Úradná správa ObFZ č.5 /2014 - 2015

21.08.2014 11:26

                         

Zo zasadnutia ŠTK dňa 20.8. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––-

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. / 2. kolo/ zo dňa 16.-17.8. 2014 :

Lipovník- Rudná               4:0

Jablonov- Vyšná Slaná     1:0

Hrhov- Bohúňovo             1:2

Rož.Bystré – Štítnik          1:2

Krh.Dl.Lúka- Drnava         2:2

Dedinky- Vlachovo           1:1

Dlhá Ves- Honce               2:1

 

ŠTK oznamuje FK, ktoré sa prihlásili do súťaží ObFZ 2014- 2015, že

nový súť. roč. začína v týchto termínoch :

 

II. trieda        :  24.8. 2014   

Dorast- žiaci :     7.9.2014

Prípravka      :   14.9.2014  

 

ŠTK oznamuje FK, že v súťažnom ročníku. 2014-2015 môžu v kategórii mládeže štartovať hráči :

a/ starší dorast / súťaž na celé ihrisko 1+10 / roč. nar. po 1.1. 1996  a mladší

b/ starší žiaci   / súťaž na celé ihrisko 1+10 / roč. nar. po 1.1. 2000 a mladší

                                                                      

c/ prípravka     / súťaž na šírku ihriska 1+6 /  roč. nar. po 1.1. 2004 a mladší

                                                                    

ŠTK oznamuje FK, že súpisky / nominácie na nový súť. roč. 2014-2015/ je

potrebné nahrať do systému ISSF najneskoršie do 20.8. 2014/ II.tr./ a mládeže

/ st.žiaci + dorast/ do 27.8. 2014. Súpisky družstiev, tak ako bolo zvykom predtým nie je potrebné predkladať na ObFZ. Dôležité je nahratie hráčov do sezónnej súpisky z ktorej sa nahrávajú hráči do zápisu o stretnutí. Klub zodpovedá za lekársku prehliadku hráča a nesie za jeho lekárske potvrdenie plnú zodpovednosť !!!

 

ŠTK oznamuje FK I.triedy, že FK Baník Štítnik / dospelí/ hráva svoje domáce zápasy v sobotu na ihrisku v Kun. Teplici 1 hodinu po UHČ.

 

ŠTK oznamuje FK, že nový Rozpis súťaží ObFZ si FK môže osobne prebrať na sekretariáte ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú FK, že v novom súť.roč. 2014- 2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP.

 

Zo zasadnutia DK dňa 20.8. 2014

 

Hráči vylúčení :

 

DK ObFZ č.1/ 2014-2015 : Ján Čižmár- Krh.Dl.Lúka / 1063612/

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10 Euro

 

DK ObFZ č.2/2014-2015  : Jozef Sklenár- FK Honce / 119003/

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10 Euro

 

DK ObFZ č.3/ 2014- 2015 : Miroslav Spišák- Štítnik  /1021490/          

1 zápas nepodmienečne 37/3 + 10 Euro

 

DK č. 4/ 2014-2015 :

DK trestá FK Druž. Honce finančnou pokutou 50 + 10 Euro za nedostatočnú usporiadateľskú službu v zápase I. tr. Honce- Lipovník. DK zároveň trestá T. Pástora zákazom výkonu všetkých funkcií na 3 zápasy nepodmienečne a V. Oravca zákazom všetkých funkcií v majstr. zápasoch do 31.12.2014.

 

DK č.5/ 2014-2015 :

DK trestá hráča Rož. Bystré J. Urbana/ 1265400/ zákazom výkonu kapitána družstva na 3 zápasy nepodmienečne dňom 24.8.2014 + 10 Euro.

 

 

DK zastavuje činnosť FK Družba Čoltovo, Apex Kružná z dôvodu

neuhradenia zbernej faktúry za mesiac júl 2014 v systéme ISSF a dáva na vedomie ŠTK v zmysle prijatých opatrení.

 

Súťažná poriadok: Zastavená činnosť neznamená , že nemôže hrať -  musia hrať ,ale za každe stretnutie majú -3 body !!!! Netýka sa to samozrejme jednotlivca.