Úradná správa ObFZ č.30 / 2011-2012

14.06.2012 16:34

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 13.6.2012:

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr. /25.kolo/ zo dňa 10.6.2012:

Hrhov – Brzotín 3:4

Vlachovo – Dlhá Ves 2:4

Vyš. Slaná – Betliar 4:1

Jablonov – Drnava 0:1

Rudná – Bohúňovo 3:0

Krh. Dlhá Lúka – Slavošovce 5:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. tr. /21.kolo/ zo dňa 10.6.2012:

Jovice – Kečovo 7:1

Ml. Brzotín – Honce 1:1

Pača – Dedinky 1:1

Štítnik – Plešivec 4:1

Niž. Slaná – Rakovnica 3:3

Čoltovo – SP MFK RV „B“ 0:3 kont.

 

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky dorastu Gem. Poloma – Krh. Dlhá Lúka 6:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov /21.kolo/ zo dňa 9.6.2012:

Krh. Dlhá Lúka – Slavošovce 2:5

Čoltovo – Rož. Bystré 6:1

Gem. Poloma – Dobšiná 2:1

Krh. Podhradie – Štítnik 2:5

Dlhá Ves – Lipovník 0:7

 

ŠTK na základe rozhodnutia VV ObFZ vyzýva FK Družba Čoltovo o zaslanie písomného stanoviska k vystúpeniu zo súťaže II.tr.

ŠTK oznamuje, že aktív ŠTK pred novým súť. roč. 2012/2013 sa uskutoční dňa 5.7.2012 /štvrtok/ o 13:00 hod. v priestoroch hotela Medi-šport v Rožňave.

ŠTK oznamuje FK, že prihlášky na nový súť.roč. spolu so zaplatením štartovného /100,- Euro/ je potrebné zaslať na ŠTK najneskoršie do 27.6.2012. Prihlášky boli FK zaslané mailom. V prípade potreby sa kontaktujte na sekretariát ObFZ.

ŠTK a TMK oznamujú, že v rámci aktívu ŠTK sa uskutoční vyhlásenie ankety Jedenástka ObFZ /I.tr./ za súť. roč. 2011-2012 o 16.00 hod. na ihrisku SP MFK Rožňava. Od 16.00 hod. sa uskutoční zápas SP MFK Rožňava – Výber ObFZ. ŠTK a TMK touto cestou žiadajú FK I.tr. o nahlásenie najlepších hráčov do Jedenástky ObFZ. VV ObFZ poveril vedením mužstva výberu ObFZ trénerov L. Teleckého /Krh. Dlhá Lúka/ a L. Galla /Rož. Bystré/.

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II. tr. Dedinky – Ml. Brzotín v sobotu 16.6.2012 o 16.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať zápasy posledného kola I. tr. /26.kolo/ a II. tr. /22.kolo/ o 16.00 hod. mimo schválených výnimiek UHČ.

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st.žiakov Krh.D.Lúka-Bohúňovo dňa 16.6.2012 o 10.00 hod. na ihrisku v Bohúňove.


 

ŠTK dáva do pozornosti KR:

A. Farkaš /chýba výsledok zápasu v zápise o stretnutí/

Š. Czakoi, A. Heveši /nesprávne uvedený názov klubu v zápise o stretnutí/

 

KR ObFZ žiada nových R zaradených na listinu R – ObFZ /Vojtech Rišpán, Rudolf Pažitka, abyna najbližšie zasadnutie KR doniesli vyplnený formulár R pre potreby ISSF a ObFZ. Formulár si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ.

KR ObFZ žiada R-S.Haviarika na doručenie náležitosti ohľadom vyplatenia cestovných náhrad finálového turnaja prípraviek.

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 13.6.2012:

Hráči napomínaní – I.trieda:

Ján Váradi – Bohúňovo /1/ - Tomáš Kovács – Bohúňovo /3/ - Matej Lampart – Slavošovce /4/stop 17.6.2012 + 7 Euro – Jozef Giba Lipták – Slavošovce /3/ - Erik Tomi – Slavošovce /1/ - Jozef Sklenár – Slavošovce /4/ stop 17.6.2012 + 7 Euro – Roman Polyák – FK Brzotín /3/ - Zoran Zdechovan – Betliar /5/ - Milan Fifík – Vyšná Slaná /4/stop 17.6.2012 + 7 Euro – Ondrej Valko Krišťák – Vyšná Slaná /2/ - Jozef Barnák – Vyšná Slaná /4/stop 17.6.2012 + 7 Euro – Michal Hrantó – Hrhov /2/ - Dezider Dunka – Hrhov /2/ - Zsolt Danko – Hrhov /2/ - Ladislav Miliczky – Jablonov /1/ - Pavol Hutník – Jablonov /1/ - Jozef Parditka – Krh. Dlhá Lúka /6/ - Pavol Kontra – Rudná /2/ - Vladislav Konček – Rudná /1/

 

Hráči napomínaní – II. trieda:

Štefan Murza ml. – Rakovnica /2/ - Zoltán Laven – Plešivec /3/ - Adrian Barkai – Kečovo /1/ - Patrik Tomi – Jovice /2/ - Dalibor Hajči – Niž. Slaná /3/ - Roland Gašpar – Pača /1/ - Alexander Polyak – Ml. Brzotín /6/ - Ján Pástor – Honce /2/

 

Hráči vylúčení:

Róbert Kováč – Plešivec / 2 zápasy nepodmienečne I/4a

Ján Kálman – Kečovo / 4 zápasy nepodmienečne I/6a

Marián Tomi – Jovice / 4 zápasy nepodmienečne I/6a

Alexander Rusnyak – Ml. Brzotín / 1 zápas nepodmienečne I/5a

 

DK podmienečne zastavuje činnosť FK pod ďalšími disciplinárnymi následkami do vyplatenia finančných pozdĺžností najneskoršie do 20.6.2012 týmto FK:

FC Dobšiná 7+7 Euro – Dedinky 7 euro – Pača 7+7 Euro – Jablonov 49 Euro – Betliar 332+14 Euro – Kečovo 7 Euro – Čoltovo 7 Euro – Vyšná Slaná 7 Euro – SP MFK Rva „B“ 332+7 Euro

 

ObFZ Rožňava