Úradná správa ObFZ č.31 / 2011-2012

21.06.2012 11:38

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 20.6.2012 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 26. kolo/ zo dňa 17.6. 2012 :

Betliar- Hrhov                 8:2

Dlhá Ves- Rudná             4:0 kont.

Slavošovce- Vlachovo     9:0

FK Brzotín- Jablonov      2:0

Drnava- Krh.D.Lúka        2:0

Rož.Bystré- Vyš.Slaná     1:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 22. kolo/ zo dňa 17.6. 2012 :

Plešivec- Niž.Slaná          1:1

Kečovo-Štítnik                 1:4

Rakovnica-Pača               1:0

Dedinky- Ml.Brzotín         8:2

SP MFK Rva“B-Jovice     0:2

Honce - Čoltovo              3:0 kont.

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov/ 22.kolo/ zo dňa 16.6. 2012 :

Dobšiná- Čoltovo              2:6

Bohúňovo-Krh.D.Lúka      1:4

Slavošovce -Dlhá Ves       3:2

Lipovník-Gem.Poloma       4:1

Rož.Bystré-Krh.Podhr.      0:8

 

ŠTK kontumuje výsledok zápasu I.tr. Slavošovce-Vlachovo 3:0 kont. Výsledok 9:0 zostáva v platnosti.

ŠTK kontumuje výsledok zápasu I.tr. Dlhá Ves-Rudná 3:0 kont. (pokles hráčov hostí pod sedem). Výsledok 4:0 zostáva v platnosti.

 

ŠTK na základe rozhodnutia VV ObFZ vyzýva FK Družba Čoltovo o zaslanie písomného stanoviska k vystúpeniu zo súťaže II.tr.

 

ŠTK oznamuje, že aktív ŠTK pred novým súť.roč. 2012-2013 sa uskutoční dňa 5.7.2012 / štvrtok/ o 13.00 hod. v priestoroch hotela Medi-šport v Rožňave.

 

ŠTK oznamuje FK, že prihlášky na nový súť.roč. spolu so zaplatením štartovného / 100,- Euro/ je potrebné zaslať na ŠTK najneskoršie do 27.6. 2012. Prihlášky  boli FK zaslané mailom.V prípade potreby sa kontaktujte na sekretariát ObFZ.

 

ŠTK a TMK oznamujú, že v rámci aktívu ŠTK sa uskutoční vyhlásenie ankety Jedenástka ObFZ / I.tr./ za súť. roč. 2011-2012 dňa 5.7. 2012 o 16. 00 hod.na ihrisku SP MFK Rožňava.Od 16.00 hod. sa uskutoční zápas SP MFK Rožňava- Výber ObFZ. ŠTK a TMK touto cestou žiadajú FK I.tr. o nahlásenie najlepších hráčov do Jedenástky ObFZ. VV ObFZ poveril vedením mužstva výberu ObFZ trénerov L. Teleckého / Krh. Dl. Lúka/ a L. Galla / Rož.Bystré/.

 

ŠTK kontumuje zápas medzi Hocami a Čoltovom 3:0 v prospech domácich (Čoltovo vystúpilo zo súťaže)

Zo zasadnutia DK dňa 20.6. 2012 :

 

Hráči napomínaní- I.trieda :

Jozef Rencsok- Drnava /4/ stop v 1.kole 2012-2013+ 7 Euro - Róbert Kovács-Drnava/5/-Gábor Veverica-Hrhov/6/-Ladislav Grulyo-Hrhov/2/- Oskar Saláta-Jablonov/3/-Mikuláš Szabó-Jablonov/3/-Adrian Szanisló- Krh.dl.Lúka/2/-Matej Šivec-Vlachovo/5/-Ján Lipták-Vlachovo/4/ stop v l. kole 2012-2013

 

Hráči napomínaní-II.trieda :

Roman Lorincz-Kečovo/2/-Matej Zagiba-Pača/3/- Ján Spišák- Ml.Jovice/1/.

 

Hráči vylúčení :

Róbert Kovács-Drnava / 1 zápas nepodmienečne I/5a + 7 Euro

 

 

Pozdĺžnosti FK voči ObFZ :

FC Dobšiná- 14 Euro- Sokol Pača -7 Euro/ 4 ŽK Dominik Erm/- ŠK Jablonov 49 Euro-FC Kečovo-7 Euro- Družba Čoltovo-7 Euro- Lok. Dedinky-7 Euro- Baník Drnava- 14 Euro-Tatran Betliar- 346 Euro- SP MFK Rožňava“B“-339 Euro