Úradná správa ObFZ č.6 /2014 - 2015

28.08.2014 10:52

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 27.8. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––-

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. / 3. kolo/ zo dňa 23.-24.8.2014 :

Štítnik – Jablonov            5:0

Drnava – Dedinky           8:4

Bohúňovo – Lipovník       4:0

Vlachovo – Rož. Bystré   0:2

Honce – Krh.Dl.Lúka       2:4

Rudná – Dlhá Ves           3:2

Vyš. Slaná – Hrhov         3:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 1. kolo/ zo dňa 23.-24.8. 2014 :

Pača – Krh.Dl.Lúka B     6:0

Niž. Slaná – Rakovnica   4:2

Plešivec – Čoltovo          5:0

Kečovo- Gem.Hôrka B    1:2

Jovice – Ml. Brzotín        2:2

 

 

ŠTK oznamuje FK, ktoré sa prihlásili do súťaží ObFZ 2014- 2015, že

nový súť. roč. začína v týchto termínoch :

 

 

Dorast- žiaci :     7.9.2014

Prípravka      :   14.9.2014  

 

ŠTK oznamuje FK, že v súťažnom ročníku. 2014-2015 môžu v kategórii mládeže štartovať hráči :

a/ starší dorast / súťaž na celé ihrisko 1+10 / roč. nar. po 1.1. 1996  a mladší

b/ starší žiaci   / súťaž na celé ihrisko 1+10 / roč. nar. po 1.1. 2000 a mladší

                                                                      

c/ prípravka     / súťaž na šírku ihriska 1+6 /  roč. nar. po 1.1. 2004 a mladší

                                                                    

ŠTK oznamuje FK, že súpisky / nominácie na nový súť. roč. 2014-2015/ je

potrebné nahrať do systému ISSF najneskoršie :

/ st.žiaci + dorast/ do 27.8. 2014. Súpisky družstiev, tak ako bolo zvykom predtým nie je potrebné predkladať na ObFZ. Dôležité je nahratie hráčov do sezónnej súpisky z ktorej sa nahrávajú hráči do zápisu o stretnutí. Klub zodpovedá za lekársku prehliadku hráča a nesie za jeho lekárske potvrdenie plnú zodpovednosť !!!

 

ŠTK oznamuje FK I.triedy, že FK Baník Štítnik / dospelí/ hráva svoje domáce zápasy v sobotu na ihrisku v Kun. Teplici 1 hodinu po UHČ.

 

ŠTK oznamuje FK, že nový Rozpis súťaží ObFZ si FK môže osobne prebrať na sekretariáte ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú FK, že v novom súť.roč. 2014- 2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súť. ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok i pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP.

 

Zo zasadnutia DK dňa 27.8. 2014 :

 

DK upozorňuje FK na vyplácanie zberných faktúrISSF v termíne splatnosti pod disciplinárnymi následkami zastavenia činnosti.