Úradná správa ObFZ č.27/2013 - 2014

17.04.2014 10:07

                         

Zo zasadnutia ŠTK dňa 16.4. 2014 :

––––––––––––––––––––––––––––

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy / 17. kolo/ zo dňa 12.-13.4. 2014 :

Jablonov - Rož. Bystré          2:1

Drnava- Dedinky                  5:3

Honce- Vlachovo                   3:2

Štítnik- Vyš. Slaná                6:0

Dlhá Ves- Krh.D.Lúka            0:4

Bohúňovo- Rudná                 1:3

Slavošovce- Hrhov                0:4

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. triedy/ 17. kolo/ zo dňa 12.-13.4. 2014 :

Plešivec- Dobšiná B             1:0

Gem.Hôrka B- Ml. Brzotín     2:2

Lipovník- Pača                     3:1

Krh.D.Lúka B- Niž. Slaná      2:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 11. kolo/ zo dňa 12.-13.4. 2014 :

Dobšiná- Rož. Bystré            3:1

Plešivec- Gem. Poloma         2:1

Gem.Hôrka- Betliar              6:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky  st. žiakov /  8. kolo       / zo dňa 12.-13.4. 2014 :

Štítnik- Drnava                     2:1

Slavošovce- Krh.D.Lúka        7:1 

 

Turnaj prípraviek- jarná časť :

 

Skupina B : 27.4. 2014 o 10.00 hod. v Gem. Hôrke

 

 

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II.tr. nájdu na stránke www.infofutbalrv.webnode.sk / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk

 

ŠTK č. 48/ 2013-2014 :

ŠTK oznamuje, že družstvo dorastu FK Hrhov bude svoje domáce zápasy hrávať v nedeľu 2,5 hodiny pred UHČ dospelých.

 

ŠTK č. 49/ 2013-2014 :

ŠTK oznamuje, že družstvo st. dorastu Tatran Betliar bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu na ihrisku v Betliari o 15.00 hod.

 

ŠTK upozorňuje manažérov ISSF a FK , aby zápis o stretnutí bol pripravený 15 min. pred začiatkom zápasu / rozpis ObFZ 21013-2014  str.9/.

 

ŠTK upozorňuje R a DZ na zasielanie zápisov v stanovenom termíne / do zasadnutia odborných komisií ObFZ !!!/.

 

ŠTK upozorňuje FK, aby si skontrolovali úhradu zbernej faktúry za mesiac marec, ktorú bolo potrebné vyplatiť do 17.4. 2014 !!! ŠTK bude postupovať v zmysle nariadení ISSF a SP !!!

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 16.4. 2014 :

–––––––––––––––––––––––––––-

Hráči vylúčení :

DK č. 159/ 2013-2014 :

 

Lórant Zajdó / 1247599/- ŠK Jablonov

1 zápas nepodmienečne 37/3 + 10 Euro

 

DK dáva do pozornosti KR R M. Nemčka.

 

Dodatok : P. Gere- FK Honce / 5 ŽK/- 1 zápas nepodmienečne

 

DK ObFZ upozorňuje FK na nový DP platný od 1. 1. 2014.

Nový DP si môžete stiahnuť na stránke ObFZ / www.obfzroznava.yw.sk  a

stránke SFZ / www.futbalsfz.sk / predpisy/poriadky/.

 

TMK ObFZ vyzýva FK, aby nahlásili trénerov pre získanie licencie C ako aj

v rámci organizovania seminára trénerov ObFZ. Presný termín Vám oznámi TMK ObFZ. Nahlásenie trénerov zasielajte najneskoršie do 22.4. 2014 !!!