Úradná správa ObFZ č.5/2012-2013

29.08.2012 13:09

Zo zasadnutia ŠTK dňa 30.8.2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./4. kolo/ zo dňa 26.8.2012 :

 

Vlachovo- Vyšná Slaná            2:2

Dedinky- Slavošovce               4:1

Rož. Bystré- Jablonov              4:0

Drnava - Krh. Dl. Lúka             4:2

Hrhov- FK Brzotín                    3:1

Betliar- Bohúňovo                    4:1

Dlhá Ves- Rudná                     3:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. tr. /4. kolo/ zo dňa 30.8.2012:

 

Rakovnica- Kečovo                    5:1

Krh. Dl. Lúka B - Kružná            4:0

Honce- Plešivec                         4:1 kont.

Niž. Slaná- Gem. Hôrka B          2:0

Čoltovo- Pača                           0:4

Ml. Brzotín- Jovice                     0:1

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii mládeže na začiatok súťaží v kategórii žiaci + dorast dňa 1.-2.9.2012. Zároveň ŠTK upozorňuje FK na odovzdanie a potvrdenie súpisiek pre súť.roč.2012-2013.

 

ŠTK súhlasí na základe žiadosti so štartom hráčov FK Plešivec / st. žiaci/ na staré, pôvodné RP pod hlavičkou Sokol Bohúňovo, potvrdenú súpisku hráčov a kartičku poistenca, ktorá musí byť priložená pri konfrontácii hráčov. Toto povolenie platí do 30.9.2012.

 

ŠTK na základe žiadostí  FK v kategórii st. žiaci, dorast súhlasí so štartom hráčov na pôvodné RP, potvrdenú súpisku a kartičku poistenca, ktorú je potrebné doložiť ku konfrontácii hráčov pred stretnutím. Toto nariadenie platí pre FK a hráčov, ktorí si v rámci prechodu na ISSF nestačili vybaviť potrebné formality. Nariadenie o štarte hráčov platí do 30.9.2012. Po tomto termíne nebudú platiť žiadne výnimky.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.- II. tr. - dorast -žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK doporučuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II. tr. Gem. Hôrka „B“- Honce na ihrisku v Honciach s tým, že odvetný zápas jarnej časti sa odohrá na ihrisku v Gem. Hôrke.

 

ŠTK na základe správy R a DZ ObFZ uzatvára ihrisko TJ Družba Čoltovo pre nesplnenie zabezpečenia základných hygienických podmienok. ŠTK žiada TJ Družba Čoltovo o nahlásenie miesta ďalšieho domáceho stretnutia do 4.9.2012.

 

ŠTK oznamuje FK v kateg. st. žiaci, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infonoviny.webnode.sk

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Krh. Podhradie -Dlhá Ves / 1. kolo zo dňa 2.9. 2012/ dňa 4.11.2012 o 12.00 hod.

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Krh. D. Lúka - Gem. Poloma/ 1. kolo/ v náhradnom termíne, ktorý FK oznámia do najbližšieho zasadnutia komisie ŠTK.

 

Zo zasadnutia DK dňa 30.8. 2012 :

 

Hráči napomínaní- I. trieda :

 

Zsolt Barkasz-Betliar/1/-Gabriel Šušan-Bohúňovo/1/-Dávid Csík-Bohúňovo/1/-Ivan Tokoly-Dedinky/2/-Peter Révay-Dedinky/1/-Tomáš Novák-Dedinky/1/-Mikuláš Szabó-Jablonov/2/-Tomáš Hegeduš-Krh.D.Lúka/1/-Ján Čižmár-Krh.D.Lúka/2/-Adrian Ičo-Krh.D.Lúka/1/-Juraj Juríni-Krh.D.Lúka/1/-Ján Tomko-Rož.Bystré/1/-Patrik Lalík-Slavošovce/2/-Ján Lipták-Vlachovo/1/-Matej Šivec-Vlachovo/1/-Marian Dusza - Dlhá Ves/2/-Csaba Flander - Dlhá Ves/2/-Ladislav Jonáš - Dlhá Ves/1/- Ladislav Šimon-Rudná/1/-Ladislav Rabas-Rudná/1/-Zoran Molčan-Rudná/1/.

 

Hráči napomínaní- II. trieda :

 

Ján Lázok-Ml.Brzotín/1/-Maroš Gonos-Kečovo/1/-Marian Szabó-Kružná/2/-Štefan Németh-Kružná/1/-Martin Hajči-Niž.Slaná/1/

 

 

Hráči vylúčení :

 

Dávid Csík- Bohúňovo  / 1 zápas nepodmienečne I/5a

 

Norbert Molnár- Kečovo / 4 zápasy nepodmienečne I/ 3b + 10 Euro

 

DK trestá FK Plešivec finančnou pokutou 40 Euro / 20 Euro pre TJ Druž. Honce a 20 Euro pre ObFZ/ za pokles hráčov pod 7 v zápase II.tr. Honce-Plešivec/4. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní.

 

 

 

                    Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.                     Názov FK                              Výška celoročnej sumy

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                                             934,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                                 1.107,00,- Euro  

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                                            1.916,00,- Euro

       4.     Pap. Slavošovce                                              1.107,00, -Euro    

       5.     Sokol Rudná                                                      934,00,- Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                                              1.107,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                                            1.097,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                                         934,00,- Euro

       9.     ŠK Jablonov                                                      934,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                                           934,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                                               1.097,00,- Euro

      12.    Tatran Betliar                                                     934,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves                                                         1.097,00,- Euro

      14.    Rož. Bystré                                                     1.107,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                                      336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                                              336,00,- Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                                            982,00,- Euro

      18.    Krh. Podhradie                                                    336,00,- Euro

      19.    Nižná Slaná                                                         819,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                                         992,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                                          982,00,- Euro

      22.    Sokol Pača                                                           819,00,- Euro

      23.    Apex Kružná                                                        819,00,- Euro

      24.    Ml. Jovice                                                             819,00,- Euro

      25.    FC Kečovo                                                            819,00,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                                         992,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                                    819,00,- Euro

      28.   Ml. Brzotín                                                             819,00,- Euro

      29.   Družba Čoltovo                                                      992,00,- Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900