Úradná správa ObFZ č: 27/2012 - 2013

01.06.2013 06:23

Zo zasadnutia ŠTK dňa 29.5.2013 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.tr./ 23. kolo/ zo dňa 26.5. 2013 :

Vyš. Slaná- Slavošovce     4:2

Vlachovo- Dlhá Ves           0:1

Betliar- Rož.Bystré            6:0

FK Brzotín- Krh.D.Lúka      1:2

Jablonov- Drnava              2:1

Hrhov- Dedinky                3:1

Bohúňovo- Rudná             2:2

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr./ 26. kolo/ zo dňa 26.5. 2013 :

Štítnik- Honce                    3:0

Kružná- Pača                     1:1

Ml.Brzotín- Čoltovo            4:2

Kečovo- Plešivec               0:6

Ml.Jovice-Gem.Hôrka B      2:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 17. kolo/ zo dňa 25.-26.5. 2013 :

Plešivec- Krh.Podhradie     1:2

Dlhá Ves- Dobšiná             2:2

Vyš.Slaná- Gem.Hôrka      3:1

Vlachovo- Krh.D.Lúka       12:0

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov / 17. kolo/ zo dňa 25.5.2013 :

Štítnik- Dobšiná                  5:1

Rož.Bystré- Gem.Poloma    3:2

Bohúňovo- Krh.Podhradie   0:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek/ skup.B/ zo dňa 25.5.2013 :

Skupina B/ zo dňa 25.5.2013/ :

Rudná- FK Brzotín 1:0         Lipovník- Gem. Hôrka 2:1       Rudná- Lipovník 2:0

FK Brzotín-Gem.Hôrka 2:0  Rudná- Gem.Hôrka 0:0    FK Brzotín- Lipovník 2:0

Skupina B / zo dňa 4.5.2013 :

Rudná- FK Brzotín            0:0  0:2   

Rudná- Gem.Hôrka          2:0   0:1

FK Brzotín- Gem.Hôrka    2:0  1:0

 

Skupina A / zo dňa 11.5.2013/ :

–––––––––––––––––––––––––-

Jablonov- Hrhov 0:3      Jablonov- Krh.D.Lúka 0:2      Hrhov- Krh.D.Lúka 5:1

SkupinaA / zo dňa 18.5.2013/ :

 

––––––––––––––––––––––––

Jablonov- Hrhov 0:3      Jablonov- Krh.D.Lúka 0:3      Hrhov-Krh.D.Lúka  7:4

Skupina A / zo dňa 24.5.2013/ :

 

–––––––––––––––––––––––––

Jablonov-Hrhov  0:3      Jablonov-Krh.D.Lúka  0:3      Hrhov-Krh.D.Lúka   6:1

 

ŠTK súhlasí s odohratím zápasu II.tr. Gem.Hôrka B- Kečovo dňa 2.6.2013 o 13.00 hod. z dôvodu zápasu VI.ligy VsFZ Gem.Hôrka- Vyšné Opátske.

ŠTK súhlasí s odohratím zápasu dorastu Gem.Hôrka- Plešivec dńa 1.6.2013 o 10.30 hod. na ihrisku v Plešivci z dôvodu zápasov VI.ligy VsFZ a II.tr. ObFZ dňa 2.6.2013.

ŠTK súhlasí s odohratím zápasu II.tr. Gem.Hôrka B- Niž.Slaná dňa 22.6.2013 o 16.00 hod. na ihrisku v Gem. Hôrke z dôvodu zápasu VI.ligy VsFZ .

 

ŠTK vyzýva MFK Dobšiná a Baník Rož. Bystré o predloženie vzájomnej dohody k odohratiu zápasu st. žiakov / 16. kolo/ zo dňa 18.5.2013.

 

ŠTK na základe písomného stanoviska FK Baník Štítnik oznamuje, že FK Baník Štítnik odohrá dňom 6.5. 2013 svoje domáce zápasy jarnej časti súť.roč. 2012-2013 na ihrisku v Kun. Teplici v UHČ.  FK Baník Štítnik sa vo svojom písomnom stanovisku na ŠTK ObFZ zaväzuje, že budú splnené všetky potrebné podmienky požadované SP.

 

 

ŠTK na základe žiadosti TJ Družba Čoltovo oznamuje, že domáce zápasy odohrá TJ Družba Čoltovo  dňom 5.5. 2013 v nedeľu so začiatkom o 10.30 hod.

 

ŠTK upozorňuje na organizáciu turnaja prípraviek / skupina C/ dňa 1.6. 2013 o 9.00 hod. na ihrisku Lok. Dedinky.

 

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii prípraviek, aby pravidelne na najbližšie zasadnutie ŠTK nahlásili organizáciu turnaja prípraviek, z dôvodu zmeny termínov po dohode FK. Jedná sa o FK v skupine A-B-C !!!

Zároveň ŠTK vyzýva FK v kategórii prípraviek o zasielanie výsledkov z turnajov / mailom, poštou/.

 

                                

ŠTK oznamuje FK, že z dôvodu zlého počasia a stavu ihrísk prekladá 17. kolo I.

a II.tr. /dospelí/ na deň 22.-23.6.2013 0 17.00 hod. a 11. kolo dorastu a st.žiakov na deň 15.-16.6. 2013 v UHČ t. j. dorast o 14.30 hod. a st.žiaci o 14.00 hod.

 

 

ŠTK upozorňuje FK na doteraz preložené zápasy / dospelí + mládež/ :

15. kolo I a II.tr. dňa 1.5. 2013 o 15.30 hod.

16. kolo I. a II.tr. dňa 8.5. 2013 o 16.30 hod.

10. kolo dorastu a st. žiakov dňa 8.-9.6.2013 v UHČ t.j. dorast o 14.30 hod. a st.žiaci o 14.00 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK na doplnenie súpisiek pred jarnou časťou súťaží ObFZ.

       

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpil zo súťaže II.tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II. tr.- dorast -žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK nariaďuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kategórii / st.žiaci/, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

 

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

Upozornenie pre FK a klubových ISSF managerov :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov na

úhradu zberných faktúr v stanovenom termíne do 14 dní od výpisu, doručenia pod následkami zastavenia činnosti klubu !!!

 

Upozornenie pre FK a ISSF managerov :

 

MRK ObFZ a ŠTK ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov, že od nového súť. roč. 2013-2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na nové plastové RP. Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže !!!

/ Infonoviny ObFZ č.1 /

 

Zo zasadnutia DK dňa 29.5.2013 :

 

Hráči napomínaní- I.trieda :

 

Emil Polyak- FK Brzotín/ 1/- Jakub Andrej-Dedinky/1/- Zsolt Mézei- Jablonov/1/- Pavol Hutník-Jablonov/4/ stop 2.6.2013- Alexander Kovács- Krh.Dl.Lúka/3/- Jaroslav Gallo- Rož.Bystré/4/ stop 2.6.2013- Ladislav Fábian- Rož.Bystré/2/- Michal Roháľ- Slavošovce/2/- Kristian Klein-Vlachovo/3/- Ľubomír Kožár- Vlachovo/2/- Milan Fifík- Vyš.Slaná/5/.

 

Hráči napomínaní-II.trieda :

 

Ján Lázok-Ml.Brzotín/2/- Valentín Drenko-Kružná/3/- Róbert Garan-Kružná/1/- Marcel Lopata-Pača/1/- Štefan Kokeny- Gem.Hôrka B/2/.

 

 

Zastavená činnosť na 1 zápas :

 

DK č.45/2013  : Gabriel Šušan- Bohúňovo     / 4ŽK zo dňa 19.5.2013/ + 10 Euro

                                                                            stop 26.5.2013

DK č.46/2013  : Pavol Hutník- Jablonov        / 4 ŽK/ + 10 Euro

DK č.47/2013  : Jaroslav Gallo- Rož.Bystré   / 4ŽK/+ 10 Euro

 

Hráči vylúčení :

 

DK č.48/2013  : Emil Polyak- FK Brzotín / ČK / + 10 Euro

                           1 zápas nepodmienečne I/1a

DK č.49/2013  : Martin Fifik- ŠK Jablonov/ ČK / + 10 Euro

                           1 zápas nepodmienečne I/1a

DK č.50/2013  : Patrik Bene- Štítnik           / ČK / + 10 Euro

                           2 zápasy nepodmienečne I/6-1a

DK č.51/2013  : Marek Pástor- Druž. Honce/ ČK / + 10 Euro

                           2 zápasy nepodmienečne I/4a

DK č. 52/2013 : Tomáš Volgyi- dorast FK Plešivec / ČK/ + 10 Euro

                           1 zápas nepodmienečne I/5a

 

DK na základe sledovania videozáznamu zo zápasu Jablonov- Drnava dáva do pozornosti KR DZ J. Šimšíka.

 

Štart hráčov :

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

   RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

   dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

   im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov  

            na :         a/ plastový RP / nový/

                           b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP

                               v ISSF.

Poznámka : Upozorňujeme  FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o

                    vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade

                    potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

 

                

       

 

 

 

                    Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy    -        Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                           934,00,- Euro           / uhradené /

       2.     Baník Drnava                                 1.107,00,- Euro          / uhradené /

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                          1.916,00,- Euro          / uhradené /

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro          / uhradené / 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         / uhradené/

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro          / uhradené /

       7.     OFK Vyšná Slaná                            1.097,00,- Euro         / uhradené /

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro          / uhradené /

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         / uhradené/

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro          / uhradené /

      11.    TJ FO Vlachovo                               1.097,00,- Euro        / uhradené /

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        / uhradené /

      13.    Dlhá Ves                                           1.097,00,- Euro        / uhradené/

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         / uhradené /

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         / uhradené/

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         / uhradené /

                                                                                                                         

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         / uhadené/

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro         / uhradené /

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        / uhradené/

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         830,- Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro          / uhradené /

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         / uhradené /

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro         / uhradené /

  

      27.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      28.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro        / uhradené /

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 a druhú časť najneskoršie do 31.3. 2013.

 

      Sumu za CO-R a DZ pre jarnú časť je potrebné vyplatiť prevodným

      príkazom najneskoršie do 31.3. 2013/ z dôvodu možnej komplikácie

      niektorých FK po prechode na zbernú faktúru !!!

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900      

 

     Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.    

 

Z úradnej správy VsFZ č.72 zo dňa 30.5.2013

DK VsFZ trestá FK Kr. Podhradie za inzultáciu R divákom v stretnutí dospelých /Kr. Podhradie - V. Opátske/, výsledok stretnutia ostáva v platnosti, podľa DP 2/1/b finančnou pokutou 500€+10€, uzavretie HP nepodmienečne na 1 súťažné stretnutie a odohrať najbližšie domáce stretnutie 20 km k súperovi. 

Rozhodca si privolal policajnú hliadku


Dátum: 18.05.2013Zdroj: kpt. Ing. Alexander Szabó

Policajná správa: Vo večerných hodinách sme od 20-ročného rozhodcu prijali oznámenie, že ho chcú diváci fyzicky napadnúť. Na miesto bola ihneď vyslaná hliadka PZ, ktorá po preverení skutočností na mieste zistila že k fyzickému útoku nedošlo. Rozhodca - oznamovateľ uviedol, že došlo k rôznym pokrikom a narážkam na jeho adresu a nakoľko sa bál možného útoku, zavolal políciu. Policajti zabezpečili bezpečný odchod delegátov a rozhodcov tohto zápasu. Oznamovateľ túto udalosť však na polícii odmietol nahlásiť, nakoľko si tieto veci dorieši cestou futbalovej disciplinárnej komisie. 
Zdroj: kpt. Ing. Alexander Szabó

         

 

                                                        Z Á P I S N I C A

 

                                             ZO ZASADNUTIA   VV ObFZ

                                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                                      dňa 29.5.2013

 

 

  1/ VV ObFZ berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží ObFZ  prednesenú predsedami

      odborných komisií ObFZ.

 

  2/ VV ObFZ berie na vedomie informáciu ohľadom noviniek ISSF a na návrh ŠTK a MRK

       doporučuje štart hráčov v kategórii mládeže na plastové RP  od nového súť. roč.

 

  3/ VV ObFZ schvaľuje termín podávania prihlášok pre nový súť. roč. najneskoršie

       do 27.6.2013. Nové prihlášky nájdu FK v systéme ISSF / dokumenty/.

 

  4/ VV ObFZ schvaľuje na návrh ŠTK termín finálového turnaja prípraviek dňa 21.6.2013

      / piatok/ o 10.00 hod. na ihrisku SP MFK Rožňava.

 

   5/ VV ObFZ schvaľuje termín Konferencie ObFZ / schválenie nových stanov/, aktívu ŠTK

        a Jedenástky ObFZ dňa 29.6.2013/ sobota/ od 10.00 hod. v priestoroch hotela Medi-šport

        v Rožňave a na ihrisku SP MFK Rožňava.

 

   6/ Odvolacia komisia VV ObFZ zamieta žiadosť FK Baník Štítnik ohľadom zápasu II. tr.

       Baník Štítnik- Ml. Brzotín a ponecháva v platnosti pôvodné rozhodnutie ŠTK.

  

 

       V Rožňave dňa 29.5.2013