Úradná správa ObFZ č.4 /2014 - 2015

14.08.2014 11:36

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 13.8. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––-

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. / 1. kolo/ zo dňa 9.-10.8. 2014 :

Vyš. Slaná- Štítnik           3:3

Vlachovo- Krh.Dl.Lúka     0:3

Dedinky- Rož.Bystré       0:7

Drnava- Dlhá Ves           4:0

Honce-Lipovník               3:3

Bohúňovo- Jablonov        3:1

Rudná- Hrhov                 4:1

 

ŠTK oznamuje FK, ktoré sa prihlásili do súťaží ObFZ 2014- 2015, že

nový súť. roč. začína v týchto termínoch :

 

II. trieda        :  24.8. 2014   

Dorast- žiaci :     7.9.2014

Prípravka      :   14.9.2014  

 

ŠTK oznamuje FK, že v súťažnom ročníku. 2014-2015 môžu v kategórii mládeže štartovať hráči :

a/ starší dorast / súťaž na celé ihrisko 1+10 / roč. nar. po 1.1. 1996  a mladší

b/ starší žiaci   / súťaž na celé ihrisko 1+10 / roč. nar. po 1.1. 2000 a mladší

                                                                      

c/ prípravka     / súťaž na šírku ihriska 1+6 /  roč. nar. po 1.1. 2004 a mladší

                                                                    

ŠTK oznamuje FK, že súpisky / nominácie na nový súť. roč. 2014-2015/ je

potrebné nahrať do systému ISSF najneskoršie do 20.8. 2014/ II.tr./ a mládeže

/ st.žiaci + dorast/ do 27.8. 2014. Súpisky družstiev, tak ako bolo zvykom predtým nie je potrebné predkladať na ObFZ. Dôležité je nahratie hráčov do sezónnej súpisky z ktorej sa nahrávajú hráči do zápisu o stretnutí. Klub zodpovedá za lekársku prehliadku hráča a nesie za jeho lekárske potvrdenie plnú zodpovednosť !!!

 

ŠTK oznamuje FK, že nový Rozpis súťaží ObFZ si FK môže osobne prebrať na sekretariáte ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú FK, že v novom súť.roč. 2014- 2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK oznamuje: Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii sa riadi podľa SP.

 

Zo zasadnutia DK dňa 13.8. 2014

 

DK a KR žiada videozáznam zo stretnutia I.tr. Honce- Lipovník.

 

DK pozýva na zasadnutie DK dňa 20.8.2014/ streda/ o 16.30 hod. R -Š. Iglaiho,  DZ- J. Bobríka, ved. FK Honce O. Pástora a AR-2 V. Oravca.

 

DK pozýva na zasadnutie DK dňa 20.8. 2014 / streda/ o 17.00 hod. R- P. Repaského, DZ- Š. Hadara kapitána a ved. družstva Rož. Bystré/ J. Urban, J. Gallo/.

 

DK upozorňuje FK Hrhov/ I. tr./ na neuhradenie zbernej faktúry za mesiac júl v termíne splatnosti. Zbernú faktúru je potrebné uhradiť obratom pod následkami zastavenia činnosti.