Úradná správa ObFZ č.30 /2012 - 2013

20.06.2013 13:11

 

                                 Úradná správa ObFZ č.30/ 2012-2013

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 19.6.2013 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 26. kolo/ zo dňa 16.6.2013 :

Rož.Bystré- Vyšná Slaná          2:3

Slavošovce- Hrhov                  3:1

Krh.D.Lúka- Vlachovo              5:2

Rudná- Jablonov                      2:0

Dedinky- Dlhá Ves                   3:2

Drnava- Betliar                        2:1

Bohúňovo- FK Brzotín               2:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. tr. / 26. kolo/ zo dńa 16.6. 2013 :

Ml. Brzotín- Plešivec                  0:1

Honce- Krh.D.Lúka B                3:1

Kružná- Kečovo                        3:0 kont.

Niž.Slaná- Čoltovo                    2:1

Pača- Štítnik                            1:0

 

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky dorastu Dobšiná- Gem. Poloma       7:0

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky st. žiakov Dobšiná- Rož.Bystré        2:1

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky st. žiakov Bohúňovo- Slavošovce     2:5

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky I.tr. Dedinky- Rudná                       0:1

 

 

 

ŠTK súhlasí s udelením výnimiek v posledných troch kolách, ktoré sa musia odohrať v termíne pred 23.6.2013 a jednotlivé zápasy nebudú mať vplyv na regulérnosť súťaží / postupy a zostupy v I. a II.tr./.

 

 

ŠTK oznamuje FK, že termín podávania prihlášok pre nový súť. roč. 2013/2014 je do 27.6.2013. Prihlášky si FK môžu stiahnuť v ISSF / Dokumenty/.Prihlášky sú jednotné.

 

ŠTK oznamuje, že finálový turnaj prípraviek ObFZ sa po porade MŠ a CVČ a

konzultácii s trénermi uskutoční v sobotu dňa 22.6. 2013 na UT sídl. Juh a UT ZŠ-Zlatá v Rožňave. Turnaj sa uskutoční v rámci pripravovaného projektu Grassroots program. Zraz účastníkov o 9.00 hod. v priestoroch M-zóny/ veľký park OA v Rožňave. Bližšie informácie / Mgr. Dušan Pollák- 0903 602 946/.

 

 

ŠTK oznamuje FK, že  z technických dôvodov a na základe rozhodnutia Rady a VV ObFZ zo dňa 19.6. 2013 sa aktív ŠTK uskutoční dňa 4.7. 2013 / štvrtok/ o 16.30 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská/ sídl. Juh / v

Rožňave.

 

Sekretariát ObFZ oznamuje FK, že Konferencia ObFZ / schválenie novelizácie stanov ObFZ sa uskutoční dňa 29.6. 2013/ sobota/ o 10.30 hod. v priestoroch hotela Medi- šport v Rožňave. Za každý FK sa konferencie zúčastní 1 delegát.

Pozvánky spolu s návrhom novelizácie stanov ObFZ  budú FK zaslané mailom.

Po skončení konferencie ObFZ sa uskutoční vyhlásenie Jedenástky ObFZ za súť. roč. 2012-2013.

 

                                         P  R  O G  R  A M

 

 

                10.30 hod.: Konferencia ObFZ

                                   / schválenie novelizácie stanov ObFZ/

 

                12.30 hod. : Strava a občerstvenie pre účastníkov Konferencie ObFZ

                                    

                14.00 hod.  : Sprievodný program / zápas hráčov SP MFK Rožňava/

                15.00 hod.  : Vyhlásenie Jedenástky ObFZ 2012/2013

                                     Zápas výberu hráčov VsFZ / VI. Liga/- Jedenástka ObFZ

 

                TMK ObFZ touto cestou vyzýva jednotlivé FK / I. trieda/ o nahlásenie

                maximálne 3 hráčov do Jedenástky ObFZ za súť.roč. 2012/2013.

 

                TMK ObFZ za trénerov výberu hráčov VI.ligy VsFZ a výberu

                Jedenástky ObFZ určila týchto trénerov :

                Výber hráčov VI.ligy VsFZ : M.Ferenc- Z. Breuer- V. Vávra

                Výber hráčov Jedenástky ObFZ : J. Maliňák- J. Balta- L. Dávid

 

 

 

 

ŠTK č.10/ 2013 :

–––––––––––––

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Pača- Čoltovo

dňa 22.6. 2013 o 16.00 hod.

 

ŠTK č. 11/ 2013 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II.tr. Kružná- Krh.D.Lúka B dňa 22.6. 2013 / sobota/ o 17.00 hod. na ihrisku v Kružnej.

 

ŠTK súhlasí s odohratím zápasu II.tr. Gem. Hôrka B- Niž. Slaná dňa 22.6.2013 o 16.00 hod. na ihrisku v Gem. Hôrke z dôvodu zápasu VI. ligy VsFZ

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím dohrávky I.tr. Bohúňovo- Betliar dňa 23.6. 2013 o 15.00 hod./ zmena UHČ/ na ihrisku v Bohúňove.

 

 

ŠTK na základe písomného stanoviska FK Baník Štítnik oznamuje, že FK Baník Štítnik odohrá dňom 6.5. 2013 svoje domáce zápasy jarnej časti súť. roč. 2012-2013 na ihrisku v Kun. Teplici v UHČ.  FK Baník Štítnik sa vo svojom písomnom stanovisku na ŠTK ObFZ zaväzuje, že budú splnené všetky potrebné podmienky požadované SP.

 

 

 

 

ŠTK na základe žiadosti TJ Družba Čoltovo oznamuje, že domáce zápasy odohrá TJ Družba Čoltovo  dňom 5.5. 2013 v nedeľu so začiatkom o 10.30 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii prípraviek, aby pravidelne na najbližšie zasadnutie ŠTK nahlásili organizáciu turnaja prípraviek, z dôvodu zmeny termínov po dohode FK. Jedná sa o FK v skupine A-B-C !!!

Zároveň ŠTK vyzýva FK v kategórii prípraviek o zasielanie výsledkov z turnajov / mailom, poštou/.

 

                  

 

 

       

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpil zo súťaže II.tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II. tr.- dorast -žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK nariaďuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kategórii / st.žiaci/, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

 

 

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

Upozornenie pre FK a klubových ISSF managerov :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov na

úhradu zberných faktúr v stanovenom termíne do 14 dní od výpisu, doručenia pod následkami zastavenia činnosti klubu !!!

 

Upozornenie pre FK a ISSF managerov :

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

1/MRK ObFZ a ŠTK ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov, že od     nového súť. roč. 2013-2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na nové plastové RP. Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže !!!

/ Infonoviny ObFZ č.1 /

2/ MRK ObFZ a ŠTK na základe porady SFZ zo dňa 11.6.2013 oznamuje FK I.           II.tr., že od nového súť. roč. sa prechádza na elektronický zápis o stretnutí.          

3/ MRK ObFZ oznamuje, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať

    a/ elektronický transfer

    b/ písomná forma

    Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto, ktoré

    mu vytvorí matrika na ObFZ /. Bližšie informácie poskytne a pomôže

    realizovať D. Pollák.

 

Zo zasadnutia DK dňa 19.6.2013 :

–––––––––––––––––––––––––––

Hráči napomínaní- I.trieda :

 

Miroslav Demeter- Betliar /8/ stop 23.6.2013- Zsolt Barkasz- Betliar/5/- Roman Sýkora- Dedinky/5/- Miroslav Majerčák- Dedinky/3/- Ivan Tokoly st.- Dedinky/5/- Attila Ervos- Dlhá Ves/1/- Michal Maliňák- Drnava/2/- Peter Búlik- Drnava/4/ stop 23.6.2013- Ladislav Grulyo-Hrhov/2/- Gábor Veverica- Hrhov/7/- Gellért Zsilla- Krh.D.Lúka/2/- Ladislav Fábian- Rož.Bystré/3/- Pavol Kontra- Rudná /1/- Július Lalík- Slavošovce/1/- Štefan Muller- Vlachovo/2/- Marek Marciš- Vlachovo/1/- Michal Révaj- Vyš.Slaná/3/.

 

Hráči napomínaní- II.trieda :

 

Tibor Kónya-Ml.Brzotín/1/-Karel Kokény- Čoltovo/1/- Viliam Gallo ml.-Honce/5/-Tomáš Lorincz- Kečovo/4/ stop 23.6.2013- Attila Gorgei- Krh.D.Lúka B/2/- Miloš Schwarcz- Niž.Slaná/3/- Milan Gallo- Štítnik/5/- Ján Rochl- Štítnik/1/- Jakub Rochl- Štítnik/2/-Matej Zagiba- Pača/2/- Milan Cmorík- Pača/4/ stop 23.6.2013.

 

Zastavená činnosť na 1 zápas :

 

DK č. 69/2013 :  Peter Búlik- Drnava    / 4 ŽK / + 10 Euro

DK č. 70/ 2013:  Milan Cmorík- Pača   / 4 ŽK /  + 10 Euro

DK č. 73/ 2013:  Tomáš Lorincz- Kečovo/ 4 ŽK/ + 10 Euro

 

Zastavená činnosť na 2 zápasy :

 

 

DK č. 71/2013 :  Miroslav Demeter- Betliar / 8 ŽK /+ 20 Euro

 

 

Hráči vylúčení :

 

 

DK č. 72/2013 : Róbert Moro- Ml. Brzotín  / ČK /

                           1 zápas nepodmienečne          I/5a + 10 Euro

 

DK č. 74/2013 : Patrík Kubík- Kečovo        / ČK /

                           12 mesiacov nepodmienečne I/6-3a + 10 Euro

 

Kolektívne tresty :

––––––––––––––

DK č. 75/ 2013 : DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 332 Euro

                            za inzultáciu hl. rozhodcu

 

                       

 

Štart hráčov :

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov  

na :         a/ plastový RP / nový/

               b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP

                   v ISSF systéme.                            

Poznámka : Upozorňujeme  FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o

                    vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade

                    potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

 

 

                        

 

 

 

                    Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy    -        Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                          934,00,- Euro             / uhradené /

       2.     Baník Drnava                                 1.107,00,- Euro          / uhradené /

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                         1.916,00,- Euro           / uhradené /

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro          / uhradené / 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         / uhradené/

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro          / uhradené /

       7.     OFK Vyšná Slaná                           1.097,00,- Euro          / uhradené /

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro          / uhradené /

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         / uhradené/

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro          / uhradené /

      11.    TJ FO Vlachovo                               1.097,00,- Euro          / uhradené /

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        / uhradené /

      13.    Dlhá Ves                                           1.097,00,- Euro        / uhradené/

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         / uhradené /

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         / uhradené/

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         / uhradené /

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         / uhradené /

                                                                                                                          

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         / uhradené//

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro         / uhradené /

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro         / uhradené/

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         830,- Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro          / uhradené /

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         / uhradené /

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro         / uhradené /

  

      27.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro         / uhradené /

      28.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro        / uhradené /

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 a druhú časť najneskoršie do 31.3. 2013.

 

      Sumu za CO-R a DZ pre jarnú časť je potrebné vyplatiť prevodným

      príkazom najneskoršie do 31.3. 2013/ z dôvodu možnej komplikácie

      niektorých FK po prechode na zbernú faktúru !!!

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900      

 

     Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.             

                         

 

    Z Á P I S N I C A

 

                                                  ZO ZASADNUTIA  VV ObFZ

                                      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                                                           dňa  19.6. 2013

 

 

  1/ VV ObFZ schválil termín Konferencie ObFZ ohľadom novelizácie stanov dňa 29.6.

       2013 / sobota/ o 10.30 hod. v priestoroch hotela Medi-šport v Rožňave.

 

  2/ VV ObFZ schválil organizačné zabezpečenie Konferencie ObFZ.

 

  3/ VV ObFZ schválil termín a organizačné zabezpečenie vyhlásenia Jedenástky ObFZ

       dňa 29.6. 2013.

 

   4/ VV ObFZ schválil schválil z dôvodu aktívu ŠTK VsFZ termín aktívu ŠTK ObFZ pred

        novým súť. roč. dňa 4.7. 2013/ štvrtok/ o 16.30 hod. v priestoroch ZŠ-Zakarpatská

        / sídl. Juh/ v Rožňave.

   5/ VV ObFZ schválil program a organizačné zabezpečenie aktívu ŠTK ObFZ.

 

   6/ VV ObFZ schválil novelizáciu stanov ObFZ predloženú sekretárom ObFZ.

 

 

 

 

       RNDr. Ján Džubák                                           Mgr. Dušan Pollák

         predseda ObFZ                                                 sekretár ObFZ

 

 

  

 

 

 

       V Rožňave dňa 19.6. 2013