Úradná správa ObFZ č. 25 /2014 - 2015

14.05.2015 09:31

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 13.5.2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.triedy / 20. kolo/ zo dňa 9.-10.5.2015:

Dlhá Ves- Jablonov          1:0

Rož.Bystré- Honce           8:2

Drnava- Rudná                4:2

Vlachovo- Bohúňovo        3:1

Dedinky- Vyšná Slaná      2:3

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 16. kolo/ zo dňa 9.-10.5.2015 :

Krh.Dl.Lúka B- Jovice      2:3

Čoltovo- Gem. Hôrka B    1:3

Pača- Plešivec                 4:0

Kružná- Kečovo               9:1

Rakovnica- Ml. Brzotín   3:0 kont.

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 10. kolo/ zo dňa 9.-10.5.2015:

SP MFK Rožňava- Rož. Bystré      3:2

Gem. Poloma- Dobšiná                2:5

Plešivec- Gem. Hôrka                  3:6

Jablonov- Krh. Dl. Lúka/ odložené/

 

ŠTK schvaľuje výsledky st. žiakov/ 10. kolo/ zo dňa 9.-10.5.2015 :

Dobšiná- Slavošovce         3:5

Krh. Dl .Lúka- Plešivec       3:3

 

ŠTK č. 18/2014-2015:

ŠTK na základe vzájomnej dohode súhlasí s odohratím zápasu dorastu Jablonov- Krh. Dl. Lúka/ 10. kolo/ dňa 13.6.2015 na ihrisku v Jablonove.

 

ŠTK č. 20/2014-2015 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu dorastu Krh. Dl. Lúka- Gem. Poloma dňa 17.5.2015 o 10.30 hod.

 

ŠTK oznamuje, že víkendové zápasy v súťaží ObFZ sa hrajú v UHČ.

                                         

ŠTK na základe odstúpenia klubov I. triedy Baník Štítnik a FK Lipovník oznamuje FK II. triedy, že počnúc 14. kolom / 26.4.2015/ sa zápasy II. triedy budú hrávať v pôvodnom termíne UHČ podľa rozpisu súťaží ObFZ s platnými výnimkami. K tomuto rozhodnutiu dospela ŠTK na základe požiadaviek FK II. triedy.

 

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ/ I. trieda- dospelí a st. žiaci- mládež/. Výsledky FK Baník Štítnik budú anulované.

 

ŠTK oznamuje, že FK Lipovník vystúpil z I. triedy ObFZ- dospelí. Výsledky FK Lipovník budú anulované.

 

Sekretariát ObFZ oznamuje FK v kategórii mládeže, že na základe rozhodnutia VV ObFZ a konferencie ObFZ si môžu od 11.5.2015 prevziať na sekretariáte ObFZ futbalové lopty pre mládežnícke družstvo.

 

ŠTK oznamuje organizáciu turnaja prípraviek / Skupina D/ :

4.kolo 17.5.2015- Dlhá Ves       / 10.00 hod./

       5.kolo 24.5.2015- Gem. Hôrka   / 10.00 hod./

 6.kolo 31.5.2015- Kružná         / 10.00 hod./

 

Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ :

 

Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 15.5.2015/ piatok/ o 16.00 hod. v priestoroch ZŠ- Zakarpatská v Rožňave.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov

pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

                       

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť. roč. 2014/2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!

 

Zo zasadnutia DK dňa 13.5.2015:

 

Zastavená činnosť:

 

DK č. 76/2014-2015 :

Filip Čapó - Rož. Bystré/ 1259782/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

Doplnok k ÚS č.25

DK č. 76/2014-2015 :

                       Filip Čapó- Rož. Bystré- 5 ŽK

                       1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro/ hráč odstal 9.5.2015/

         

 

DK č.77/2014-2015:

Milan Makkai- Dlhá Ves/ 1188533/- 5 ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK trestá FK Družba Čoltovo finančnou pokutou 50,- Euro pre Ml. Brzotín pre neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín- Čoltovo. Splatnosť do 14 dní.

 

DK trestá Ml. Brzotín finančnou pokutou 50,- Euro pre FK Baník Rakovnica za neúčasť na zápase II. tr. Rakovnica- Ml. Brzotín/ 16. kolo/. Splatnosť pokuty do 14 dní.

 

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera.

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

 

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/- obfzroznava@stonline.sk

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.

 

Termín nahlásenia hráčov pre druhý zraz programu podpory talentovaných hráčov je 20.5.2015!!!