Úradná správa ObFZ č.5 /2015 - 2016

03.08.2015 16:12

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 3.8.2015 :

 

Na základe nahlásenia 2 klubov prípraviek ŠTK oznamuje, že v kategórii prípraviek 2015-2016 budú družstvá rozdelené v kategórii ml. prípravka, kde môžu štartovať hráči nar. po 1.1.2005 a mladší !!!

 

Termínová listina súťaží ObFZ 2015-2016:

Jesenná časť I. triedy :   9.8.2015-1.11.2015

Jesenná časť II. triedy   :23.8.2015-25.10.2015

Jesenná časť dorastu     :12.9.2015-25.10.2015

Jesenná časť st. žiakov   :12.9.2015-11.10.2015

Jesenná časť prípraviek: 12.9.2015-25.10.2015

 

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ / čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali  hráčov pre nový súť. roč. 2015-2016. Nahratie hráčov do súpisky je potrebné pre elektronický zápis o stretnutí. Súpisky sa automaticky nahrajú pri nominácii hráčov v 1 zápase.

                   

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jesennej časti súť.roč. 2015/2016 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

 

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !

Zo zasadnutia DK dňa 3.8.2015:

 

                  Zastavená činnosť v novom súť.roč. 2015-2016:

                  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Hráči vylúčení/ I.-II. trieda/ :

 

DK č. 99/2014-2015:

Vladimír Polyak- Ml. Brzozín/ 1140594/- ČK

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

DK č. 100/2014-2015:

Ladislav Mezei- Kružná / 1117269/- ČK

4 zápasy nepodmienečne 49/2b + 10,- Euro

 

DK č. 101/ 2014- 2015:

Jaroslav Kamenský- Kružná / 1070535/- ČK

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

DK č. 102/ 2014-2015:

Attila Gorgei- Krh.Dl.Lúka / 1210485/- ČK

4 zápasy nepodmienečne 49/2a + 10,- Euro

Zastavená činnosť :

DK č. 103/2014-2015:

Gabriel Lázar- ŠK Jablonov/ 1064033/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

                                    Kolektívne tresty:

 

Na základe rozhodnutia konferencie ObFZ je potrebné doklad o zaplatení finančných pokút FK za súť. roč. 2014-2015 predložiť najneskoršie do 29.7.2015. V prípade nepredloženia dokladu o zaplatení budú mať jednotlivé FK zastavenú činnosť v novom súť. ročníku. Toto nariadenia platí pre FK, ktoré sa prihlásili do nového súť.roč. 2015-2016 !!!

 

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná- Ml. Brzotín/ 18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do

14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti

DK trestá FK Plešivec finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov za nenastúpenie na zápas dorastu / 13. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.