Úradná správa ObFZ č:36 /2013 -2014

19.06.2014 09:52

 

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 18.6. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy / 26. kolo/ zo dňa 14.-15.6. 2014 :

Rož. Bystré- Honce                 4:1

Drnava- Hrhov                       2:2

Štítnik- Vlachovo                    8:0

Vyš. Slaná- Rudná                 4:0

Dedinky- Krh.Dl.Lúka             3:5

Dlhá Ves- Jablonov                3:1

Bohúňovo- Slavošovce           4:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 26. kolo/ zo dňa 14.-15.6. 2014 :

Dobšiná- Nižná Slaná             0:2 

Ml. Jovice- Pača                     2:4

Krh.Dl.Lúka B- Lipovník          0:2

Plešivec- Ml. Brzotín              4:0

 

ŠTK schvaľuje výsledoky dohrávok I. a II. tr. zo dňa 11.6. 2014 :

I.trieda   : Krh.Dl.Lúka- Hrhov 5:2

II. trieda : Ml. Jovice- Krh.Dl. Lúka B 1:1

 

 

 

Turnaj prípraviek ObFZ :

 

 

Výsledky turnaja prípraviek :

Skupina A : Jablonov- Rudná              0:0      Jablonov- Krh.Podhradie 4:1

                    Rudná- Krh.Podhradie   3:0      Jablonov- Hrhov              2:1

                    Rudná- Hrhov                3:2      Krh.Podhradie- Hrhov     1:0

 

Dohrávky z jesennej časti  / skupina A/ :

                    Jablonov- Rudná            1:2      Jablonov- Hrhov               0:2                         

                    Jablonov- Krh. Podhr.    2:4

                    Jablonov- Rudná            2:5      Jablonov- Hrhov                3:4

                    Jablonov- Krh.Podhr.     1:3

 

 

 

 

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II. triedy nájdu na stránke www.infofutbalrv.webnode.sk / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk .

 

ŠTK upozorňuje FK, že v systéme ISSF, položke -dokumenty je umiestnená prihláška do súťaží ObFZ a VsFZ pre nový súť. roč. 2014-2015.Prístup k prihláške má každý klubový manažér. Prihlášky na nový súť. roč. 2014-2015 je potrebné zaslať najneskoršie do 24.6. 2014. Podmienkou zaradenia do súťaží pre nový súť. roč. je vyplatenie zberných faktúr ISSF za súť.roč. 2013-2014.

Súčasťou prihlášky sú i povinné prílohy pre spracovanie údajov v ISSF.

 

ŠTK oznamuje FK, že aktív ŠTK pred novým súť. roč. 2014-2015 sa uskutoční dňa 9. júla 2014 o 17.00 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská v Rožňave.

 

ŠTK oznamuje FK I. a II. tr., že nový súť. roč. 2014-2015 sa začne 10.8. 2014.

 

ŠTK oznamuje FK, že v súť. roč. 2014-2015 môžu v kategórii mládeže štartovať hráči :

a/ starší dorast / roč. nar. po 1.1. 1996 a mladší/

b/ starší žiaci / súťaž na celé ihrisko1+10 /  roč. nar. po 1.1.2000 a mladší

c/ starší žiaci + mladší žiaci  / súťaž 1+8 /   roč. nar. po 1.1.2000 a mladší

d/ prípravka /na šírku ihriska 1+ 6 /              roč. nar. po1.1. 2004 a mladší

 

Zo zasadnutia DK dňa 18.6. 2014 :

 

Hráči vylúčení :

–––––––––––––

DK č. 199/ 2013- 2014 :

Marek Pástor / 1086198/- Honce

1 zápas nepodmienečne čl. 37/3 + 10,- Euro

 

DK č. 200/ 2013- 2014 :

Štefan Dorkin / 1234709/- Rož. Bystré

1 zápas nepodmienečne čl. 37/ 3 + 10,-Euro

 

Zastavenie činnosti po 5 ŽK :

 

DK č. 201/ 2013- 2014 :

Tomáš Novák/ 1194067/- Dedinky

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č. 202/ 2013-2014 :

Patrik Pál Baláž/ 1330738/- Jablonov

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č. 203/ 2013- 2014 :

DK trestá FK Drnava finančnou pokutou 50,- Euro za HNS trénera v zápase I. tr. Jablonov- Drnava / čl. 48/4/. DK zároveň zastavuje činnosť všetkých funkcií trénerovi J. Maliňákovi na 3 zápasy nepodmienečne v novom súť. roč. 2014-2015/ čl. 48/ 1b-2b.

 

                                      POZVÁNKA :

 

ObFZ v Rožňave v spolupráci s Družstevník Gemerská Poloma pozývajú funkcionárov FK ako aj širokú futbalovú verejnosť na športové popoludnie v Gem. Polome dňa 28.6.2014/ sobota/ a zápas  Internacionálov Slovenska a Internacionálov ObFZ Rožňava so začiatkom o 16.00 hod.

 

                                         Program :

 

                    10.30 hod.- zápas prípraviek

                    14.00 hod.- zápas výberu I. triedy ObFZ- Druž. Gem. Poloma

                    16.00 hod.- zápas Internacionálov Slovenska- Internacionály ObFZ