŠTK. Predloženie povinných príloh je podmienkou pre štart v novom súť.roč. 2014-2015!!!

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú FK, že v novom súť.roč. 2014- 2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

 

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP.

 

Zo zasadnutia DK dňa 30.7. 2014 :

 

DK ObFZ upozorňuje FK na nový DP SFZ !!!

 

Zastavenie činnosti v novom súť. roč. 2014-2015 :

 

Hráči vylúčení :

 

DK č. 199/ 2013-2014 : Marek Pástor- Honce         / 1 zápas nepodmienečne/

DK č. 200/ 2013-2014 : Štefan Dorkin- Rož. Bystré/ 1 zápas nepodmienečne/

DK č. 197/ 2013-2014 : Dominik Szilardi- dorast Betliar/4 zápasy nepodm./

DK č. 203 /2013-2014 : Jaroslav Maliňák- Baník Drnava/ 3 zápasy nepodm./

DK č. 190 /2013-2014 : Tomáš Novák- dorast Gem.Hôrka/ 3 zápasy nepodm./

DK č. 191 /2013-2014 : Richard Ferenc- dorast Gem. Hôrka/3 zápasy nepodm./

DK č. 180 /2013-2014 : Branislav Kuzma- Honce/ 1 zápas nepodm./

DK č. 182 /2013-2014/: Roman Polyak- Kružná / 1 zápas nepodm./

DK č. 183/ 2013-2014/: Stanislav Grančák- Dedinky/3 zápasy nepodm./

 

Zastavenie činnosti po 5 ŽK :

 

DK č. 201/ 2013-2014 : Tomáš Novák-Dedinky      /1 zápas nepodmienečne/

DK č. 202/ 2013-2014 : Patrik Pál Baláž- Jablonov/ 1 zápas nepodmienečne/

 

Oznam DP ObFZ čl. 37/6 : Ak hráč dostane v poslednom kole súť.roč. majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie činnosti podľa ods. 5/t.j. 5ŽK- 9ŽK-13 ŽK/ príslušná DK na základe elektronickej žiadosti hráča, klubu nepostupuje podľa ods. 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súť. roč. Ak hráč, klub žiadosť nepodá postupuje sa podľa ods. 5.