Úradná správa ObFZ č.35 /2013 - 3014

12.06.2014 15:19

                          

Zo zasadnutia ŠTK dňa 11.6. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy / 25. kolo/ zo dňa 7.-8.6. 2014 :

Hrhov- Štítnik                    1:5

Jablonov- Drnava               2:1

Slavošovce- Dlhá Ves        0:4

Vlachovo- Vyš. Slaná         4:2

Honce- Bohúňovo              0:3

Krh.Dl.Lúka- Rož. Bystré    4:2

Rudná- Dedinky                 8:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 25. kolo/ zo dňa 7.-8.6. 2014 :

Ml.Brzotín- MFK Dobšiná 3:0 kont./ hostia nepricestovali/

Kružná- Jovice                     0:3

Gem.Hôrka B-Krh.D.Lúka B  2:0

Pača- Plešivec                     1:2

 

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky dorastu zo dňa 7.6. 2014 Betliar- Krh.Dl.Lúka / 16. kolo/ 0:11.

 

ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Lipovník ohľadom termínu zápasu II. tr. Krh.Dl.Lúka B- Lipovník / 26. kolo/. ŠTK nariaďuje odohrať zápas v pôvodnom termíne dňa 14.6. 2014 o 17. 00 hod. sobota) viď Rozpis súťaží ObFZ str. 13 ,čl.10/.

 

 

ŠTK nariaďuje odohrať dohrávky I. a II.tr. v termínoch :

Krh.Dl.Lúka- Hrhov                 I.tr.- 22. kolo/ dňa 11.6. 2014 o 17.00 hod.

Ml.Jovice- Krh.Dl.Lúka B         II.tr.- 22. kolo/ dňa 11.6. 2014 o 17.00 hod.

 

ŠTK č. 51/ 2013- 2014 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu I.tr. Vyšná Slaná- Rudná/ 26. kolo/ dňa 14.6. 2014 / sobota/ o 14.00 hod./ Rozpis súťaží ObFZ str. 13,čl.10/.

 

Turnaj prípraviek ObFZ :

ŠTK vyzýva FK v kategórii prípraviek, aby zaslali  výsledky dohrávok. Zároveň vyzýva FK na zaslanie výsledkov, konečných tabuliek z turnaja prípraviek jednotlivých skupín pre spracovanie výsledkov, resp. organizáciu finálovej časti víťazov skupín.

 

Skupina A: 13.6. 2014 / piatok/ o 17.00 hod.- Jablonov

 

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II. triedy nájdu na stránke www.infofutbalrv.webnede .sk / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk .

 

ŠTK upozorňuje FK, že v systéme ISSF, položke -dokumenty je umiestnená prihláška do súťaží ObFZ a VsFZ pre nový súť. roč. 2014-2015.Prístup k prihláške má každý klubový manažér. Prihlášky na nový súť. roč. 2014-2015 je potrebné zaslať najneskoršie do 24.6. 2014. Podmienkou zaradenia do súťaží pre nový súť. roč. je vyplatenie zberných faktúr ISSF za súť.roč. 2013-2014.

Súčasťou prihlášky sú i povinné prílohy pre spracovanie údajov v ISSF.

 

ŠTK oznamuje FK, že v súť. roč. 2014-2015 môžu v kategórii mládeže štartovať hráči :

a/ starší dorast / roč. nar. po 1.1. 1996 a mladší/

b/ starší žiaci / súťaž na celé ihrisko/ roč. nar. po 1.1. 2000 a mladší

c/ starší žiaci + mladší žiaci / súťaž 1+8 / roč. nar. po 1.1.2000 a mladší

d/ prípravka /na šírku ihriska/ roč. nar. po 1.1. 2004 a mladší

 

TMK ObFZ vyzýva FK I. tr., aby písomne nahlásili najlepších hráčov  / 1/ svojich klubov do nominácie Jedenástky ObFZ za súť. roč. 2013-2014.Termín nahlásenia najneskoršie do 18.6.2014 !!!

 

Zo zasadnutia DK dňa 11.6. 2014 :

 

Hráči vylúčení :

–––––––––––––

DK č. 195/ 2013- 2014 :

Matej Zagiba / 1209439/- Pača

1 zápas nepodmienečne čl. 45/ 2a + 10,- Euro

 

DK č. 196/ 2013-2014 :

Ladislav Spišák / 1128464/- Jablonov

1 zápas nepodmienečne čl. 45/ 2a + 10,- Euro

 

DK č. 197/ 2013-2014 :

Dominik Szilárdi/ 1278312/- dorast Betliar

4 zápasy nepodmienečne čl. 48/2c + 5,- Euro

 

DK č. 198/ 2013- 2014 :

DK trestá MFK Dobšiná B finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Brzotín a 50,- Euro pre ObFZ / Rozpis súťaží ObFZ/ za nenastúpenie na zápas II.tr. Ml. Brzotín- MFK Dobšiná B / 25. kolo/ dňa 8.6. 2014.

 

DK berie na vedomie úhradu zbernej faktúry FK Honce za mesiac apríl 2014.

 

Zasadnutie VV ObFZ :

 

Zasadnutie VV ObFZ za účasti predsedov a tajomníkov komisií ObFZ sa uskutoční dňa 18.6. 2014/ streda/ o 16. 00 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská/ sídl. Juh/ v Rožňave.