Úradná správa ObFZ č: 28/2012 - 2013

06.06.2013 11:14

Zo zasadnutia ŠTK dňa 5.6. 2013 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 24. kolo/ zo dňa 2.6. 2013 :

 

Rudná- Vyš.Slaná              2:1

Dedinky-Vlachovo             3:1

Slavošovce- FK Brzotín      9:1

Rož.Bystré- Bohúňovo       2:2

Krh.D.Lúka- Jablonov        6:1

Drnava- Hrhov                 4:2

Dlhá Ves- Betliar              2:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 24. kolo/ zo dňa 2.6. 2013 :

 

Gem.Hôrka B- Kečovo        1:1

Čoltovo- Krh.D.Lúka B       4:3

Plešivec- Štítnik                 3:2

Pača- Jovice                      5:1

Niž.Slaná- Ml.Brzotín         11:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 18. kolo/ zo dňa 1.-2.6. 2013 :

 

Krh.D.Lúka- Dlhá Ves       3:2

Gem.Hôrka- Plešivec        3:2

Krh.Podhradie-Vlachovo  10:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov/ 18. kolo/ zo dňa 1.6. 2013 :

 

Krh.Podhr.- Rož.Bystré     4:0

Drnava- Bohúňovo            3:3

Gem.Poloma- Štítnik         1:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky prípravky / skupina C/ zo dňa 1.6. 2013 :

Betliar- Dedinky 3:4     Betliar- Vyš.Slaná 0:8    Vyš.Slaná- Dedinky 4:3

 

ŠTK nariaďuje odohrať zápas II.tr. Ml. Brzotín- Honce dňa 9.6. 2013 o 13.00 hod. z dôvodu zápasu I. tr. FK Brzotín- Rudná o 17.00 hod.

 

 

ŠTK súhlasí s udelením výnimiek v posledných troch kolách, ktoré sa musia odohrať v termíne pred 23.6.2013 a jednotlivé zápasy nebudú mať vplyv na regulérnosť súťaží / postupy a zostupy v I. a II.tr./.

 

ŠTK č.7/2013 : ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu I.tr.

                         Rudná- Dlhá Ves dňa 22.6.2013 o 10.30 hod. na ihrisku v

                         Rudnej z dôvodu osláv Dni obce v Dlhej Vsi.

 

ŠTK oznamuje FK, že termín podávania prihlášok pre nový súť. roč. 2013/2014 je do 27.6.2013. Prihlášky si FK môžu stiahnuť v ISSF / Dokumenty/.Prihlášky sú jednotné.

ŠTK oznamuje, že finálový turnaj prípraviek ObFZ / všetky družstvá / sa uskutoční v piatok 21.6.2013 na ihrisku SP MFK Rožňava. ŠTK žiada FK v kategórii prípraviek o stanovisku k začiatku turnaja na najbližšie zasadnutie ŠTK.

ŠTK oznamuje FK, že Konferencia ObFZ / schválenie, novelizácia stanov ObFZ/ sa uskutoční v rámci aktívu ŠTK a vyhlásenia Jedenástky ObFZ dňa 29.6. 2013 / sobota/ na ihrisku SP MFK Rožňava a priestoroch Medi-šport.

Program: 10.30 hod.: Vyhlásenie výsledkov za súť.roč. 2012/2013

  Odovzdanie cien víťazom / dospelí-mládež/

  Schválenie nových stanov ObFZ

  Vyžrebovanie nového súť.roč. 2013/2014

 

                12.30 hod. : Strava a občerstvenie pre účastníkov Konferencie a

                                    aktívu ŠTK

                14.00 hod.  : sprievodný program / zápas hráčov SP MFK Rožňava/

                15.00 hod.  : Vyhlásenie Jedenástky ObFZ 2012/2013

                                     Zápas výberu hráčov VsFZ / VI. Liga/- Jedenástka ObFZ

                TMK ObFZ touto cestou vyzýva jednotlivé FK / I. trieda/ o nahlásenie

                maximálne 3 hráčov do Jedenástky ObFZ za súť.roč. 2012/2013.

               

 

 

 

ŠTK súhlasí s odohratím zápasu II.tr. Gem.Hôrka B- Niž.Slaná dňa 22.6.2013 o 16.00 hod. na ihrisku v Gem. Hôrke z dôvodu zápasu VI.ligy VsFZ .

 

ŠTK vyzýva MFK Dobšiná a Baník Rož. Bystré o predloženie vzájomnej dohody k odohratiu zápasu st. žiakov / 16. kolo/ zo dňa 18.5.2013.

 

ŠTK vyzýva MFK Dobšiná a Druž.Gem.Poloma o predloženie vzájomnej

dohody k odohratiu zápasu dorastu / 18. kolo/ zo dňa 2.6.2013.

 

ŠTK na základe písomného stanoviska FK Baník Štítnik oznamuje, že FK Baník Štítnik odohrá dňom 6.5. 2013 svoje domáce zápasy jarnej časti súť.roč. 2012-2013 na ihrisku v Kun. Teplici v UHČ.  FK Baník Štítnik sa vo svojom písomnom stanovisku na ŠTK ObFZ zaväzuje, že budú splnené všetky potrebné podmienky požadované SP.

 

ŠTK na základe žiadosti TJ Družba Čoltovo oznamuje, že domáce zápasy odohrá TJ Družba Čoltovo  dňom 5.5. 2013 v nedeľu so začiatkom o 10.30 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii prípraviek, aby pravidelne na najbližšie zasadnutie ŠTK nahlásili organizáciu turnaja prípraviek, z dôvodu zmeny termínov po dohode FK. Jedná sa o FK v skupine A-B-C !!!

Zároveň ŠTK vyzýva FK v kategórii prípraviek o zasielanie výsledkov z turnajov / mailom, poštou/.

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek/ skupina B/ v Gem. Hôrke dňa 8.6.2013/ sobota/ o 11.30 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj neuskutoční.

 

                                

ŠTK oznamuje FK, že z dôvodu zlého počasia a stavu ihrísk prekladá 17. kolo I.

a II.tr. /dospelí/ na deň 22.-23.6.2013 0 17.00 hod. a 11. kolo dorastu a st.žiakov na deň 15.-16.6. 2013 v UHČ t. j. dorast o 14.30 hod. a st.žiaci o 14.00 hod.

 

 

ŠTK upozorňuje FK na doteraz preložené zápasy / dospelí + mládež/ :

15. kolo I a II.tr. dňa 1.5. 2013 o 15.30 hod.

16. kolo I. a II.tr. dňa 8.5. 2013 o 16.30 hod.

10. kolo dorastu a st. žiakov dňa 8.-9.6.2013 v UHČ t.j. dorast o 14.30 hod. a st.žiaci o 14.00 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK na doplnenie súpisiek pred jarnou časťou súťaží ObFZ.

       

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpil zo súťaže II.tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II. tr.- dorast -žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK nariaďuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kategórii / st.žiaci/, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

 

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

Upozornenie pre FK a klubových ISSF managerov :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov na

úhradu zberných faktúr v stanovenom termíne do 14 dní od výpisu, doručenia pod následkami zastavenia činnosti klubu !!!

 

Upozornenie pre FK a ISSF managerov :

 

MRK ObFZ a ŠTK ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov, že od nového súť. roč. 2013-2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na nové plastové RP. Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže !!!

/ Infonoviny ObFZ č.1 /

 

Zo zasadnutia DK dňa 5.6.2013 :

 

Hráči napomínaní- I.trieda :

 

Tomáš Kovács-Bohúňovo/7/- Attila Borbély- Bohúňovo/1/- Róbert Kováč- Bohúňovo/3/-Flórian Demeter-FK Brzotín/3/- Marcel Putnocký- Dedinky/2/- Matúš Poliak- Dedinky/4/ stop 9.6.2013- Roman Sýkora-Dedinky/4/ stop 9.6.2013- Jakub Maliňák- Drnava/2/- Michal Hranyo-Hrhov/2/- Róbert Kardoš- Hrhov/3/- Róbert Bernáth-Hrhov/3/- Zoltán Veverica- Hrhov/1/- Gábor Veverica- Hrhov/6/- Gabriel Páll- Jablonov/2/- Tomáš Szocs- Jablonov/1/- Tomáš Hegeduš- Krh.D.Lúka/2/- Róbert Krága-Rož.Bystré/3/- Peter Hricko- Vlachovo/2/.

 

Hráči napomínaní- II. trieda :

 

Vojtech Orban- Čoltovo/5/- Gabriel Karasz- Čoltovo/4/ stop 9.6.2013- Martin Baláž- Čoltovo/3/-Róbert Vajda- Gem.Hôrka/1/- Attila Székely-Gem.Hôrka/3/-Ladislav Pál- Kečovo/2/- Dominik Rezeš- Kečovo/1/- Milan Cmorík- Pača/3/- Radoslav Dlugoš- Pača/2/- Martin Havrlent- Plešivec/3/- Tomáš Čech-Plešivec/1/- Milan Gallo- Štítnik/4/ stop 9.6. 2013.

 

Zastavená činnosť na 1 zápas :

 

DK č. 53/2013  : Matúš Poliak- Dedinky  / 4 ŽK/  + 10 Euro

DK č. 54/2013  : Roman Sýkora- Dedinky/ 4 ŽK/ + 10 Euro

DK č. 55/2013  : Gabriel Karasz- Čoltovo / 4 ŽK/ + 10 Euro

DK č. 56/2013  : Milan Gallo- Štítnik        / 4 ŽK /+ 10 Euro

 

Hráči vylúčení  :

 

DK  č. 57/2013 : František Bartók- Hrhov / ČK /  + 10 Euro

                            1 zápas nepodmienečne I/1a

DK  č. 58/2013 : Ján Urban ml.-Rož.Bystré/ ČK / + 10 Euro

                            1 zápas nepodmienečne I/5a

DK č. 59/2013  : Jozef Sklenár- Slavošovce / ČK / + 10 Euro

                            4 zápasy nepodmienečne I/3b

DK č. 60/2013  : Ondrej Leskovjanský- Vlachovo / ČK / + 10 Euro

                             1 zápas nepodmienečne I/5a

 

DK mení trest hráča Patrika Beneho / Baník Štítnik/ po polovičke trestu na podmienečný do konca súť. roč. 2012-2013.

 

 

Štart hráčov :

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

   RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

   dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

   im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov  

            na :         a/ plastový RP / nový/

                           b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP

                               v ISSF.

Poznámka : Upozorňujeme  FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o

                    vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade

                    potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

                      

 

 

 

                       Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy    -        Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                           934,00,- Euro           / uhradené /

       2.     Baník Drnava                                 1.107,00,- Euro          / uhradené /

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                           1.916,00,- Euro          / uhradené /

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro          / uhradené / 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         / uhradené/

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro          / uhradené /

       7.     OFK Vyšná Slaná                            1.097,00,- Euro         / uhradené /

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro          / uhradené /

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         / uhradené/

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro          / uhradené /

      11.    TJ FO Vlachovo                               1.097,00,- Euro        / uhradené /

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        / uhradené /

      13.    Dlhá Ves                                           1.097,00,- Euro        / uhradené/

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         / uhradené /

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         / uhradené/

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         / uhradené /

                                                                                                                          

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         / uhadené/

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro         / uhradené /

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        / uhradené/

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         830,- Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro          / uhradené /

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         / uhradené /

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro         / uhradené /

  

      27.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      28.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro        / uhradené /

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 a druhú časť najneskoršie do 31.3. 2013.

 

      Sumu za CO-R a DZ pre jarnú časť je potrebné vyplatiť prevodným

      príkazom najneskoršie do 31.3. 2013/ z dôvodu možnej komplikácie

      niektorých FK po prechode na zbernú faktúru !!!

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900      

 

     Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.