Úradná správa ObFZ č.7 / 2011-2012

07.09.2011 17:04

 ZO ZASADNUTIA ŠTK DŇA 7.9. 2011 :

 

 ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 5. kolo/ zo dňa 4.9. 2011 :

 Drnava- Dlhá Ves          4:0

 FK Brzotín- Bohúňovo   3:0

 Vyš.Slaná- Rudná         2:0

 Hrhov- Vlachovo           3:2

 Slavošovce- R.Bystré    4:1

 Jablonov-Krh.D.Lúka     1:5

 

 ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 3. kolo/ zo dňa 4.9. 2011 :

 Plešivec- Dedinky          3:1

 Čoltovo- Niž.Slaná         1:2

 SP MFK Rva“B“-Pača     4:2

 Rakovnica- Honce          1:4

 Kečovo- Ml.Brzotín         3:1

 Jovice- Štítnik                0:3

 

 ŠTK schvaľuje výsledky st.dorastu / 1. kolo/ zo dňa 4.9.2011 :

 Krh.D.Lúka-Krh.Podhr.    4:2

 Dobšiná- Plešivec          10:1

 Gem.Poloma- Vlachovo  7:2

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov/ 3. kolo/ zo dňa 3.9. 2011 :

 Krh.D.Lúka-Čoltovo         8:1

 Rož.Bystré-Bohúňovo     0:6

 Lipovník- SP MFK Rva“B“18:2

 Dobšiná- Štítnik              0:1

 Dlhá Ves-Gem.Poloma    3:1

 Slavošovce- Krh.Podhr.  6:0

 

ŠTK oznamuje, že 1. kolo turnaja prípraviek plánované na 10.9.2011 sa z dôvodu začiatku školského roku prekladá na deň 17.9.2011/ sobota/ o 9.00 hod.

 

ŠTK pozýva na svoje zasadnutia dňa 14.9.2011 o 14.30 hod. zástupcov FK Plešivec v kategórii st.žiakov / tréner + ved.družstva+štatutár/ ako aj rodičov hráčov SŽ L.Hugyara a E.Hugyara / roč. nar. 1998/ vo veci objasnenia štartu hráčov za FK Plešivec na základe listu FK Družba Čoltovo.

 

ZO ZASADNUTIA DK DŇA 7.9. 2011 :

 

HRÁČI NAPOMÍNANÍ- I. TRIEDA :

Tibor Segyo-Dlhá Ves, Viktor Ferdinand- Dlhá Ves, Ján Kováč-Drnava, Róbert Kovács-Drnava, Miroslav Mázik-Drnava, Otto Kerekeš-FK Brzotín, Michal Hadar-Vyš.Slaná, Mikuláš Szabó-Jablonov, Filip Šivec-Vlachovo, Stanislav Ďuríček-Rudná.

 

HRÁČI NAPOMÍNANÍ- II. TRIEDA :

Michal Černický-Dedinky, Ivan Tokoly-Dedinky, Marcel Franko-Dedinky, Tomáš Novák-Dedinky, Ladislav Fábian-Rakovnica, Milan Gajdoš-Rakovnica, Tomáš Lorincz-Kečovo, Norbert Molnár-Kečovo, Michal Boroš- SP MFK Rva“B“, Ondrej Pangó-Čoltovo, Tomáš Máte-Čoltovo, Patrik Krága-Jovice, Martin Sivók-Štítnik, Dušan Valko-Niž.Slaná, Jaroslav Sústrik-Pača, Marcel Lopata-Pača, Ivan Demjan-Pača, Ján Kónya-Ml.Brzotín, Valentín Drenko-Honce, Marek Pástor-Honce.

 

HRÁČI VYLÚČENÍ :

Gabriel Béke- Dlhá Ves

Ladislav Szendi-FK Brzotín

Peter Zábrel-Vyš.Slaná

Michal Boroš-SP MFK Rva“B“

Ivan Krnáč-Niž.Slaná

Jaroslav Sústrik- Pača

Michal Černický-Dedinky

 

ZO ZASADNUTIA ŠTK DŇA 7.9.2011 :

 

 ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Krh. Podhradie -Gem .Poloma / zo dňa 11.9.2011/ v náhradnom termíne, ktorý FK

 Gem Poloma nahlási ŠTK.

 

 ŠTK upozorňuje FK – II.tr., že FK Družba Čoltovo bude svoje domáce zápasy hrávať od 18.9.2011 v nedeľu v UHČ.

 

ZO ZASADNUTIA DK DŇA 7.9.2011 :

 

HRÁČI VYLÚČENÍ :

Gabriel Béke- Dlhá Ves / 1 zápas nepodmienečne I/1-a

Ladislav Szendi-FK Brzotín /4 zápasy nepodmienečne I/6-1b

Peter Zábrel- Vyšná Slaná / 4 zápasy nepodmienečne I/6-1b

Michal Boroš- SP MFK Rva“B“ /1 zápas nepodmienečne I/5-a

Ivan Krnáč-Nižná Slaná /2 zápasy nepodmienečne I/4-a /

Jaroslav Sústrik-Pača /1 zápas nepodmienečne I/5-a /

Michal Černický-Dedinky /neprejednané/ 

 

DK trestá FK Lok. Dedinky fin. pokutou 50 + 7 euro za HNS lavičky v zápase Plešivec-Dedinky/ čl.II/1-b / a zákazom výkonu funkcie trénera pre M. Majerčáka na 6 mesiacov nepodmienečne.