Úradná správa ObFZ č. 6 /2015 - 2016

14.08.2015 09:24

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 12.8.2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy/ 1. kolo/ zo dňa 9.8.2015:

 

Vyšná Slaná- Betliar           4:0

Dlhá Ves- Krh.Dl.Lúka         1:4

Hrhov- Rudná                     1:3( nedohrané pre pokles d.)

Dedinky- Rož. Bystré          1:3

Niž. Slaná- Honce               7:0

Bohúnovo- Jablonov           3:0 kont.

Drnava- Vlachovo               6:0

 

ŠTK oznamuje, že FK Druž. Gemerská Poloma odhlásil družstvo dorastu zo súťaží ObFZ.

 

ŠTK oznamuje, že FK Hrhov odohrá na základe zastavenia ihriska svoj najbližší zápas na ihrisku v Krh. Dl.Lúke.

 

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ / čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali  hráčov pre nový súť. roč. 2015-2016. Nahratie hráčov do súpisky je potrebné pre elektronický zápis o stretnutí. Súpisky sa automaticky nahrajú pri nominácii hráčov v 1 zápase.

                   

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jesennej časti súť.roč. 2015/2016 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

 

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia 

 

ŠTK ObFZ oznamuje, že nasledujúce 2. kolo I. triedy ObFZ zo dňa 16.8.2015 sa odohrá z dôvodu počasia so začiatkom 17.15 hod. Výnimky FK ostávajú v platnosti.(Honce , Rudná 10,30 hod.). ŠTK oznamuje FK I. triedy, že FK Honce budú hrávať svoje domáce zápasy v nedeľu so začiatkom o 10.30 hod. 

Ján Šmelko, predseda ŠTK

 

Zo zasadnutia DK dňa 12.8.2015:

 

  Hráči vylúčení/ I. trieda/ :

 

DK č.1/2015/2016 :

Štefan Herczeg- FK Hrhov /1112000/- ČK

18 mesiacov nepodmienečne 49/2F + 10,- Euro

 

DK č.2/ 2015-2016 :

Csaba Kováts. FK Hrhov / 1187562/- ČK

2 zápasy nepodmienečne 49/2a + 10,- Euro

 

DK č.3/2015-2016 :

Martin Arvay- Tatran Betliar / 1182180/- ČK

1 mesiac nepodmienečne od 14.8.2015-14.9.2015 + 10,- Euro

 

DK č.4/2015-2016 :  

DK trestá FK Hrhov finančnou pokutou 100,- Euro za nedostatočnú usporiadateľskú službu v zápase I. triedy Hrhov- Rudná. Zároveň trestá FK Hrhov uzatvorením ihriska na 1 majstrovský zápas, ktorý FK Hrhov odohrá v okruhu 15 km. Nie však na ihrisku súpera. 

 

DK č.5/2015-2016 :

DK trestá FK Hrhov finančnou pokutou 40,- Euro za sťažnosť na výkon HR. KR ObFZ považuje námietku FK Hrhov vo všetkých bodoch za neopodstatnenú.

 

DK trestá FK Hrhov finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Sokol Rudná za pokles hráčov pod 7 v zápase I. triedy Hrhov- Rudná. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK ObFZ.

 

DK trestá ŠK Jablonov finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Sokol Bohúňovo za neúčasť na zápase I. triedy. Bohúňovo- Jablonov zo dňa 9.8.2015. Doklad o zaplatení predložiť do 14 dní na DK ObFZ.         

 

                                                 Kolektívne tresty:

 

Na základe rozhodnutia konferencie ObFZ je potrebné doklad o zaplatení finančných pokút FK za súť. roč. 2014-2015 predložiť najneskoršie do 29.7.2015. V prípade nepredloženia dokladu o zaplatení budú mať jednotlivé FK zastavenú činnosť v novom súť. ročníku. Toto nariadenia platí pre FK, ktoré sa prihlásili do nového súť.roč. 2015-2016 !!!

 

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná- Ml. Brzotín/ 18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do

14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti

 

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

 

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.