Úradná správa ObFZ č:6/2012 - 2013

06.09.2012 14:44

                        

Zo zasadnutia ŠTK dňa 5.9.2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 5. kolo/ zo dňa 2.9.2012 :

 

Bohúňovo- Dlhá Ves        2:0

Vyš.Slaná- Betliar           3:0

Krh.D.Lúka-Rož.Bystré    4:0

FK Brzotín- Vlachovo       3:1

Slavošovce- Drnava        2:2

Jablonov- Hrhov              5:0

Rudná- Dedinky              3:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr./ 5. kolo/ zo dňa 2.9.2012 :

 

Kečovo- Ml.Brzotín         2:0

Jovice-Krh.D.Lúka“B“     1:1

Pača- Niž.Slaná             4:1

Kružná- Čoltovo            3:1

Honce-Gem.Hôrka“B“     2:1

Štítnik- Rakovnica          1:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu /1. kolo/ zo dňa 1.-2.9.2012/ :

 

Vyš.Slaná- Plešivec            0:7

Gem.Hôrka- Vlachovo        2:5

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov/ 1. kolo/ zo dňa 1.9.2012 /:

 

Drnava- Rož.Bystré            8:0

Krh.Podhr.- Štítnik              7:0

Dobšiná- Slavošovce          0:3

Gem.Poloma-Čoltovo         6:0

 

ŠTK necháva v platnosti pôvodné rozhodnutie ohľadom zastavenia činnosti pre FK Družba Čoltovo pre nesplnenie náležitosti, nariadení ŠTK v termíne do 4.9.2012/ viď ÚS ObFZ č.5/2012-2013/.ŠTK dňom 5.9.2012 nepodmienečne zastavuje činnosť FK Družba Čoltovo. Zápas II.tr. Čoltovo- Ml.Jovice /6. kolo/ zo dňa 9.9.2012 sa neodohrá. ŠTK žiada FK Družba Čoltovo o písomné stanovisko k odohratiu nasledujúcich domácich zápasov najneskoršie do 12.9.2012.

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st.žiakov Čoltovo-Krh.Podhradie/ 2. kolo/ dňa 4.11.2012 o 10.30 hod.

 

ŠTK schvaľuje výsledky dohrávky I.tr. Rudná- Betliar 4:1/ 3. kolo/ zo dňa 29.8.

2012 a Slavošovce- Vlachovo 3:1/ 1. kolo/ zo dňa 29.8.2012.

 

ŠTK oznamuje FK v kategórii prípraviek, že 1. kolo turnaja prípraviek sa odohrá 15.9.2012 o 9.30 hod. ako  2. kolo a pôvodné 1. kolo zo dňa 8.9.2012 sa odohrá dňa 6.10. 2012.

Sekretariát ObFZ upozorňuje klubových managerov ISSF, aby sa zaregistrovali najneskoršie do 30.9.2012. Zároveň upozorňujeme klubových ISSF managerov, že plastová karta sa vydáva na základe a/ schváleného transferu hráča a žiadosti o plastovú kartu matrikárom ObFZ-b/ po schválení matrikárom ObFZ ak nahratie fotky spĺňa požadované kritéria ISSF.  

                              

Zo zasadnutia DK dňa 5.9.2012 :

 

Hráči napomínaní-I.trieda :

 

Asmír Cilovič-Betliar/1/-Erik Herchl-Betliar/1/-Miroslav Demeter-Betliar/1/-Vladislav Vávra-Betliar/1/-Ivan Lorinc-Betliar/2/-Vladimír Kováč-Betliar/3/-Zoltán Király-Bohúňovo/1/-Miroslav Majerčák-Dedinky/1/-Peter Révay-Dedinky/2/-Ivan Tokoly-Dedinky/3/-Viktor Ferdinand-Dlhá Ves/1/-Marian Paulínyi-Dlhá Ves/1/-Norbert Mákkay-Dlhá Ves/1/-František Bartók-Hrhov/1/-Denis Kortvely-Hrhov/2/-Lórant Zajdó-Jablonov/1/-Alfonz Vislay-Jablonov/1/-Pavol Hutník-Jablonov/2/-Krisztian Albert-Krh.D.Lúka/1/-Štefan dorkin-Rož.Bystré/2/-Róbert Krága-Rož.Bystré/1/-Zoran Molčan-Rudná/2/-Stanislav Dzureň-Slavošovce/1/-Jozef Giba Lipták-Slavošovce/2/-Juraj Tomi-Slavošovce/1/- Tomáš Pitoňák-Vlachovo/2Milan Fifik- Vyš.Slaná/2/-Peter Hricko-Vlachovo/1/-Ján Lipták-Vlachovo/2/-Milan Fifik-Vyš.Slaná/2/-Ján Gallo-Vyš.Slaná/1/.

 

Hráči napomínaní-II.trieda :

 

Miroslav Váradi-Čoltovo/1/-Ján Pástor-Honce/1/-Marek Pástor-Honce/1/-Martin Doboš-Jovice/2/-Adrian Emodi-Krh.D.Lúka“B“/1/-Ivan Demjan-Pača/1/

 

Hráči vylúčení :

 

Roman Sýkora- Dedinky / 5 zápasy nepodmienečne I/3b

 

František Bartók- Hrhov / 1 zápas nepodmienečne I/5-a + 10 Euro

 

Denis Kortvely- Hrhov / 2 zápasy nepodmienečne I/4-a + 10 Euro

 

Roman Ruszó- Čoltovo / 2 zápasy nepodmienečne I/3-a

 

DK trestá TJ FO Vlachovo finančnou pokutou 50 + 10 Euro za HNS a vykázanie z lavičky trénera J. Pitoňáka podľa čl. II/1-b a zákazom výkonu funkcie trénera na 1 mesiac nepodmienečne podľa čl. I/3-b.

 DK na návrh ŠTK podmienečne zastavuje činnosť FK, ktoré nezaplatili, nepredložili doklad o zaplatení CO-R a CO-DZ v termíne do 29.8.2012 :

FK Brzotín- Dlhá Ves-  Druž. Gem.Poloma- FC Kečovo- Ml.Brzotín- Družba Čoltovo.ŠTK a DK žiada menované FK o predloženie dokladu o zaplatení do 12.9.2012.

 

ŠTK súhlasí na základe žiadosti so štartom hráčov FK Plešivec / st. žiaci/ na staré, pôvodné RP pod hlavičkou Sokol Bohúňovo, potvrdenú súpisku hráčov a kartičku poistenca, ktorá musí byť priložená pri konfrontácii hráčov.Toto povolenie platí do 30.9.2012.

 

ŠTK na základe žiadostí  FK v kategórii st.žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II.tr.-dorast-žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kateg. st.žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFz na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infonoviny.webnode.sk

 

 

                       Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy  - Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                            934,00,- Euro          470,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                1.107,00,- Euro           560,00,-Euro

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                          1.916,00,- Euro           958,00,-Euro

       4.     Pap. Slavošovce                            1.107,00, -Euro           557,00,-Euro 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         470,00,-Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro         470,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                           1.097,00,- Euro          470,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro            -

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         940,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro          475,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                               1.097,00,- Euro           629,28,-Euro

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        470,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves                                         1.097,00,- Euro          200,00,-Euro

      14.    Rož. Bystré                                     1.107,00,- Euro          557,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro          336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro              -

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         491,00,- Euro

                                                                                                                          

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         336,00,-Euro

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro        409,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        420,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         580,00,-Euro

      22.    Sokol Pača                                           819,00,- Euro        409,04,-Euro

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro         409,00,-Euro

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         420,00,-Euro

      25.    FC Kečovo                                           819,00,- Euro               -

      26.    Baník Štítnik                                        992,00,- Euro         496,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro          414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro              -

      29.   Družba Čoltovo                                       92,00,- Euro              -

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900