Úradná správa ObFZ č: 8/ 2012 - 2013

20.09.2012 14:33

Zo zasadnutia ŠTK dňa 19.9. 2012 :

 

 ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 7. kolo/ zo dňa 16.9. 2012 :

 

 Vyš.Slaná- Dedinky          7:0

 Rudná- Krh.Dl.Lúka          1:1

 FK Brzotín- Dlhá Ves         0:1

 Hrhov- Vlachovo              4:0

 Bohúňovo- Drnava           2:3

 Jablonov- Betliar              0:1

 Slavošovce- Rož. Bystré  1:2

 

 ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 7. kolo/ zo dňa 16.9.2012 :

 

 Rakovnica- Ml.Brzotín        4:2

 Jovice- Niž.Slaná               1:4

 Pača- Plešivec                   1:0

 Kružná- Honce                  3:2

 Kečovo- Čoltovo               2:4

 Štítnik- Krh.D.Lúka“B“        5:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 3. kolo/ zo dňa 16.9. 2012 :

 

Vyš.Slaná- Dlhá Ves          5:4

Krh.Podhradie- Dobšiná     3:2

Gem. Hôrka- Gem.Poloma 1:2

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov / 3. kolo/ zo dňa 15.9. 2012 :

 

Plešivec- Vlachovo             2:0

Gem.Poloma- Slavošovce   0:3

Krh.Podhradie- Dobšiná      8:1

Bohúňovo- Rož. Bystré       11:0

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky prípravky zo dňa 15.9. 2012 :

 

Skupina A :   Hrhov- Jablonov             0:1

                    Hrhov- Krh.D.Lúka           7:0

                    Jablonov- Krh.D.Lúka       3:0

Skupina  B :Lipovník- FK Brzotín          0:0

                    FK Brzotín-Gem.Hôrka     0:0

                    Lipovník- Gem.Hôrka       1:4

                    Lipovník- Rudná              3:0

                    FK Brzotín- Rudná            2:0

                    Gem.Hôrka- Rudná         1:0

Skupina C : Vyš.Slaná- Betliar            10:0

                    Vyš.Slaná- Dedinky         6:4

                     Dedinky- Betliar             11:1

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek dňa 22.9.2012/ sobota/ o 9.00 hod. Skupina A-Krh.Dl.Lúka  Skupina B- Gem. Hôrka    Skupina C- Vyš. Slaná.

 

Sekretariát:

                                

Sekretariát ObFZ upozorňuje klubových managerov ISSF, aby sa zaregistrovali najneskoršie do 30.9.2012. Zoznam klubov, ktoré doposiaľ nezaregistrovali ISSF klubového managera :

FK Lipovník- ŠK Kovstav- Baník Štítnik-Ml. Brzotín- Lok. Dedinky- Sokol Pača- Družba Čoltovo- FC Kečovo.Sekretariát ObFZ na základe ISSF- SFZ vyzýva tieto FK, aby sa dostavili na sekretariát ObFZ za účalom registrácie klubového ISSF managera. V prípade potreby kontaktujte Mgr. D.Polláka / 0903 602 946/.

 

ŠTK súhlasí na základe žiadosti so štartom hráčov FK Plešivec / st. žiaci/ na staré, pôvodné RP pod hlavičkou Sokol Bohúňovo, potvrdenú súpisku hráčov a kartičku poistenca, ktorá musí byť priložená pri konfrontácii hráčov.Toto povolenie platí do 30.9.2012.

 

ŠTK na základe žiadostí  FK v kategórii st.žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK nariaďuje začiatok zápasu st. žiakov Slavošovce- Rož.Bystré dňa 22.9.2012 o 12.30 hod.

 

ŠTK na základe písomného stanoviska FK Družba Čoltovo ohľadom stavu hracej plochy a soc. priestorov povoľuje dňom 19.9.2012 hrať domáce zápasy FK Družba Čoltovo na ihrisku v Čoltove. Zároveň ŠTK žiada R a DZ ObFZ, aby podali písomnú správu o stave ihriska a soc. priestorov zo zápasu Čoltovo-Štítnik.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFz na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

Sekretariát ObFZ oznamuje FK, ktoré štartujú v súťažiach VsFZ , aby si prišli na sekretariát ObFZ prevziať reklamný banner Poštovej banky a platobnú kartu / ak ju nemajú/ vo výške 300,- Euro v rámci projektu Poštovej banky“ projekt Nafta“ na podporu mládežníckeho futbalu. Vybavuje Mgr. Dušan Pollák.

 

Zo zasadnutia DK dňa 19.9. 2012:

 

Hráči napomínaní- I. trieda :

 

Zsolt Barkasz- Betliar/2/- Vladimír Kováč-Betliar/3/ - Dávid Csík- Bohúňovo/2/- Gabriel Šušan- Bohúňovo/2/- Róbert Kulík- Bohúňovo/2/- Tomáš Kovács- Bohúňovo/1/- Ondrej Vavrek- FK Brzotín/1/- Filip Horváth- Dedinky/1/- Alexander Flander- Dlhá Ves/2/- Csaba Flander- Dlhá Ves/3/- Gabriel Bakoš- Drnava/1/- Miroslav Mázik- Drnava/1/- Štefan Bodnár- Krh.D.Lúka/ 2/- Tomáš Anna- Krh.Dl.Lúka/1/- Róbert Bacso-Krh.Dl.Lúka/1/- Ladislav Šimon- Rudná/2/- Adrian Rogos – Vyš. Slaná/ 1/- Ján Gallo-Rož.Bystré/1/- Ján Urban ml.- Rož. Bystré/1/- František Čapó- Rož.Bystré/1/.

 

Hráči napomínaní- II.trieda :

 

Csaba Jonás- Čoltovo/1/- Marek Pástor- Honce/2/- Marian Tomi- Jovice/1/- Ladislav Slávik- Kečovo/1/- Juraj Rusznyak- Kružná/1/- Ján Gelda- Niž.Slaná/1/- Miloš Schwarz- Niž. Slaná/1/-Dominik Erm- Pača/1/- Štefan Murza ml.- Rakovnica/2/

 

 

Hráči vylúčení :

 

Adrian Szaniszló- Krh.Dl.Lúka / 1 zápas nepodmienečne I/5a

Róbert Bacso- Krh.Dl.Lúka / 1 zápas nepodmienečne I/4a

 

DK na základe vlastného šetrenia trestá hráča V. Hegeduša / Krh.Dl.Lúka/ zastavením činnosti na 6 mesiacov nepodmienečne.

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50 + 10 Euro za nedostatočnú usporiadateľskú službu  2/1b

DK po vzhliadnutí videozáznamu dáva do pozornosti KR R.-S. Haviarika a A.Farkaš.

 

Uvoľnená činnosť :

DK mení trest hráča Jána Pástora/Druž. Honce/ po polovičke trestu na podmienečný.

 

 

 

 

                    Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                 

 

                          Tabuľka pre FK  / výška celoročnej sumy/

             

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy  - Uhradené

 

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                          934,00,- Euro           470,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                               1.107,00,- Euro           560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                         1.916,00,- Euro           958,00,-Euro

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro         557,00,-Euro 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         470,00,-Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro         470,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                           1.097,00,- Euro          555,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro         467,00,-Euro

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro        940,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro         475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                               1.097,00,- Euro          629,28,-Euro

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        470,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves          ???                            1.097,00,- Euro        200,00,-Euro

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro        557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         170,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         491,00,- Euro

                                                                                                                         

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         336,00,-Euro

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro        409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        420,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro        409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro         409,00,-Euro

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro        420,00,-Euro

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro        409,50,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro        496,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro        414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      29.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro       117,80,-Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900