Úradná správa ObFZ č.3 /2015-2016

16.07.2015 15:57

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 13.7.2015 :

Prihlásené družstvá v novom súť. roč. 2015-2016:


I. trieda :/ 14/  Vyšná Slaná- ŠK Jablonov- Tatran Betliar- TJ Honce- Baník Rož. Bystré- Sokol Rudná- Baník Drnava- ZK Dlhá Ves- Sokol Bohúňovo- FK Hrhov- Lok. CHZ Dedinky- TJ FO Vlachovo- Baník Nižná Slaná- TJ Krh. Dlhá Lúka

II.trieda :/11/ Krásnohorské Podhradie B-FK Gemerská Hôrka?B- Krh.Dlhá.Lúka ?B?- Baník Rakovnica- Sokol Pača- Apex Kružná- FK Plešivec- ŠK Baník Štítnik- Papiereň Slavošovce- Ml. Brzotín- FK MladosťLipovník

Dorast :/7/  ŠK Jablonov- Tatran Betliar- Krh.Dlhá.Lúka- Baník Rož. Bystré- MFK Dobšiná- FK Gemerská Hôrka- Gemerská Poloma

Starší žiaci :/6/  Sokol Bohúňovo- MFK Dobšiná- Baník Drnava- Krásnohorské Podhradie- Papiereň Slavošovce- Krh. Dlhá.Lúka- MFK Rožňava B ?

Prípravky :/15/  MFK Rožňava- Vyšná Slaná- Gem. Poloma- Honce- Nižná Slaná- Vlachovo- Dlhá Ves- Dedinky- Gem. Hôrka- Pača- Kružná-
Rudná ? MFK Dobšiná- FK Hrhov- Bemifo Rožňava.

ŠTK vyzýva FK, ktoré prihlásili družstva prípraviek, aby najneskoršie do 22.7.2015 nahlásili na ŠTK v ktorej súťaži prípraviek chcú mať zaradené svoje družstvo :
a/ staršia prípravka/ ml. žiaci/ roč. nar. po 1.1.2003 a mladší
b/ mladšia prípravka/ roč. nar. po 1.1.2005 a mladší
Podľa počtu prihlásených družstiev bude vyžrebovaná súťaž st. prípravky/ počet hráčov 1+8/ a ml. prípravky/ počet hráčov 1+6/.

Termínová listina súťaží ObFZ 2015-2016:
Jesenná časť I. triedy :   9.8.2015-1.11.2015
Jesenná časť II. triedy   :23.8.2015-25.10.2015
Jesenná časť dorastu     :12.9.2015-25.10.2015
Jesenná časť st. žiakov   :12.9.2015-25.10.2015
Jesenná časť prípraviek: 12.9.2015-25.10.2015

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ / čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/.

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali  hráčov pre nový súť. roč. 2015-2016. Nahratie hráčov do súpisky je potrebné pre elektronický zápis o stretnutí.

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jesennej časti súť.roč. 2015/2016 sa cez ISSF povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac
b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ
c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/
d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/
e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.
f/ podania na komisie

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!Zo zasadnutia DK dňa 13.7.2015:

Zastavená činnosť v novom súť.roč. 2015-2016:


Hráči vylúčení/ I.-II. trieda/ :


DK č. 99/2014-2015:
Vladimír Polyak- Ml. Brzozín/ 1140594/- ČK
1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

DK č. 100/2014-2015:
Ladislav Mezei- Kružná / 1117269/- ČK
4 zápasy nepodmienečne 49/2b + 10,- Euro

DK č. 101/ 2014- 2015:
Jaroslav Kamenský- Kružná / 1070535/- ČK
1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

DK č. 102/ 2014-2015:
Attila Gorgei- Krh.Dl.Lúka / 1210485/- ČK
4 zápasy nepodmienečne 49/2a + 10,- Euro
Zastavená činnosť :
DK č. 103/2014-2015:
Gabriel Lázar- ŠK Jablonov/ 1064033/- 5 ŽK
1 zápas nepodmienečne + 10,- EuroKolektívne tresty:

Na základe rozhodnutia konferencie ObFZ je potrebné doklad o zaplatení finančných pokút FK za súť. roč. 2014-2015 predložiť najneskoršie do 29.7.2015. V prípade nepredloženia dokladu o zaplatení budú mať jednotlivé FK zastavenú činnosť v novom súť. ročníku. Toto nariadenia platí pre FK, ktoré sa prihlásili do nového súť.roč. 2015-2016 !!!DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Nižná Slaná za neúčasť na zápase II.tr. Niž. Slaná- Kečovo/ 18. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná- Ml. Brzotín/ 18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Brzotín pre neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín- Čoltovo. Splatnosť pokuty do 14 dní.
Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do
14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

DK trestá FK Plešivec finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov za nenastúpenie na zápas dorastu / 13. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Jovice za neúčasť v zápase II. tr. Ml. Jovice- Kečovo zo dňa 14.6.2015. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

DK trestá dorast Krh.Dl.Lúka finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov za neúčasť na zápase dohrávky dorastu Jablonov- Krh.Dl.Lúka zo dňa 13.6.2015. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

DK trestá Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Nižná Slaná a 50,- Euro pre ObFZ za neúčasť na zápase II. tr. Nižná Slaná- Čoltovo /22. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.


MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ
platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.sk ? www.obfzroznava.yw.sk
V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii
mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.
Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.
Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní
hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.
Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.
Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk
V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.