Úradná správa ObFZ č. 29 /2012 - 2013

13.06.2013 09:59

Zo zasadnutia ŠTK dňa 12.6.2013 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 25. kolo/ zo dňa 9.6. 2013 :

 

FK Brzotín- Rudná            2:5

Betliar- Dedinky               6:0

Dlhá Ves- Rož.Bystré       5:3

Jablonov- Slavošovce       3:2

Hrhov- Krh.D.Lúka           4:2

Vyš.Slaná- Bohúňovo       2:0

Vlachovo- Drnava            0:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 25. kolo/ zo dňa 9.6. 2013 :

 

Ml. Brzotín- Honce               0:2

Štítnik- Gem.Hôrka B          8:3

Krh.D.Lúka B- Niž.Slaná      4:2

Kečovo- Pača                     0:7

Jovice- Kružná                    3:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 19. kolo/ zo dňa 8.-9.6. 2013 :

 

Plešivec- Vyš.Slaná           9:4

Vlachovo- Gem.Hôrka        6:1

Gem.Poloma- Krh.D.Lúka   1:3

Dlhá Ves- Krh.Podhradie    4:8

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov/ 19. kolo/ zo dňa 8.6. 2013 :

 

Rož.Bystré- Drnava           1:0

Slavošovce- Dobšiná         1:0

Štítnik- Krh.Podhradie        1:1

 

 

ŠTK schvaľuje výsledok dohrávky I.triedy / 16. kolo/ zo dňa 7.6. 2013 : Betliar- Rudná 9:0.

 

 

ŠTK súhlasí s udelením výnimiek v posledných troch kolách, ktoré sa musia odohrať v termíne pred 23.6.2013 a jednotlivé zápasy nebudú mať vplyv na regulérnosť súťaží / postupy a zostupy v I. a II.tr./.

 

 

ŠTK oznamuje FK, že termín podávania prihlášok pre nový súť. roč. 2013/2014 je do 27.6.2013. Prihlášky si FK môžu stiahnuť v ISSF / Dokumenty/.Prihlášky sú jednotné.

ŠTK oznamuje, že finálový turnaj prípraviek ObFZ / všetky družstvá / sa uskutoční v piatok 21.6.2013 na ihrisku SP MFK Rožňava o 16.00 hod.

 

ŠTK oznamuje FK, že Konferencia ObFZ / schválenie, novelizácia stanov ObFZ/ sa uskutoční v rámci aktívu ŠTK a vyhlásenia Jedenástky ObFZ dňa 29.6. 2013 / sobota/ na ihrisku SP MFK Rožňava a priestoroch Medi-šport.

Program: 10.30 hod.: Vyhlásenie výsledkov za súť.roč. 2012/2013

  Odovzdanie cien víťazom / dospelí-mládež/

  Schválenie nových stanov ObFZ

  Vyžrebovanie nového súť.roč. 2013/2014

 

                12.30 hod. : Strava a občerstvenie pre účastníkov Konferencie a

                                    aktívu ŠTK

                14.00 hod.  : sprievodný program / zápas hráčov SP MFK Rožňava/

                15.00 hod.  : Vyhlásenie Jedenástky ObFZ 2012/2013

                                     Zápas výberu hráčov VsFZ / VI. Liga/- Jedenástka ObFZ

                TMK ObFZ touto cestou vyzýva jednotlivé FK / I. trieda/ o nahlásenie

                maximálne 3 hráčov do Jedenástky ObFZ za súť.roč. 2012/2013.

                TMK ObFZ za trénerov výberu hráčov VI.ligy VsFZ a výberu

                Jedenástky ObFZ určila týchto trénerov :

                Výber hráčov VI.ligy VsFZ : M.Ferenc- Z. Breuer- V. Vávra

                 Výber hráčov Jedenástky ObFZ : J. Maliňák- J. Balta- L. Dávid

 

ŠTK námietku FK Baník Rož. Bystré ohľadom zápasu Rož. Bystré- Bohúňovo zamieta / Konfrontácia-SP čl.66, rozpis súťaží ObFZ str.9 čl.4/ 

 

ŠTK č.8/2013 : ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st. žiakov

                         Bohúňovo- Slavošovce dňa 16.6.2013 o 10.30 hod. na ihrisku v

                         Bohúňove.

ŠTK č.9/ 2013: ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím dohrávky

                          dorastu Dobšiná- Gem.Poloma dňa 15.6.2013 o 14.30 hod.

 

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím dohrávky st. žiakov Dobšiná- Rož. Bystré dňa 15.6.2013 o 10.30 hod. / zápas sa neodohral v riadnom termíne pre dopravnú kalamitu/.

 

ŠTK súhlasí s odohratím zápasu II.tr. Gem.Hôrka B- Niž.Slaná dňa 22.6.2013 o 16.00 hod. na ihrisku v Gem. Hôrke z dôvodu zápasu VI.ligy VsFZ

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím dohrávky I.tr. Betliar- Bohúňovo dňa 23.6. 2013 o 15.00 hod./ zmena UHČ/.

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Gem. Hôrka- Dlhá Ves dňa 15.6. 2013 o 10.30 hod./ zmena UHČ/.

 

ŠTK na základe písomného stanoviska FK Baník Štítnik oznamuje, že FK Baník Štítnik odohrá dňom 6.5. 2013 svoje domáce zápasy jarnej časti súť.roč. 2012-2013 na ihrisku v Kun. Teplici v UHČ.  FK Baník Štítnik sa vo svojom písomnom stanovisku na ŠTK ObFZ zaväzuje, že budú splnené všetky potrebné podmienky požadované SP.

 

 

ŠTK na základe žiadosti TJ Družba Čoltovo oznamuje, že domáce zápasy odohrá TJ Družba Čoltovo  dňom 5.5. 2013 v nedeľu so začiatkom o 10.30 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii prípraviek, aby pravidelne na najbližšie zasadnutie ŠTK nahlásili organizáciu turnaja prípraviek, z dôvodu zmeny termínov po dohode FK. Jedná sa o FK v skupine A-B-C !!!

Zároveň ŠTK vyzýva FK v kategórii prípraviek o zasielanie výsledkov z turnajov / mailom, poštou/.

 

                                 

ŠTK oznamuje FK, že z dôvodu zlého počasia a stavu ihrísk prekladá 17. kolo I.

a II.tr. /dospelí/ na deň 22.-23.6.2013 0 17.00 hod. a 11. kolo dorastu a st.žiakov na deň 15.-16.6. 2013 v UHČ t. j. dorast o 14.30 hod. a st.žiaci o 14.00 hod.

ŠTK oznamuje, že na základe požiadavky KR došlo k preloženiu zápasov st. žiakov a dorastu zo dňa 15.-16.6.2013 na termín 22.-23.6.2013/ dohrávky a nedostatok rozhodcov pre vydelegovanie R na všetky zápasy v pôvodnom termíne/.

 

ŠTK upozorňuje FK na doteraz preložené zápasy / dospelí + mládež/ :

15. kolo I a II.tr. dňa 1.5. 2013 o 15.30 hod.

16. kolo I. a II.tr. dňa 8.5. 2013 o 16.30 hod.

10. kolo dorastu a st. žiakov dňa 8.-9.6.2013 v UHČ t.j. dorast o 14.30 hod. a st.žiaci o 14.00 hod.

 

 

       

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpil zo súťaže II.tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II. tr.- dorast -žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK nariaďuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kategórii / st.žiaci/, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

 

 

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

Upozornenie pre FK a klubových ISSF managerov :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov na

úhradu zberných faktúr v stanovenom termíne do 14 dní od výpisu, doručenia pod následkami zastavenia činnosti klubu !!!

 

Upozornenie pre FK a ISSF managerov :

 

1/MRK ObFZ a ŠTK ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov, že od nového súť. roč. 2013-2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na nové plastové RP. Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže !!!

/ Infonoviny ObFZ č.1 /

2/ MRK ObFZ a ŠTK na základe porady SFZ zo dňa 11.6.2013 oznamuje FK I. a II.tr., že od nového súť. roč. sa prechádza na elektronický zápis o stretnutí. Všetky potrebné informácie budú FK vysvetlené.

3/ MRK ObFZ oznamuje, že od 1.7. 2013 sa transfery budú realizovať

    a/ elektronický transfer

    b/ písomná forma

    Pri elektronickom transfere musí mať hráč aktivované vlastné konto, ktoré

    mu vytvorí matrika na ObFZ /. Bližšie informácie poskytne a pomôže

    realizovať D. Pollák.

 

Zo zasadnutia DK dňa 12.6. 2013 :

 

Peter Dusza- Bohúňovo/3/-Ladislav Lorincz-Betliar/2/- Vladislav Vávra- Betliar/4/ stop 9.6.2013-Gejza Dókuš-FK Brzotín/3/-Emil Polyak-FK Brzotín/2/-Alexander Polyak-FK Brzotín/5/-Oto Kerekeš-FK Brzotín/3/- Andrej Jakub-Dedinky/2/-Peter Krága-Drnava/1/-Lórant Zajdó-Jablonov/5/-Adrian Szaniszló-Krh.D.Lúka/1/- Ján Rabas-Rudná/1/- Vladimír Konček-Rudná/1/- Róbert Jakab-Rudná/4/ stop 16.6.2013-Jozef Karalo-Slavošovce/1/- Patrik Lalík-Slavošovce/3/-Miloslav Gál-Vlachovo/3/

 

Hráči napomínaní- I.trieda :

 

Ján Lázok-Ml.Brzotín/3/-Attila Székely-Gem.Hôrka B/4/ stop 16.6.2013- Štefan Kokény-Gem.Hôrka B/3/- Ján Lokos- Gem.Hôrka B/2/-Patrik Tomi-Jovice/4/ stop 16.6.2013-Patrík Kubík-Kečovo/2/Jaroslav Gebe-Krh.D.Lúka B/1/- Róbert Klárik-Krh.D.Lúka B/1/-Miloš Schwarz-Niž.Slaná/2/- Miroslav Prónai- Niž.Slaná/3/- Ján Gelda-Niž.Slaná/1/- Matej Zagiba-Pača/1/-Peter Prokšej-Štítnik/1/

 

Hráči

 

Zastavená činnosť na 1 zápas :

 

DK č. 61/2013 : Vladislav Vávra – Betliar  / 4ŽK/ + 10 Euro

DK č. 62/2013 : Róbert Jakab- Rudná         / 4 ŽK/ + 10 Euro

DK č. 63/2013 : Patrik Tomi- Jovice          / 4 ŽK / + 10 Euro

 

 

Hráči vylúčení  :

 

DK č. 64/2013  : Csaba Koncz- Rož.Bystré/ ČK/ + 10 Euro

                           4 zápasy nepodmienečne čl. I/3-a

DK č. 65/2013  : Kristian Klain- Vlachovo / ČK / + 10 Euro

                           1 zápas nepodmienečne čl. I/ 5-a

DK č. 66/2013  : Dušan Valko- Niž.Slaná  / ČK/ + 10 Euro

                           1 zápas nepodmienečne čl. I/5-a

 

DK č. 67/2013  : DK trestá FK Sokol Bohúňovo finančnou pokutou 50 Euro

                            za machinácie narušujúce regulérnosť súťaže a napadnutie

                            domáceho videotechnika.

 

DK č. 68/ 2013  :DK uvoľňuje činnosť hráča Mareka Pástora- Honce , trest mení na podmienečný.

 

DK dáva do pozornosti KR R S. Galla.

                       

 

Štart hráčov :

 

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov  

na :         a/ plastový RP / nový/

               b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP

                   v ISSF systéme.                             

Poznámka : Upozorňujeme  FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o

                    vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade

                    potreby pri konfrontácii / R + DZ/.              

       

KR žiada FK Brzotín o zaslanie video záznamu so stretnutia Brzotín-Rudná 
do 17.6.2013 Predsedovi KR p.Drenkovi
KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.6.2013 utorok o 17:30 na OBFZ
Rozhodcu Galla a DZ Bobríka
 


 

 

                        Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy    -        Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                            934,00,- Euro           / uhradené /

       2.     Baník Drnava                                 1.107,00,- Euro          / uhradené /

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                           1.916,00,- Euro          / uhradené /

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro          / uhradené / 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         / uhradené/

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro          / uhradené /

       7.     OFK Vyšná Slaná                            1.097,00,- Euro         / uhradené /

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro          / uhradené /

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         / uhradené/

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro          / uhradené /

      11.    TJ FO Vlachovo                                 1.097,00,- Euro        / uhradené /

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        / uhradené /

      13.    Dlhá Ves                                           1.097,00,- Euro        / uhradené/

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         / uhradené /

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         / uhradené/

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         / uhradené /

                                                                                                                         

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         / uhadené/

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro         / uhradené /

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        / uhradené/

      21.    FK Plešivec                                            982,00,- Euro         830,- Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro          / uhradené /

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         / uhradené /

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro         / uhradené /

  

      27.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      28.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro        / uhradené /

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 a druhú časť najneskoršie do 31.3. 2013.

 

      Sumu za CO-R a DZ pre jarnú časť je potrebné vyplatiť prevodným

      príkazom najneskoršie do 31.3. 2013/ z dôvodu možnej komplikácie

      niektorých FK po prechode na zbernú faktúru !!!

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900      

 

     Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.