Úradná správa ObFZ č.4/2012-2013

23.08.2012 14:27

Zo zasadnutia ŠTK dňa 22.8. 2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 3. kolo/ zo dňa 19.8.2012 :

 

FK Brzotín- Jablonov            2:2

Krh.Dl.Lúka- Dedinky          8:0

Bohúňovo- Vlachovo           2:1

Slavošovce- Dlhá Ves          0:1

Drnava- Rož.Bystré             5:0

Vyš.Slaná- Hrhov                5:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 3. kolo/ zo dňa 19.8.2012 :

Kečovo- Štítnik                   0:0

Gem.Hôrka“B“-Čoltovo       1:0

Plešivec- Niž.Slaná             3:1

Pača- Krh.Dl.Lúka“B“          3:0

Jovice- Rakovnica              4:1   

Kružná- Ml. Brzotín             2:0

 

ŠTK schvaľuje dodatočne výsledok zápasu I.tr. Jablonov-Vyš.Slaná/2. kolo/ 2:2.

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii mládeže na začiatok súťaží dorastu, žiakov 1.-2.9.2012 a potvrdenie súpisiek pre nový súť.roč. 2012-2013.

ŠTK upozorňuje FK na vydávanie ÚS ObFZ a ďalších informácii na web. stránke www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk .

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí. U hráčov sa uvádza 7- miestne registračné číslo, nie rodné číslo.

ŠTK A KR ObFZ upozorňuje FK I.-II.tr. a vyšších súťaží VsFZ na centrálne odmeňovanie R a DZ od nového súť.roč. Informácie o CO-R a CO-DZ boli FK zaslané mailom a taktiež si ich môžu stiahnuť z web.stránky www.obfzroznava.yw.sk/ dokumenty/.K 22.8.2012 ObFZ eviduje  úhradu k CO-R a DZ od FK : OFK Vyšná Slaná-Baník Nižná Slaná-Apex Kružná-FK Hrhov  FK Bohúňovo-ŠK Jablonov-Sokol Rudná –Rož.Bystré.  ŠTK a KR ObFZ touto cestou žiada FK, ktoré uhradili 50% nákladov, aby predložili doklad o zaplatení na sekretariát ObFZ.Úhradu k CV-R a DZ sú  FK povinné zaplatiť do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

 

ŠTK prejednala žiadosť FK ZK Dlhá Ves a konštatuje, že hráč R. Bacso má platný RP-Krh.D.Lúka. Chyba v systéme ISSF bola na základe doporučenia VsFZ odstránená.ŠTK a MRK ObFZ zároveň vyzýva FK, aby v rámci ISSF :

a/ spolupracovali v rámci ISSF ohľadom databázy hráčov/ aktívny, neaktívny/.

b/ v prípade, že sa nezaregistrovali ako klubový manageri ISSF, aby tak urobili

    čo v najkratšom čase.

c/ FK, ktoré zaregistrovali transfer na ObFZ, aby cez klubového managera ISSF

    alebo matrikára ObFZ riešili nahratie fotografie hráča a zaslali žiadosť o

    plastovú kartu.

 d/ak FK v systéme ISSF zistili nedostatky/ chýbajúci hráči, atď./, aby

    kontaktovali matrikára VsFZ / p. Majlátová/ a ObFZ / D.Pollák/.

 e/ ak FK majú problémy ohľadom ISSF, aby kontaktovali sekretára ObFZ

 

     D. Pollák.

 

ŠTK oznamuje, že zápas II.tr. Čoltovo - Pača sa odohrá v UHČ na ihrisku v Čoltove.ŠTK dôrazne žiada R- DZ ObFZ a ved. mužstva hostí o zaslanie písomnej správy/ príloha zápisu o stretnutí, zápisu DZ/ o zabezpečení soc. priestorov, ihriska, vody v šatniach R a hosťujúceho FK Sokol Pača.

 

Zo zasadnutia DK dňa 22.8.2012 :

 

Hráči napomínaní- I.trieda :

 

Róbert Kulík- Bohúňovo/ 1/-Ladislav Polyak-FK Brzotín/1/-Branislav Révay-Dedinky/1/-Roman Sýkora- Dedinky/1/-Marian Dusza-Dlhá Ves/1/-Oskar Saláta-Jablonov/2/-Mikuláš Szabó-Jablonov/1/-Štefan Dányi-Jablonov/1/-Štefan Dorkin-Rož.Bystré/1/-Filip Šivec-Vlachovo/1/-Matúš Pitoňák-Vlachovo/1/.

 

Hráči napomínaní-II.trieda :

 

Dávid Klárik-Krh.Dl.Lúka/1/-Ivan Pecha-Krh.Dl.Lúka/1/- Róbert Csobády-Krh.Dl.Lúka/1/-Ondrej Junger-Niž.Slaná/1/-Ivan Krnáč-Niž.Slaná/1/-Róbert Adam-Pača/1/-Milan Cmorík-Pača/1/-Radovan Dlugoš-Pača/1/Patrik Bene-Štítnik/1/-Marian Szabó-Kružná/1/-Ján Valko-Rakovnica/1/-Dušan Genči-Kružná/1/-Alexander Rusnyak-Ml.Brzotín/2/-Karol Rezmuves-Ml.Brzotín/1/-Arpád Pomaj-Plešivec/1/-Martin Havrlent-Plešivec/1/.

 

Hráči vylúčení :

 

Radovan Dlugoš- Pača 6 zápasy nepodmienečne I/2b + 10 Euro

 

 

 

Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                   

 

                              Tabuľka pre FK ( výška celoročnej sumy)

                      

 

      P.č.                     Názov FK                              Výška celoročnej sumy

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                                          934,00,- Euro

       2.     Baník Drnava                                               1.107,00,- Euro  

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                                          1.916,00,- Euro

       4.     Pap. Slavošovce                                           1.107,00, -Euro    

       5.     Sokol Rudná                                                    934,00,- Euro

       6.     Sokol Bohúňovo                                           1.107,00,- Euro

       7.     OFK Vyšná Slaná                                          1.097,00,- Euro

       8.     FK Brzotín                                                       934,00,- Euro

       9.     ŠK Jablonov                                                     934,00,- Euro

      10.    FK Hrhov                                                          934,00,- Euro

      11.    TJ FO Vlachovo                                              1.097,00,- Euro

      12.    Tatran Betliar                                                    934,00,- Euro

      13.    Dlhá Ves                                                        1.097,00,- Euro

      14.    Rož. Bystré                                                     1.107,00,- Euro

      15.    MFK Dobšiná                                                     336,00,- Euro

      16.    Druž.Gem. Poloma                                             336,00,- Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                                           982,00,- Euro

      18.    Krh. Podhradie                                                   336,00,- Euro

      19.    Nižná Slaná                                                        819,00,- Euro

      20.    Druž. Honce                                                       992,00,- Euro

      21.    FK Plešivec                                                         982,00,- Euro

      22.    Sokol Pača                                                         819,00,- Euro

      23.    Apex Kružná                                                       819,00,- Euro

      24.    Ml. Jovice                                                            819,00,- Euro

      25.    FC Kečovo                                                           819,00,- Euro

      26.    Baník Štítnik                                                        992,00,- Euro

      27.   Baník Rakovnica                                                   819,00,- Euro

      28.   Ml. Brzotín                                                            819,00,- Euro

      29.   Družba Čoltovo                                                     992,00,- Euro

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 pod discipl. následkami zastavenia činnosti.

      CO-R a DZ bolo schválené na aktíve ŠTK a Radou ObFZ.