Úradná správa ObFZ č.29 /2014 - 2015

11.06.2015 13:28

               

Zo zasadnutia ŠTK dňa 10.6.2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.triedy / 24. kolo/ zo dňa 6.-7.6.2015:

Rudná- Vyšná Slaná                2:5

Rož. Bystré- Bohúňovo            4:1

Drnava – Jablonov                   3:1

Vlachovo – Hrhov                    7:2

Krh.Dl.Lúka – Dlhá Ves            3:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 20.kolo/ zo dňa 6.-7.6.2015:

Krh.Dl.Lúka B- Rakovnica          4:2

Plešivec- Jovice                        7:2

Niž. Slaná- Ml. Brzotín               6:0

Pača – Gem. Hôrka B               7:2

Kružná – Čoltovo                     12:3

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 14 kolo/ zo dňa 6.-7.6.2015:

Gem.Hôrka- Rožňava               0:5

Plešivec- Krh.Dl.Lúka               6:2

Dobšiná – Rož. Bystré              1:1

Gem.Poloma – Jablonov           6:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov/ 14 kolo/ zo dňa 6.-7.6.2015:

Betliar- Plešivec                        0:3 kont.

Drnava- Slavošovce                  4:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek/ skupina A/ :

Pača- Rudná 3:0  Pača- Krh. Podhradie 2:2    Krh. Podhradie- Rudná 3:0

 

Organizácia turnaja prípraviek :

Skupina A: 13.6.2015 o 13.00 hod. na ihrisku v Krh. Podhradí

 

ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Baník Rakovnica. Zo strany Krh.Dl.Lúka nebol porušený SP ohľadom počtu štartov hráčov z „A“ mužstva za „B“ mužstvo.

 

ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky na nový súť. roč. 2015-2016 je potrebné zaslať najneskoršie do 22.6.2015. Prihlášky si FK môžu stiahnuť v ISSF a

vyplnené zaslať na ŠTK ObFZ.

                                    

ŠTK na základe odstúpenia klubov I. triedy Baník Štítnik a FK Lipovník oznamuje FK II. triedy, že počnúc 14. kolom / 26.4.2015/ sa zápasy II. triedy budú hrávať v pôvodnom termíne UHČ podľa rozpisu súťaží ObFZ s platnými výnimkami. K tomuto rozhodnutiu dospela ŠTK na základe požiadaviek FK II. triedy.

 

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ/ I.trieda- dospelí a st. žiaci- mládež/. Výsledky FK Baník Štítnik budú anulované.

 

ŠTK oznamuje, že FK Lipovník vystúpil z I. triedy ObFZ- dospelí. Výsledky FK Lipovník budú anulované.

 

Sekretariát ObFZ oznamuje FK v kategórii mládeže, že na základe rozhodnutia VV ObFZ a konferencie ObFZ si môžu od 11.5.2015 prevziať na sekretariáte ObFZ futbalové lopty pre mládežnícke družstvo.

 

ŠTK upozorňuje FK na nový SP SFZ / čl. 47- čl.28-čl.70-čl.87/.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov

pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

                      

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť.roč. 2014/2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 10.6.2015:

 

Hráči vylúčení/ I-II. trieda/ :

DK č. 92/ 2014-2015:

Lórant Zajdó- ŠK Jablonov / 1247599/- ČK

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

Zastavená činnosť :

DK č.93/2014-2015:

Patrik Luspai- Krh.Dl.Lúka/ 1210484/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č. 94/2014-2015:

Roman Bubenčík- Pača/1148709/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č. 95/2014- 2015:

Patrik Kubík - FK Plešivec/ 1241263/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK trestá FC Kečovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Baník Nižná Slaná za neúčasť na zápase II.tr. Niž. Slaná- Kečovo/ 18. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Ml. Brzotín finančnou pokutou 40,- Euro pre FK Apex Kružná za pokles hráčov pod 7 v zápase II tr. Kružná- Ml. Brzotín/ 18.kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Brzotín pre neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín- Čoltovo. Splatnosť pokuty do 14 dní.

Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do

14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK pod následkami zastavenia činnosti.

 

DK trestá FK Plešivec finančnou pokutou 20,- Euro pre ŠK Jablonov za nenastúpenie na zápas dorastu / 13. kolo/.Splatnosť pokuty do 14 dní. Doklad o zaplatení predložiť na DK ObFZ.

 

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

V novom RaP poriadku SFZ Vás upozorňujeme na oblasť: transfer- výchovné- odstupné- registračné obdobie- štart hráčov.

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

 

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.