Úradná správa ObFZ č. 32 / 2014 - 2015

30.06.2015 08:56

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 1.7.2015 :

 

ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky na nový súť. roč. 2015-2016 bolo potrebné cez elektronickú podateľňu v ISSF/ a/ dokumenty- b/ elektronická prihláška  zaslať najneskoršie do 22.6.2015.

 

            Prihlásené družstvá v novom súť. roč. 2015-2016:

       

 

I. trieda/ 14/ : Vyšná Slaná- ŠK Jablonov- Tatran Betliar- TJ Honce- Baník Rož. Bystré- Sokol Rudná- Baník Drnava- ZK Dlhá Ves- Sokol Bohúňovo- FK Hrhov- Lok. CHZ Dedinky- TJ FO Vlachovo- Baník Nižná Slaná- TJ Krh. Dlhá Lúka

 

II. trieda/8/: FK Gemerská Hôrka“B- Krh.Dlhá.Lúka „B“- Baník Rakovnica- Sokol Pača- Apex Kružná- FK Plešivec- Baník Štítnik- Papiereň Slavošovce

 

Dorast/7/ : ŠK Jablonov- Tatran Betliar- Krh.Dlhá.Lúka- Baník Rož. Bystré- MFK Dobšiná- FK Gemerská Hôrka - Gem. Poloma

 

Starší žiaci/6/ : Sokol Bohúňovo- MFK Dobšiná- Baník Drnava- Krásnohorské Podhradie- Papiereň Slavošovce- Krh. Dlhá.Lúka

 

Prípravky/13/ : SP MFK Rožňava- Vyšná Slaná- Gem. Poloma- Honce- Nižná Slaná- Vlachovo- Dlhá Ves- Dedinky- Gem. Hôrka- Pača- Kružná, Rudná, Dobšiná

 

 

               Konferencia ObFZ- Aktív ŠTK / 10.7.2015 o 17.00 hod./

 

Konferencia ObFZ spojená s aktívom  ŠTK / vyhodnotenie výsledkov a vyžrebovanie nového súť.roč. 2015-2016/ sa uskutoční dňa 10.júla 2015/ piatok/ o 17.00 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská v Rožňave.Za každý FK sa zúčastní 1 delegát.

 

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ / čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali  hráčov pre nový súť. roč. 2015-2016. Nahratie hráčov do súpisky je potrebné pre elektronický zápis o stretnutí.

 

                      

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jesennej časti súť.roč. 2015/2016 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

 

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!

 

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 1.7.2015:

 

                  Zastavená činnosť v novom súť.roč. 2015 -2016:

                   

Hráči vylúčení/ I.-II. trieda/ :

 

DK č. 99/2014-2015:

Vladimír Polyak- Ml. Brzozín/ 1140594/- ČK

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

DK č. 100/2014-2015:

Ladislav Mezei- Kružná / 1117269/- ČK

4 zápasy nepodmienečne 49/2b + 10,- Euro

 

DK č. 101/ 2014- 2015:

Jaroslav Kamenský- Kružná / 1070535/- ČK

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

DK č. 102/ 2014-2015:

Attila Gorgei- Krh.Dl.Lúka / 1210485/- ČK

4 zápasy nepodmienečne 49/2a + 10,- Euro

Zastavená činnosť :

DK č. 103/2014-2015:

Gabriel Lázar- ŠK Jablonov/ 1064033/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

                                    Kolektívne tresty:

 

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Nižná Slaná za neúčasť na zápase II.tr. Niž. Slaná- Kečovo/ 18. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná- Ml. Brzotín/ 18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Brzotín pre neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín- Čoltovo. Splatnosť pokuty do 14 dní.

Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do

14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Plešivec finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov za nenastúpenie na zápas dorastu / 13. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

 

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Jovice za neúčasť v zápase II. tr. Ml. Jovice- Kečovo zo dňa 14.6.2015. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

 

DK trestá dorast Krh.Dl.Lúka finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov za neúčasť na zápase dohrávky dorastu Jablonov- Krh.Dl.Lúka zo dňa 13.6.2015. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Nižná Slaná a 50,- Euro pre ObFZ za neúčasť na zápase II. tr. Nižná Slaná- Čoltovo /22. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

 

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.