Úradná správa ObFZ č.7 /2012 - 2013

13.09.2012 14:06

Zo zasadnutia ŠTK dňa 12.9.2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 6. kolo/ zo dňa 9.9.2012 :

 

Dedinky- Bohúňovo           0:1

Betliar- FK Brzotín             5:0

Vlachovo- Jablonov           2:2

Rož.Bystré- Hrhov            3:0

Drnava- Rudná                 5:0

Dlhá Ves- Vyš.Slaná         0:3

Krh.Dl.Lúka-Slavošovce    7:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 6. kolo/ zo dňa 9.9.2012 :

 

Honce- Pača                     2:2

Ml.Brzotín- Štítnik             1:1

Plešivec-Gem.Hôrka“B“     5:0

Niž.Slaná- Kružná             2:5

Krh.Dl.Lúka“B“-Kečovo     5:1

Čoltovo - Jovice               0:3 kont.

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu /2. kolo/ zo dňa 8-9.9.2012 :

 

Dobšiná- Krh.Dl.Lúka         6:0

Vlachovo-Vyš.Slaná           9:0

Dlhá Ves.-Gem.Hôrka         2:1

Gem.Poloma- Krh.Podhr.    4:8

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov/ 2. kolo/ zo dňa 8.9.2012 :

 

Dobšiná- Gem.Poloma        0:4

Štítnik- Drnava                  2:6

Slavošovce-Bohúňovo        0:3

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípravky skup.C/ 1. kolo/ zo dňa 8.9. 2012 :

Vyš.Slaná- Dedinky  8:5   Vyš.Slaná- Betliar 10:2      Dedinky- Betliar 10:3

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek/ 2. kolo/ dňa 15.9. 2012 o 9.00 hod.

Skupina A- Jablonov / Jablonov-Hrhov-Krh.D.Lúka/

Skupina B – FK Lipovník / Lipovník- Rudná- Gem.Hôrka-FK Brzotín/

Skupina C – Lok.Dedinky/ Dedinky-Betliar-Vyš.Slaná/

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Baník Rakovnica- Mladosť Brzotín/ 7. kolo/ dňa 15.9.2012/ sobota/ o 15.00 hod.

 

ŠTK oznamuje, že družstvo st. žiakov Družba Čoltovo vystúpilo zo súťaže st.žiakov dňom 12.9.2012 z ekonomických dôvodov.

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Krh.Dl.Lúka-Gem.Poloma / 1. kolo/ dňa 3.11.2012 / sobota/ o 11.30 hod.

 

ŠTK kontumuje výsledok zápasu II.tr. Čoltovo- Ml.Jovice 0:3 kont. a zároveň podmienečne trestá FK Družba Čoltovo za nedoručenie písomného vyjadrenia o stave soc. priestorov v stanovenom termíne do 12.9.2012.Žiadosť FK Družba Čoltovo zamieta pre nesplnenie náležitosti SP a rozpisu súťaží ObFZ.

                                 

Sekretariát ObFZ upozorňuje klubových managerov ISSF, aby sa zaregistrovali najneskoršie do 30.9.2012. Zoznam klubocv, ktoré doposiaľ nezaregistrovali ISSF klubového managera :

FK Lipovník- ŠK Kovstav- Baník Štítnik-Ml. Brzotín- Lok. Dedinky- Sokol Pača- Družba Čoltovo- FC Kečovo.Sekretariát ObFZ na základe ISSF- SFZ vyzýva tieto FK, aby sa dostavili na sekretariát ObFZ za účalom registrácie klubového ISSF managera. V prípade potreby kontaktujte Mgr. D.Polláka / 0903 602 946/.

 

ŠTK súhlasí na základe žiadosti so štartom hráčov FK Plešivec / st. žiaci/ na staré, pôvodné RP pod hlavičkou Sokol Bohúňovo, potvrdenú súpisku hráčov a kartičku poistenca, ktorá musí byť priložená pri konfrontácii hráčov.Toto povolenie platí do 30.9.2012.

 

ŠTK na základe žiadostí  FK v kategórii st.žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

 

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFz na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

Sekretariát ObFZ oznamuje FK, ktoré štartujú v súťažiach VsFZ : SP MFK Rožňava, Druž.Gem.Poloma, FK Gem.Hôrka,FC Dobšiná a FK Krh.Podhradie, aby si prišli na sekretariát ObFZ prevziať reklamný banner Poštovej banky a platobnú kartu / ak ju nemajú/ vo výške 300,- Euro v rámci projektu Poštovej banky“ projekt Nafta“ na podporu mládežníckeho futbalu. Vybavuje Mgr. Dušan Pollák.

 

Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ :

 

Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční  dňa 20.9.2012/ štvrtok/ o 15.00 hod. v priestoroch sekretariátu ObFZ v Rožňave.

 

Zo zasadnutia DK dňa 12.9. 2012 :

 

Hráči napomínaní-I.trieda :

 

Miroslav Demeter- Betliar/2/-Kristian Illes-Bohúňovo/2/- Ivan Tokoly ml.-Dedinky/3/- Matúš Poliak-Dedinky/2/- Jozef Rencsok-Drnava/1/- Emil Varga- Hrhov/1/- Gábor Veverica- Hrhov/2/- Zoran Molčan- Rudná/3/.

 

Hráči napomínaní- II.trieda :

 

Vladimír Polyak-Ml.Brzotín/1/-Attila Székely- Gem.Hôrka“B“/1/-Peter Gere-Honce/1/-Milan Gallo-Honce/1/-Róbert Kováč-Kečovo/1/-Patrik Kulík-Kečovo/1/-Flórian Emodi-Krh.Dl.Lúka“B“/1/- Marian Emodi-Krh.D.Lúka“B“/1/-Jaroslav Sústrik-Pača/1/.

 

Hráči vylúčení :

 

Ján Pástor- Honce / 2 zápasy nepodmienečne I/6-1a

 

DK trestá FK Sokol Rudná finančnou pokutou 50 + 10Euro za HNS trénera B. Kuriana v zápase I.tr. Drnava- Rudná podľa čl. II/1-b a zákazom výkonu funkcie trénera na 1 mesiac nepodmienečne podľa čl. 1/3-b.

 

DK na návrh ŠTK vyzýva FK Dlhá Ves, FK Brzotín, Ml.Brzotín,Družba Čoltovo o predloženie dokladov o zaplatení min. 50% z celoročnej sumy CO-R a CO-DZ.

 

 

 

                          Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                   

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                      

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy  - Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                           934,00,- Euro            470,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                1.107,00,- Euro           560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                          1.916,00,- Euro            958,00,-Euro

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro          557,00,-Euro 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro          470,00,-Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                              1.107,00,- Euro          470,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                             1.097,00,- Euro          555,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                          934,00,- Euro            -

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         940,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro         475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                                1.097,00,- Euro          629,28,-Euro

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        470,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves          ???                            1.097,00,- Euro         200,00,-Euro

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro        557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro          336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         170,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         491,00,- Euro

                                                                                                                          

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         336,00,-Euro

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro        409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        420,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                           819,00,- Euro        409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro         409,00,-Euro

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         420,00,-Euro

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro        409,50,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro        496,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro         414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro              -

      29.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro         117,80,-Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900