Úradná správa ObFZ č.9/2012 - 2013

27.09.2012 09:17

                       

Zo zasadnutia ŠTK dňa 26.9.2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. /8. kolo/ zo dňa 23.9. 2012 :

 

Slavošovce- Rudná           3:0 kont.

Drnava- Vyš.Slaná            4:2

Rož.Bystré- Vlachovo        5:3

Krh.D.Lúka- Bohúňovo      5:0

Dlhá Ves- Jablonov           1:0

Betliar- Hrhov                  5:0

Dedinky- FK Brzotín          0:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr./ 8. kolo/ zo dňa 23.9.2012 :

 

Čoltovo- Štítnik                  1:2

Krh.D.Lúka“B“-Rakovnica   4:2

Plešivec- Kružná                3:0

Niž.Slaná- Kečovo              6:0

Gem.Hôrka“B“-Pača           7:3

Honce- Jovice                    9:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 4. kolo/ zo dňa 23.9. 2012 :

 

Gem.Poloma- Vyš.Slaná      4:3

Dlhá Ves- Plešivec              4:0

Dobšiná- Gem.Hôrka          5:1

Krh.D.Lúka- Krh.Podhr.       1:5

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov / 4. kolo/ zo dňa 22.9.2012 :

 

Štítnik – Bohúňovo              1:2

Slavošovce- Rož.Bystré       5:0

Dobšiná- Drnava                 0:2

Gem.Poloma- Krh.Podhr.      0:3

 

ŠTK schvaľuje výsledky prípravky zo dňa 22.9. 2012 :

 

Skupina A : Jablonov- Hrhov              2:3                 Jablonov- Krh.D.Lúka   10:0

                    Hrhov- Krh.Dl.Lúka         8:1

Skupina B : FK Brzotín- Rudná           0:0                  FK Brzotín- Lipovník     2:0

                    FK Brzotín- Gem.Hôrka   4:0                  Rudná- Lipovník          1:0

                    Rudná- Gem.Hôrka         2:0                  Lipovník- Gem.Hôrka   0:0

Skupina C : Vyš.Slaná- Dedinky         6:2                  Vyš.Slaná- Betliar        6:1

                    Dedinky- Betliar             6:1

 

ŠTK nariaďuje odohrať zápas II. tr. Ml.Brzotín- Krh.Dl.Lúka“B“/ 9. kolo/ v nedeľu 30.9.2012 o 10.30 hod.

 

ŠTK kontumuje výsledok zápasu I. tr. Slavošovce- Rudná/ 8. kolo/ 3:0 kont. pre neúčasť hostí na zápase.

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek dňa 29.9.2012/ sobota/ o 9.00 hod.   Skupina B- FK Brzotín

 

Odložené 1. kolo turnaja prípraviek v skupine A/ Hrhov/ a skupine B/ Rudná/ sa

uskutoční 6.10. 2012.

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st.žiakov Krh.Podhradie- Slavošovce dňa 30.9. 2012/ nedeľa/ o 10.30 hod.

                                

Sekretariát ObFZ upozorňuje klubových managerov ISSF, aby sa zaregistrovali najneskoršie do 30.9.2012. Zoznam klubov, ktoré doposiaľ nezaregistrovali ISSF klubového managera :

FK Lipovník- ŠK Kovstav- Baník Štítnik-Ml. Brzotín- Lok. Dedinky- Sokol Pača- Družba Čoltovo- FC Kečovo.Sekretariát ObFZ na základe ISSF- SFZ vyzýva tieto FK, aby sa dostavili na sekretariát ObFZ za účalom registrácie klubového ISSF managera. V prípade potreby kontaktujte Mgr. D.Polláka / 0903 602 946/.

 

ŠTK súhlasí na základe žiadosti so štartom hráčov FK Plešivec / st. žiaci/ na staré, pôvodné RP pod hlavičkou Sokol Bohúňovo, potvrdenú súpisku hráčov a kartičku poistenca, ktorá musí byť priložená pri konfrontácii hráčov. Toto povolenie platí do 30.9.2012.

 

ŠTK na základe žiadostí  FK v kategórii st. žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

 

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

 

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFz na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

Zo zasadnutia DK dňa 26.9. 2012 :

 

Hráči napomínaní- I. trieda :

 

Vladimír Kováč- Betliar /3/- Dávid Csík- Bohúňovo/3/- Róbert Kováč- Bohúňovo/1/- Alexander Flander- Dlhá Ves/3/- Gabriel Béke- Dlhá Ves/2/- Roland Szucs- Drnava/1/- Gábor Veverica- Hrhov/3/- Denis Kortvely- Hrhov/2/-Pavol Hutník- Jablonov/3/- František Scocs- Jablonov/1/- Alfonz Vislay- Jablonov/2/- Martin Fifík- Jablonov/2/-Tomáš Anna- Krh.D.Lúka/ 2/-Tomáš Kuchta- Rož.Bystré/1/- Peter Minčík- Rož.Bystré/1/- Ján Urban ml.-Rož.Bystré/2/-Martin Šomšák- Vlachovo/1/- Tomáš Pitoňák-Vlachovo/3/- Adrian Rogos- Vyš.Slaná /2/- Jozef Barnák- Vyš.Slaná/1/- Michal Révay- Vyš.Slaná/1/.

 

Hráči napomínaní- II. trieda :

 

Július Vavrek- Čoltovo/1/- Jozef Ripponč- Čoltovo/1/- Vojtech Orbán- Čoltovo/1/- Ondrej Pongo- Čoltovo/2/- Miroslav Fandák- Plešivec/1/- Zoltán Laven ml.- Plešivec/2/- Štefan Murza st.- Rakovnica/1/- Viliam Gallo- Honce/1/- Patrik Tomi- Jovice /2/- Tomáš Sekerka- Jovice/ 1/.

 

Hráči vylúčení :

 

Roman Polyak- FK Brzotín          / 6 zápasov nepodmienečne I/6-1b

 

Rastislav Džobák- Čoltovo         / 3 zápasy nepodmienečne I/6-1a

 

Ladislav Slovik- Kečovo            / 1 zápas nepodmienečne I/5a

 

Ján Gažik- Plešivec  /dorast/     / 3 zápasy nepodminečne I/6-1a

 

DK trestá FK Sokol Rudná finančnou pokutou 40,- Euro pre ObFZ a 40,- Euro pre FK Slavošovce za neúčasť na zápase I.tr./ 8. kolo/ Slavošovce- Rudná. Splatnosť pokuty do 14 dní.

 

DK vyzýva tieto FK na uhradenie finančných pozdĺžnosti po lehote splatnosti :

 

FK Čoltovo- 40,- Euro    Baník Niž.Slaná 10,- Euro   FK Plešivec  60,- Euro

Ml. Jovice -  10,-Euro     Sokol Pača- 20,- Euro          TJ FO Vlachovo- 70,- Euro      Sokol Rudná- 60,- Euro   MFK Dobšiná- 14,- Euro FC Kečovo- 80,- Euro.

 

Splatnosť pokút do 3.10.2012 pod discipl.následkami.

 

 

                    Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                     

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy  - Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                             934,00,- Euro         470,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                 1.107,00,- Euro          560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                            1.916,00,- Euro         958,00,-Euro

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro          557,00,-Euro 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         470,00,-Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                            1.107,00,- Euro           470,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                           1.097,00,- Euro           555,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                          934,00,- Euro         467,00,-Euro

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         940,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                            934,00,- Euro         475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                                 1.097,00,- Euro        629,28,-Euro

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        470,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves                                          1.097,00,- Euro         550,00,-Euro

      14.    Rož. Bystré                                      1.107,00,- Euro         557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                             336,00,- Euro          170,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                           982,00,- Euro          491,00,- Euro

                                                                                                                         

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         336,00,-Euro

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro        409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        420,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro        409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro         409,00,-Euro

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro        420,00,-Euro

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro        409,50,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro        496,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro        414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      29.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro        117,80,-Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900