Úradná správa ObFZ č. 26 /2014 - 2015

21.05.2015 09:03

                         

Zo zasadnutia ŠTK dňa 20.5.2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy / 21. kolo/ zo dňa 16.-17.5.2015 :

 

Hrhov- Dlhá Ves                   2:7

Krh. Dl. Lúka- Jablonov         4:3

Vyš. Slaná- Vlachovo            1:0

Bohúňovo- Drnava               1:3

Rudná- Honce                      3:0 kont.

 

ŠTK schvaľuje výsledky II. tr. / 17. kolo/ zo dňa 16.-17.5.2015:

 

Gem. Hôrka B- Rakovnica    3:3

Ml. Brzotín- Krh. Dl. Lúka     1:8

Jovice- Kružná                    1:5

Kečovo- Pača                      0:8

Plešivec- Niž. Slaná             0:3

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 11. kolo/ zo dňa 16.-17.5.2015:

 

SP MFK Rožňava- Plešivec     5:3

Rož. Bystré - Jablonov          5:1

Krh. Dl. Lúka- Gem. Poloma 0:10

Dobšiná- Gem. Hôrka           7:1

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov/ 11. kolo/ zo dňa 16-17.5.2015:

 

Dobšiná- Betliar                    4:9

Slavošovce - Krh. Dl. Lúka     4:3

 

ŠTK č. 18/2014-2015:

ŠTK na základe vzájomnej dohode súhlasí s odohratím zápasu dorastu Jablonov- Krh. Dl. Lúka/ 10. kolo/ dňa 13.6.2015 na ihrisku v Jablonove.

 

ŠTK č.21/2014-2015 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu II. triedy Krh. Dl. Lúka B- Gem. Hôrka B dňa 23.5.2015 o 13.00 hod.

 

ŠTK č.22/2014-2015:

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu I. tr. Vlachovo- Dlhá Ves/ 26. kolo/ dňa 24.5.2015 o 17.00 hod.

                                         

ŠTK na základe odstúpenia klubov I. triedy Baník Štítnik a FK Lipovník oznamuje FK II. triedy, že počnúc 14. kolom / 26.4.2015/ sa zápasy II. triedy budú hrávať v pôvodnom termíne UHČ podľa rozpisu súťaží ObFZ s platnými výnimkami. K tomuto rozhodnutiu dospela ŠTK na základe požiadaviek FK II. triedy.

 

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ/ I. trieda- dospelí a st. žiaci- mládež/. Výsledky FK Baník Štítnik budú anulované.

 

ŠTK oznamuje, že FK Lipovník vystúpil z I. triedy ObFZ- dospelí. Výsledky FK Lipovník budú anulované.

 

Sekretariát ObFZ oznamuje FK v kategórii mládeže, že na základe rozhodnutia VV ObFZ a konferencie ObFZ si môžu od 11.5.2015 prevziať na sekretariáte ObFZ futbalové lopty pre mládežnícke družstvo.

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek / Skupina D/ :  

 

5.kolo 24.5.2015- Gem. Hôrka / 10.00 hod./

6.kolo 31.5.2015- Kružná         / 10.00 hod./

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek/ skupina A/ na ihrisku SP MFK Rožňava dňa 30.5.2015 o 10.00 hod. v rámci turnaja futbalových nádejí „ Zober loptu nie drogy“.

 

ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek / skupina D/ :

 

3.5.2015 :   Gem. Hôrka- Dlhá Ves   4:1

                   Dlhá Ves- Kružná         3:2

                   Gem. Hôrka- Kružná    3:0  

 

10.5.2015:  Kružná- Dlhá Ves         7:0

                   Dlhá Ves- Gem. Hôrka 2:1

                   Kružná- Gem. Hôrka    5:2

 

17.5.2015 : Dlhá Ves- Gem. Hôrka 1:7

                   Kružná- Gem. Hôrka   0:6

                   Dlhá Ves- Kružná       3:2

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov

pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

                      

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť. roč. 2014/2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!

 

Zo zasadnutia DK dňa 20.5.2015:

 

Hráči vylúčení/ I-II. trieda/ :

 

DK č. 78/2014-2015 :

Alexander Polyak - Ml. Jovice / 1204599/ - ČK

3 zápasy nepodmienečne 48/2b + 10,- Euro

 

DK č. 79/2014-2015:

Ján Karalo - Rakovnica/ 1278559/- ČK

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

DK č.80/2014-2015 :

Patrik Kubík - Plešivec/ 1241263/- ČK

1 zápas nepodmienečne 45/2a + 10,- Euro

 

Zastavená činnosť:

 

DK č. 81/2014-2015:

Jozef Rencok - Drnava/ 1145765/- 5ŽK

1zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č.82/2014-2015:

Attila Kerekeš - Jablonov/ 1233682/- 5ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č.83/2014-2015:

Róbert Bernáth - Hrhov/ 1314283/- 5ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č.84/2014-2015:

Ľudovít Bartók- Kečovo/ 1182414/- 5ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK č.85/2014-2015:

 

DK trestá FK Ml. Jovice finančnou pokutou 100,- Euro za nedostatočnú US v zápase II. tr. Jovice - Kružná. DK ďalej trestá FK Ml. Jovice uzatvorením ihriska na 1domáce majstrovské stretnutie, ktoré klub odohrá v okruhu najmenej 10 km. DK trestá HU FK Ml. Jovice A. Hevešiho zákazom výkonu akejkoľvek funkcie do konca súť. roč. 2014-2015.

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Brzotín pre neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín- Čoltovo. Splatnosť pokuty do 14 dní.

 

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do

14 dní.

 

DK trestá FK Honce finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Sokol Gemtex Rudná, za neúčasť na zápase I. triedy/ 21. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní.

 

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.

 

Doplnok k ÚS ObFZ č.26 :

 

                       Na základe vzájomnej dohody a kolízii zápasov sa zápas dorastu

                       Gem.Hôrka- Krh.Dl.Lúka uskutoční v nedeľu o 10.30 hod. na ihrisku v Gem.Hôrke.