Úradná správa ObFZ č.31 - 2012/2013

26.06.2013 12:55

Úradná správa ObFZ č.31/ 2012-2013

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 26.6. 2013 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky    I.tr./ 17. kolo/ zo dňa 23.6. 2013 :

 

Bohúňovo - Bezliar             0:7

Jablonov- Rož. Bystré         6:0

Slavošovce- Dedinky          7:0

Rudná- Dlhá Ves                5:1

FK Brzotín- Hrhov              3:5

Vyš.Slaná- Vlachovo          1:3

Krh.D.Lúka- Drnava           6:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 17. kolo/ zo dňa 23.6. 2013 :

 

Plešivec- Honce                  0:1

Gem.Hôrka B-Niž.Slaná       5:1

Kružná- Krh.D.Lúka B         2:3

Jovice- Ml.Brzotín                7:0

Pača- Čoltovo                     8:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky dohrávky dorastu :

 

Vyš. Slaná- Vlachovo         2:1

Krh.Podhr.-Gem.Poloma    2:0

Krh.D.Lúka- Dobšiná         2:6

 

ŠTK schvaľuje výsledky dohrávky st. žiakov :

 

Drnava- Štítnik                    2:3

Gem.Poloma- Dobšiná          5:0

 

 

ŠTK oznamuje FK, že termín podávania prihlášok pre nový súť. roč. 2013/2014 je do 27.6.2013. Prihlášky si FK môžu stiahnuť v ISSF / Dokumenty/.Prihlášky sú jednotné.

 

 

ŠTK oznamuje FK, že  z technických dôvodov a na základe rozhodnutia Rady a VV ObFZ zo dňa 19.6. 2013 sa aktív ŠTK uskutoční dňa 4.7. 2013 / štvrtok/ o 16.30 hod. v priestoroch ZŠ - Zakarpatská/ sídl. Juh / v Rožňave.

 

 

Sekretariát ObFZ oznamuje FK, že Konferencia ObFZ / schválenie novelizácie stanov ObFZ sa uskutoční dňa 29.6. 2013/ sobota/ o 10.30 hod. v priestoroch hotela Medi- šport v Rožňave. Za každý FK sa konferencie zúčastní 1 delegát.

Pozvánky spolu s návrhom novelizácie stanov ObFZ  budú FK zaslané mailom.

Po skončení konferencie ObFZ sa uskutoční vyhlásenie Jedenástky ObFZ za súť. roč. 2012-2013.

 

                                                   P  R  O G  R  A M

 

 

                10.30 hod.: Konferencia ObFZ

                                   / schválenie novelizácie stanov ObFZ/

 

                12.30 hod. : Strava a občerstvenie pre účastníkov Konferencie ObFZ

                                    

                14.00 hod.  : Sprievodný program / zápas hráčov SP MFK Rožňava/

                15.00 hod.  : Vyhlásenie Jedenástky ObFZ 2012/2013

                                     Zápas výberu hráčov VsFZ / VI. Liga/- Jedenástka ObFZ

 

                TMK ObFZ touto cestou vyzýva jednotlivé FK / I. trieda/ o nahlásenie

                maximálne 3 hráčov do Jedenástky ObFZ za súť.roč. 2012/2013.

 

                TMK ObFZ za trénerov výberu hráčov VI.ligy VsFZ a výberu

                Jedenástky ObFZ určila týchto trénerov :

                Výber hráčov VI.ligy VsFZ : M.Ferenc- Z. Breuer- V. Vávra

                Výber hráčov Jedenástky ObFZ : J. Maliňák- J. Balta- L. Dávid

 

 

                Nominácia hráčov Jedenástky ObFZ 2012-2013 :

 

                Denis Zakhar- Drnava - brankár

                Juraj Kelíšek- Betliar - brankár

                Ondrej Vysoký- Rudná - obránca

                Ondrej Sanisló- Rudná - obránca

                Peter Rogos- Vyšná Slaná - obránca

                Ladislav Varga- Betliar - obránca

                Lórant Zajdó- Jablonov - obránca

                Ondrej Liptai- Vyšná Slaná - stredopoliar

                Miroslav Mázik- Drnava - stredopoliar

                Zsolt Barkasz- Betliar - stredopoliar

                 Oskar Saláta- Jablonov - stredopoliar

                 Jozef Rencsok- Drnava - útočník

                 Ján Čižmár-Krh.D.Lúka- útočník

                 Marcel Putnocký - Dedinky- útočník

                 Ivan Lorincz- Betliar - stredopoliar

 

                 Poznámka : Zo širšej nominácie výberu ObFZ bude vyhlásená pred

                                     zápasom Jedenástka ObFZ za súť.roč. 2012-2013.

      

                Nominácia výberu VI.ligy VsFZ :

 

                R. Skokan- R. Lorincz- D. Bodnár- D. Zsóri- R. Ferdinand

                / FK Gem. Hôrka/

               M. Mészner- J. Erdofalvy- Z. Zdechovan- C. Kiss

                / FK Krh. Podhradie/

                F. Fábian- M. Martinko- J. Barnák-F. Turzák

                 / MFK Dobšiná/

                M. Gallo st.- M. Gallo ml.- Š. Mišina- M. Chochol- J. Benedik

                 / FK Druž. Gem. Poloma/

                Nominovaní hráči sa dostavia na štadión SP MFK Rožňava o 14.00-

                14.30 hod. Za účasť hráčov zodpovedá príslušný FK. Hráči si donesú

                kopačky, chrániče, uterák, ponožky/

 

 

 

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

Upozornenie pre FK a klubových ISSF managerov :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov na

úhradu zberných faktúr v stanovenom termíne do 14 dní od výpisu, doručenia pod následkami zastavenia činnosti klubu !!!

 

Upozornenie pre FK a ISSF managerov :

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

1/MRK ObFZ a ŠTK ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov, že od     nového súť. roč. 2013-2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na nové plastové RP. Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže !!!

/ Infonoviny ObFZ č.1 /

2/ MRK ObFZ a ŠTK na základe porady SFZ zo dňa 11.6.2013 oznamuje FK I.           II.tr., že od nového súť. roč. sa prechádza na elektronický zápis o stretnutí.          

3/ MRK ObFZ oznamuje, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať

    a/ elektronický transfer

    b/ písomná forma

    Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto, ktoré

    mu vytvorí matrika na ObFZ /. Bližšie informácie poskytne a pomôže

    realizovať D. Pollák.

 

Zo zasadnutia DK dňa 26.6.2013 :

–––––––––––––––––––––––––––

Hráči napomínaní- I.trieda :

 

Tomáš Antóny- Bohúňovo /1/- Zsolt Barkasz- Betliar/6/- Ján Kičura.- Dedinky/1/- Marcel Putnocký- Dedinky/3/- Kristian Demeter- Hrhov/2/- Patrik Pál Baláž-Jablonov/2/- Viliam Máťaš- Rož.Bystré/1/- Miroslav Kúdela- Slavošovce/2/- Štefan Bodnár- Krh.D.Lúka/4/ stop v 1 kole 2013-2014- Alexander Kovács- Krh.D.Lúka/4/ stop v 1 kole 2013-2014.

 

Hráči napomínaní- II.trieda :

 

Vojtech Gabo- Čoltovo/2/- Martin Baláž- Čoltovo/4/ stop v 1.kole 2013-2014-

Ladislav Vajda- Gem.Hôrka B/1/- Gabriel Lakomi- Krh.D.Lúka B/1/- Dávid Klárik- Krh.D.Lúka B/4/ stop v 1  kole 2013-2014- Valentín Drenko- Kružná /4/ stop v 1. kole 2013-2014- Marian Szabó- Kružná/3/- Ladislav Mézei- Dalibor Hajči- Niž.Slaná/1/- Miroslav Prónai-Niž.Slaná/4/ stop v 1. kole 2013-2014-Jozef Gulkáš- Pača/1/- Roland Volčko- Plešivec/3/

 

Zastavená činnosť na 1 zápas :

 

DK č. 76/2013 : Martin Baláž- Čoltovo           / 4 ŽK/ + 10 Euro

DK č. 77/2013 : Dávid Klárik- Krh.D.Lúka     / 4 ŽK / + 10 Euro

DK č. 78/2013 : Valentín Drenko- Kružná      / 4 ŽK / + 10 Euro

DK č. 79/2013 : Miroslav Prónai- Niž.Slaná     / 4 ŽK/ + 10 Euro

DK č. 80/2013 : Štefan Bodnár- Krh.D.Lúka    / 4 ŽK /+ 10 Euro

DK č. 81/2013  :Alexander Kovács- Krh.D.Lúka/ 4 ŽK/ +10 Euro

 

Hráči vylúčení :

 

DK č. 82/ 2013 : Miloš Schwarcz- Niž. Slaná   / ČK/ + 10 Euro

                            1 zápas nepodmiemečne I/5a

 

Kolektívne tresty :

 

DK č. 83/2013 : DK trestá FK sokol Bohúňovo finančnou pokutou 50 Euro za usporiadateľskú službu a pokus o napadnutie rozhodcov. Zároveň DK trestá FK Sokol Bohúňovo uzatvorením ihriska na 1 súť. stretnutie v novom súť.roč. 2013-2014 podľa čl. 2/1-c.

 

DK č. 84/ 2013 : DK trestá FK Baník Niž. Slaná finančnou pokutou 50 Euro za HNS ved. mužstva M. Petergáča a zákazom výkonu funkcie a zdržiavania sa na lavičke na 6 mesiacov podľa čl. 2/1-b.

                       

 

Štart hráčov :

 

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov  

na :         a/ plastový RP / nový/

               b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP

                   v ISSF systéme.                            

Poznámka : Upozorňujeme  FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o

                    vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade

                    potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

 

 

                   

       

 

 

 

                          Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy    -        Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                            934,00,- Euro           / uhradené /

       2.     Baník Drnava                                 1.107,00,- Euro          / uhradené /

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                            1.916,00,- Euro          / uhradené /

       4.     Pap. Slavošovce                              1.107,00, -Euro          / uhradené / 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         / uhradené/

       6.     Sokol Bohúňovo                              1.107,00,- Euro          / uhradené /

       7.     OFK Vyšná Slaná                             1.097,00,- Euro         / uhradené /

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro          / uhradené /

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         / uhradené/

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro          / uhradené /

      11.    TJ FO Vlachovo                                1.097,00,- Euro        / uhradené /

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        / uhradené /

      13.    Dlhá Ves                                           1.097,00,- Euro        / uhradené/

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         / uhradené /

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         / uhradené/

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         / uhradené /

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         / uhradené /

                                                                                                                         

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         / uhradené//

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro         / uhradené /

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro         / uhradené/

      21.    FK Plešivec                                           982,00,- Euro         830,- Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro          / uhradené /

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         / uhradené /

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro         / uhradené /

  

      27.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro         / uhradené /

      28.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro        / uhradené /

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 a druhú časť najneskoršie do 31.3. 2013.

 

      Sumu za CO-R a DZ pre jarnú časť je potrebné vyplatiť prevodným

      príkazom najneskoršie do 31.3. 2013/ z dôvodu možnej komplikácie

      niektorých FK po prechode na zbernú faktúru !!!

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900      

 

     Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.             

                         

             Oblastný futbalový zväz, Štítnická 64, 048 01 Rožňava.

                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

                                     KONFERENCIA  ObFZ

 

                     Uznesenia Konferencie ObFZ zo dňa 29.6. 2013

 

 

             1/  Konferencia ObFZ schvaľuje program konferencie ObFZ

                  predložený dňa 29.6.2013 predsedom ObFZ.

 

             2/  Konferencia ObFZ schvaľuje skrutátorov, predsedov a členov

                  mandátovej a návrhovej komisie.

 

             3/  Konferencia ObFz schvaľuje správu predsedu mandátovej

                  komisie o počte delegátov na konferencii ObFZ.

 

             4/  Konferencia ObFZ schvaľuje návrh stanov ObFZ predloženú

                  delegátom konferencie ObFZ.

 

              5/ Konferencia ObFZ schvaľuje za predsedu odvolacej komisie

                  ObFZ p. JUDr. M. Černického a zároveň mu ukladá predložiť

                  do VV ObFZ návrh na zloženie členov odvolacej komisie

                  ObFZ.

 

              6/ Konferencia ObFZ schvaľuje doplnenie rozpisu súťaží ObFZ

                  pre nový súť. roč. 2013-2014 ohľadom finančnej pokuty vo

                  výške 50,-Euro za neúčasť mužstva na majstrovskom zápase

                  pre poškodený klub a v posledných troch kolách ak dôjde k

                  narušeniu regulérnosti súťaží / postupy, zostupy/ vo výške 50,-

                  Euro pre poškodený klub a riadiaci orgán ObFZ.