Úradná správa ObFZ č. 33/2013 - 2014

29.05.2014 09:51

                  

Zo zasadnutia ŠTK dňa 28.5. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy / 23. kolo/ zo dňa 24.-25.5. 2014 :

Slavošovce- Štítnik          5:6

Jablonov- Vyšná Slaná     2:0

Rudná- Rož. Bystré          2:0

Honce- Drnava                1:3

Vlachovo- Krh.Dl.Lúka     1:3

Hrhov- Dedinky               0:0

Bohúňovo- Dlhá Ves        1:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 23. kolo/ zo dňa 24.-25.5. 2014 :

Lipovník- Plešivec           8:0

Gem.Hôrka B- Jovice      3:1

Kružná- Dobšiná B          4:3

 

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky II. tr. / 22. kolo/ Niž. Slaná- Ml.Brzotín 5:3

 

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 17. kolo / zo dňa 24.-25.5. 2014 :

Gem. Poloma- Betliar      7:0

Hrhov- Dobšiná              14:0

Gem. Hôrka- Plešivec      9:2

Krh.Dl.Lúka- Rož. Bystré4:2 / dohrávka 13. kola/

 

ŠTK schvaľuje výsledky  st. žiakov / 14. kolo/ zo dňa 24.-25.5. 2014 :

Krh.Dl.Lúka- Bohúňovo     1:6

Dobšiná- Slavošovce        0:11

 

ŠTK vyzýva FK Ml. Jovice, Krh.Dl.Lúka , Hrhov o predloženie písomnej vzájomnej dohody k odohratiu dohrávok do najbližšieho zasadnutia ŠTK. Zápasy boli odložené v dôsledku zlého stavu hracích plôch.

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Tatran Betliar- Krh. Dl.Lúka dňa 7.6.2014 o 15.00 hod. na ihrisku v Betliari. Zápas sa neodohral v riadnom termíne z dôvodu kalamitnej situácie.

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Gem. Hôrka B- Krh.D.Lúka B dňa 8.6.2014 o 11.30 hod. z dôvodu majstrovského zápasu „A“ mužstva FK Gem. Hôrka / VI. Liga VsFZ/ v rovnakom UHČ.

 

Turnaj prípraviek ObFZ :

ŠTK vyzýva FK v kategórii prípraviek, aby zaslali na základe dohody FK termíny turnajov prípraviek pre jarnú časť. Zároveň vyzýva FK na zasielanie výsledkov z turnaja prípraviek.

 

Rozpis turnajov prípraviek- skupina C :

––––––––––––––––––––––––––––––––

31.5.2014 o 9.30 hod.- Tatran Betliar

Skupina A :

 

30.5.20/ piatok/   o17.00 hod.- Hrhov

31.5.2014            o 9.30 hod.- Jablonov

 

Skupina D :

31.5.2014             o 9.30 hod.- Krh.Dl.Lúka

 

Výsledky turnaja prípraviek :

Skupina C : Vyš. Slaná- Betliar   7:1         Vlachovo- Dedinky                1:3 

                    Betliar- Vlachovo   1:6         Vyš. Slaná- Dedinky              2:2

                    Betliar- Dedinky     4:6         Vyš.Slaná- Vlachovo             5:4

Skupina A : Rudná- Jablonov       6:0         Hrhov- Krh.Podhradie           2:0

                    Rudná- Hrhov         1:0          Jablonov- Krh.Podhradie      0:7

                    Rudná- Krh.Podhradie 3:0     Hrhov- Jablonov                   3:0

Skupina D : Pača- Gem.Poloma   2:0          Pača- Gem.Poloma              2:2

                    Pača- Krh.D.Lúka   0:2          Pača- Krh.D. Lúka               1:5                                               

                    Krh.D.Lúka- Gem.Poloma   6:1

                    Krh.D.Lúka- Gem.Poloma 10:0

 

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II. triedy nájdu na stránke www.infofutbalrv.webnode.sk / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk .

 

Zo zasadnutia DK dňa 28.5.2014 :

–––––––––––––––––––––––––––-

Hráči vylúčení :

 

DK č. 180/ 2013- 2014 :

Branislav Kuzma / 1099965/- Honce

4 zápasy nepodmienečne čl.48/2b + 10,- Euro

 

DK č. 181/ 2013-2014 :

Attila Erdélyi / 1046908/- Lipovník

1 zápas nepodmienečne čl. 45/2a + 10,- Euro

 

 

DK č. 182/ 2013- 2014 :

Roman Polyak/ 1085188/- Kružná

4 zápasy nepodmienečne čl. 48/2b + 10,- Euro

 

DK č. 183/ 2013.-2014 :

Stanislav Grančák/ 11333501/- Dedinky

6 zápasov nepodmienečne čl. 48/ 2b + 10,- Euro

 

DK č. 187/ 2013-2014 :

Michal Tóbis/ 1336351/- dorast Tatran Betliar

1 zápas nepodmienečne + 5,-Euro

 

Stop po 5 ŽK :

 

DK č. 184/ 2013-2014 :

Ján Váradi/ 1188729/- Bohúňovo

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č. 185/ 2013-2014 :

DK trestá FK Baník Rož. Bystré finančnou pokutou 50,- Euro za HNS lavičky v zápase I.tr. Rudná- Rož. Bystré/ 23. kolo/

 

DK č. 186/ 2013-2014 :

DK mení trest hráča J. Gebeho/ 1048753/- Krh.Dl.Lúka po polovičke trestu na podmienečný + 10,- Euro

 

DK trestá trénera FK Baník Rož. Bystré Ľ. Galla zákazom  výkonu akejkoľvek funkcie do konca súť. roč. 2013-2014.

 

DK trestá funkcionára klubu FK Baník Rož. Bystré M. Ďurského zákazom výkonu akejkoľvek funkcie do konca súť. roč. 2013-2014.

 

DK zastavuje činnosť FK Honce, Baník Nižná Slaná z dôvodu neuhradenia zbernej faktúry za mesiac apríl 2014.Doklad o zaplatení predložia FK najneskoršie do 30.5.2014 pod následkami odrátania -3 bodov po skončení súť. ročníka.