Úradná správa ObFZ č.7 /2014 - 2015

04.09.2014 10:10

                         

Zo zasadnutia ŠTK dňa 3.9. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––-

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. / 4. kolo/ zo dňa 30.-31.8.2014:

Lipovník – Vyšná Slaná           7:0

Hrhov – Štítnik                       3:1

Vlachovo – Drnava                 1:8

Rož. Bystré – Jablonov           4:1

Krh. Dl. Lúka – Rudná            4:2

Dedinky – Honce                    2:5

Dlhá Ves – Bohúňovo             1:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 2. kolo/ zo dňa 30.-31.8.2014 :

Krh. Dl. Lúka – Niž. Slaná          0:1

Kružná – Pača                          1:0

Gem. Hôrka B- Jovice               3:0

Čoltovo – Kečovo                     6:1

Rakovnica – Plešivec                3:0

 

ŠTK oznamuje FK, že v súťažnom ročníku. 2014-2015 môžu v kategórii mládeže štartovať hráči :

a/ starší dorast / súťaž na celé ihrisko 1+10 / roč. nar. po 1.1. 1996  a mladší

b/ starší žiaci   / súťaž na celé ihrisko 1+10 / roč. nar. po 1.1. 2000 a mladší

                                                                       

c/ prípravka     / súťaž na šírku ihriska 1+6 /  roč. nar. po 1.1. 2004 a mladší

                                                                    

ŠTK oznamuje FK, že súpisky / nominácie na nový súť. roč. 2014-2015/ je

potrebné nahrať do systému ISSF najneskoršie :

/ st.žiaci + dorast/ do 27.8. 2014. Súpisky družstiev, tak ako bolo zvykom predtým nie je potrebné predkladať na ObFZ. Dôležité je nahratie hráčov do sezónnej súpisky z ktorej sa nahrávajú hráči do zápisu o stretnutí. Klub zodpovedá za lekársku prehliadku hráča a nesie za jeho lekárske potvrdenie plnú zodpovednosť !!!

 

 

ŠTK oznamuje FK, že nový Rozpis súťaží ObFZ si FK môže osobne prebrať na sekretariáte ObFZ !!!

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v novom súť. roč. 2014- 2015 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok i pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP.

 

Zo zasadnutia DK dňa 3.9. 2014 :

 

Hráči vylúčení :

 

DK č.6/ 2014-2015 :

Michal Hadar/ -Vyšná Slaná / 1148038/

3 zápasy nepodmienečne 48/2b + 10,- Euro

DK č.7/ 2014-2015 :

Jaroslav Novák- Lok. Dedinky/ 1156024/

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

DK trestá FK Plešivec a Ml. Jovice podmienečným zastavením činnosti za nenahratie sezónnej súpisky v termíne pod následkami nepodmienečného zastavenia činnosti a ďalších discipl. trestov podľa nariadení ISSF !!!

 

MRK oznamuje FK, že prestupy hráčov je možné realizovať do 31.12.2014 a hosťovania hráčov do 30.9. 2014.