Úradná správa ObFZ č.34/2013 - 2014

05.06.2014 09:28

                   

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 4.6. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy / 24. kolo/ zo dňa 31.5.-1.6. 2014 :

Dedinky- Vlachovo          1:1

Drnava- Slavošovce       12:0

Vyš. Slaná- Hrhov          1:3

Krh.-Dl.Lúka- Rudná       1:1

Štítnik- Jablonov            5:0

Rož. Bystré- Bohúňovo   2:0

Dlhá Ves- Honce            5:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 24. kolo/ zo dňa31.5.-1.6. 2014 :

Dobšiná B- Pača             0:2

Ml. Jovice- Lipovník        4:2

Plešivec- Kružná            1:2

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 18. kolo / zo dňa 31.5.-1.6. 2014 :

Plešivec – Hrhov                   2:0

Rož. Bystré- Gem. Poloma    1:4

Krh.Dl.Lúka- Gem. Hôrka      6:1

 

ŠTK nariaďuje odohrať dohrávky I. a II.tr. v termínoch :

Krh.Dl.Lúka- Hrhov / I.tr.-22. kolo/ dňa 11.6. 2014 o 17.00 hod.

Ml.Jovice- Krh.Dl.Lúka B / II. tr.- 22. kolo/ dňa 11.6. 2014 o 17.00 hod.

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Tatran Betliar- Krh. Dl.Lúka dňa 7.6.2014 o 15.00 hod. na ihrisku v Betliari. Zápas sa neodohral v riadnom termíne z dôvodu kalamitnej situácie.

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Gem. Hôrka B- Krh.D.Lúka B dňa 8.6.2014 o 11.30 hod. z dôvodu majstrovského zápasu „A“ mužstva FK Gem. Hôrka / VI. Liga VsFZ/ v rovnakom UHČ.

 

Turnaj prípraviek ObFZ :

ŠTK vyzýva FK v kategórii prípraviek, aby zaslali na základe dohody FK termíny turnajov prípraviek pre jarnú časť. Zároveň vyzýva FK na zasielanie výsledkov z turnaja prípraviek ako aj zaslania termínov a výsledkov dohrávok

/ ŠK Jablonov/.

 

 

Výsledky turnaja prípraviek :

Skupina C : Vyš. Slaná- Betliar    5:0         Vlachovo- Dedinky               3:0

                    Betliar- Vlachovo   0:13       Vyš. Slaná- Dedinky              3:0

                    Betliar- Dedinky     3:0         Vyš.Slaná- Vlachovo             2:2

 

Skupina A : Rudná- Jablonov         0:3          Hrhov- Krh.Podhradie        0:0

                    Rudná- Hrhov           0:1         Jablonov- Krh.Podhradie    5:0

                    Rudná- Krh.Podhradie 2:2     Hrhov- Jablonov                  0:0

 

Skupina B  :Honce- Gem. Hôrka        3:1    Lipovník- Dlhá Ves              0:3

                    Dlhá Ves- Gem. Hôrka 3:2    Lipovník- Gem. Hôrka          3:0

                    Honce- Lipovník           3:0    Honce- Dlhá Ves                 2:3

 

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II. triedy nájdu na stránke www.infofutbalrv.webnode.sk / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk .

 

ŠTK upozorňuje FK, že v systéme ISSF, položke -dokumenty je umiestnená prihláška do súťaží ObFZ a VsFZ pre nový súť. roč. 2014-2015.Prístup k prihláške má každý klubový manažér. Prihlášky na nový súť. roč. 2014-2015 je potrebné zaslať najneskoršie do 24.6. 2014. Podmienkou zaradenia do súťaží pre nový súť. roč. je vyplatenie zberných faktúr ISSF za súť.roč. 2013-2014.

 

TMK ObFZ vyzýva FK I. tr., aby písomne nahlásili najlepších hráčov  / 1/ svojich klubov do nominácie Jedenástky ObFZ za súť. roč. 2013-2014.Termín nahlásenia najneskoršie do 18.6.2014.

 

Zo zasadnutia DK dňa 4.6. 2014 :

–––––––––––––––––––––––––––-

Hráči vylúčení :

DK č. 188/ 2013-2014 :

Filip Šivec / 1205548/- Vlachovo

4 zápasy nepodmienečne čl. 48/2b + 10,- Euro

 

DK č. 189/ 2013-2014 :

Martin Galata- /1248068/- dorast Gem. Poloma

1 zápas nepodmienečne čl.45/2a + 5,- Euro

 

DK č. 190/ 2013-2014 :

Tomáš Novák/1278522/- dorast Gem. Hôrka

3 zápasy nepodmienečne čl. 48/2b + 5,- Euro

 

DK č. 191/ 2013-2014 :

Richard Ferenc/ 1278533/- dorast Gem. Hôrka

3 zápasy nepodmienečne čl. 48/2b + 5,- Euro

 

DK č. 192/ 2013-2014 :

Attila Balázs/ 1261903/- dorast Gem. Hôrka

1 zápas nepodmienečne čl. 45/2a + 5,- Euro

 

DK č.193/ 2013-2014 :

Filip Čapó/ 1259782/- dorast Rož. Bystré

1 zápas nepodmienečne čl. 45/2a + 5,- Euro

 

Stop po 5 ŽK :

 

DK č.194/ 2013-2014 :

Ivan Tokoly/ 1228790/-Lok.Dedinky

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

 

DK na základe jednania ŠTK zastavuje činnosť FK Honce z dôvodu neuhradenia zbernej faktúry ISSF za mesiac apríl 2014.FK Honce najbližšie stretnutie odohrá a po skončení súť. roč. mu ŠTK odpočíta – 3 body.