Úradná správa ObFZ č.28 /2013 - 2014

24.04.2014 15:59

                        

Zo zasadnutia ŠTK dňa 23.4. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy / 18. kolo/ zo dňa 19.-20.4. 2014 :

 

Rož. Bystré- Štítnik             3:0

Vyš.Slaná- Drnava              3:4

Dedinky- Dlhá Ves              2:2

Krh.D.Lúka- Bohúňovo        6:1

Rudná- Honce                    7:0

Vlachovo- Slavošovce         3:2

Hrhov- Jablonov                 2:0

 

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 18. kolo/ zo dňa 19.-20.4. 2014 :

Dobšiná B- Jovice              2:0

Niž. Slaná- Gem. Hôrka B  7:1

Ml. Brzotín- Lipovník          1:1

Pača- Kružná                    2:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 12. kolo / zo dňa 19.-20.4. 2014 :

Rož. Bystré- Plešivec           3:1

Betliar- Dobšiná                  0:2

Gem. Poloma- Krh.D.Lúka   4:5

Hrhov- Gem. Hôrka            3:0 kont. / hostia nepricestovali/

 

ŠTK schvaľuje výsledky  st. žiakov / 9. kolo/ zo dňa 19.-20.4. 2014 :

Drnava- Bohúňovo             5:0

Krh.D.Lúka- Dobšiná          1:3

 

ŠTK zastavuje činnosť týmto FK z dôvodu neuhradenia zbernej faktúry ISSF :

Mladosť Brzotín,  FK Plešivec, TJ FO Vlachovo.

Uvedené kluby predložia na najbližšie zasadnutie ŠTK doklad o zaplatení zbernej faktúry za mesiac marec 2014.V prípade nepredloženia dokladu o úhrade FK svoje zápasy odohrajú a po skončení súťaže im ŠTK odpočíta – 3 body.

 

Turnaj prípraviek- jarná časť :

ŠTK vyzýva FK v kategórii prípraviek, aby zaslali na základe dohody FK termíny turnajov prípraviek pre jarnú časť. Zároveň vyzýva FK na zasielanie výsledkov z turnaja prípraviek.

 

Rozpis turnajov prípraviek- skupina C :

 

26.4. 2014 o 9.30 hod.- Dedinky / ihrisko Biele Vody/

3.5.2014    o 9.30 hod.- Vyšná Slaná

10.5.2014  o 9.30 hod.- Vlachovo

17.5.2014  o 9.30 hod.- Betliar

 

 

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II. tr. nájdu na stránke www.infofutbalrv.webnode .sk / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk

 

ŠTK č. 48/ 2013-2014 :

ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu FK Hrhov bude svoje domáce zápasy hrávať v nedeľu 2,5 hodiny pred UHČ dospelých.

 

ŠTK č. 49/ 2013-2014 :

ŠTK oznamuje, že družstvo st. dorastu Tatran Betliar bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu na ihrisku v Betliari o 15.00 hod.

 

ŠTK č.50/ 2013- 2014 :

 

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Krh.D.Lúka- Rož. Bystré / 13. kolo/ zo dňa 27.4. 2014  dňa 24.5. 2014/ sobota/ o 14.00 hod.

 

ŠTK upozorňuje manažérov ISSF a FK , aby zápis o stretnutí bol pripravený 15 min. pred začiatkom zápasu / rozpis ObFZ 21013-2014  str.9/.

 

ŠTK upozorňuje R a DZ na zasielanie zápisov v stanovenom termíne / do zasadnutia odborných komisií ObFZ !!!/.

 

ŠTK upozorňuje FK, aby si skontrolovali úhradu zbernej faktúry za mesiac marec, ktorú bolo potrebné vyplatiť do 17.4. 2014 !!! ŠTK bude postupovať v zmysle nariadení ISSF a SP !!!

 

ŠTK oznamuje, že novým predsedom a štatutárom klubu Baník Rož. Bystré sa stal Marek Ďurský, / Adresa : Rož. Bystré 216, 049 31/.

 

Ponuka pre funkcionárov FK :

 

Sekretariát ObFZ vyzýva funkcionárov FK, ktorí majú záujem o lístky na priateľský zápas Slovensko- Čierna Hora dňa 23.5. 2014/ NTC Senec/, aby svoj

záujem nahlásili na sekretariáte ObFZ najneskoršie do 7.5. 2014. V prípade vyššieho počtu záujemcov ObFZ zorganizuje na tento zápas spoločný zájazd.

 

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 23.4.2014 :

–––––––––––––––––––––––––––-

Hráči vylúčení :

 

DK č. 161/ 2013-2014:

Stanislav Dzureň- Pap. Slavošovce / 1214321/

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10 Euro

 

DK č. 162/ 2013-2014 :

Gejza Dókuš- Bohúňovo / 1120992/

zmena trestu na podmienečný do 30.6. 2014 + 10 Euro

 

DK trestá FK Gem. Hôrka / dorast/ finančnou pokutou 20 Euro pre FK Hrhov za nenastúpenie na zápas dorastu/ 12. kolo/. Doklad o zaplatení predložiť do najbližšieho zasadnutia DK.

 

DK trestá R  R. Farkaša zákazom výkonu funkcie na 2 týždne / čl. 63/.

DK trestá DZ A. Hevešiho zákazom výkonu funkcie na 2 týždne / čl. 63/.

 

DK ObFZ upozorňuje FK na nový DP platný od 1. 1. 2014.

Nový DP si môžete stiahnuť na stránke ObFZ / www.obfzroznava.yw.sk  a

stránke SFZ / www.futbalsfz.sk / predpisy/poriadky/.