Úradná správa ObFZ č.25 /2012 - 2013

16.05.2013 11:14

Zo zasadnutia ŠTK dňa 15.5.2013 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I. triedy / 21. kolo/ zo dňa 12.5. 2013 :

Vyš.Slaná - Drnava         2:1

Vlachovo -Rož.Bystré       0:0

Rudná- Slavošovce         7:4

Hrhov- Betliar                 0:4

Jablonov- Dlhá Ves         3:0

FK Brzotín- Dedinky        2:2

Bohúňovo- Krh.D.Lúka    1:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 21. kolo/ zo dna 12.5. 2013 :

Štítnik- Čoltovo                5:1

Jovice- Honce                  0:5

Kečovo- Niž.Slaná           2:2

Kružná- Plešivec              2:3

Pača- Gem.Hôrka B         2:2

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky dorastu / 15. kolo/ zo dňa 11.-12.5.2013 :

Vyš.Slaná- Krh.D.Lúka    2:3

Plešivec- Dobšiná             0:1

Gem.Hôrka- Krh.Podhr.   1:1

Vlachovo- Gem. Poloma  3:4

 

ŠTK schvaľuje výsledky st.žiakov / 15. kolo/ zo dňa 11.5.2013 :

Bohúňovo- Dobšiná          5:0

Štítnik- Slavošovce           1:0

Drnava- Krh.Podhradie     2:5

 

ŠTK č.5/2013 : ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu I. tr. Betliar- Rudná dňa 7.6.2013 o 17.00 hod.

 

 

ŠTK na základe písomného stanoviska FK Baník Štítnik oznamuje, že FK Baník Štítnik odohrá dňom 6.5. 2013 svoje domáce zápasy jarnej časti súť.roč. 2012-2013 na ihrisku v Kun. Teplici v UHČ.  FK Baník Štítnik sa vo svojom písomnom stanovisku na ŠTK ObFZ zaväzuje, že budú splnené všetky potrebné podmienky požadované SP.

 

ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Baník Štítnik ohľadom zápasu FK Štítnik- Ml. Brzotín. Žiadosť bude prejednaná na zasadnutí VV ObFZ.

 

ŠTK na základe žiadosti TJ Družba Čoltovo oznamuje, že domáce zápasy odohrá TJ Družba Čoltovo  dňom 5.5. 2013 v nedeľu so začiatkom o 10.30 hod.

 

ŠTK upozorňuje na organizáciu turnaja prípraviek / skupina C/ dňa 18.5.2013/ sobota/ o 9.00 hod. na ihrisku vo Vyšnej Slanej.

 

ŠTK upozorňuje na organizáciu turnaja prípraviek skupiny B dňa 25.5.2013/ sobota/ o 11.00 hod. na ihrisku v Lipovníku.

 

ŠTK upozorňuje FK v kategórii prípraviek, aby pravidelne na najbližšie zasadnutie ŠTK nahlásili organizáciu turnaja prípraviek, z dôvodu zmeny termínov po dohode FK. Jedná sa o FK v skupine A-B-C !!!

Zároveň ŠTK vyzýva FK v kategórii prípraviek o zasielanie výsledkov z turnajov / mailom, poštou/.

 

                                

ŠTK oznamuje FK, že z dôvodu zlého počasia a stavu ihrísk prekladá 17. kolo I.

a II. tr. /dospelí/ na deň 22.-23.6.2013 0 17.00 hod. a 11. kolo dorastu a st. žiakov na deň 15.-16.6. 2013 v UHČ t. j. dorast o 14.30 hod. a st. žiaci o 14.00 hod.

 

 

ŠTK upozorňuje FK na doteraz preložené zápasy / dospelí + mládež/ :

15. kolo I a II.tr. dňa 1.5. 2013 o 15.30 hod.

16. kolo I. a II.tr. dňa 8.5. 2013 o 16.30 hod.

10. kolo dorastu a st. žiakov dňa 8.-9.6.2013 v UHČ t.j. dorast o 14.30 hod. a st. žiaci o 14.00 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK na doplnenie súpisiek pred jarnou časťou súťaží ObFZ.

       

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpil zo súťaže II.tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II. tr.- dorast -žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK nariaďuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kategórii / st.žiaci/, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

 

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

Upozornenie pre FK a klubových ISSF managerov :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov na

úhradu zberných faktúr v stanovenom termíne do 14 dní od výpisu, doručenia pod následkami zastavenia činnosti klubu !!!

 

Upozornenie pre FK a ISSF managerov :

 

MRK ObFZ a ŠTK ObFZ upozorňuje FK a klubových ISSF managerov, že od nového súť. roč. 2013-2014 bude štart hráčov v kategórii mládeže / dorast, žiaci/ povolený len na nové plastové RP. Doporučujeme klubovým ISSF managerom, aby si v predstihu nahrali fotografie hráčov v kategórii mládeže !!!

/ Infonoviny ObFZ č.1 /

 

Zo zasadnutia DK dňa 15.5.2013 :

 

Hráči napomínaní- I.trieda :

 

Asmir Cilovič- Betliar /2/- Roman Polyak- FK Brzotín/2/- Peter Révay-Dedinky/3/- Jozef Gorgei-Drnava/1/- Peter Búlik- Drnava/3/- František Bartók-Hrhov/2/- Emil Varga.- Hrhov/ 4/ stop 19.5.2013- Stanislav Ďuríček- Rudná/3/- Kristian Klein- Vlachovo/2/- Martin Gallo-Vyš.Slaná/3/- Ján Gallo- Vyš.Slaná/5/.

 

Hráči napomínaní-II.trieda :

 

Vojtech Orbán-Čoltovo/4/ stop 19.5.2013- Vojtech Gubo-Čoltovo/2/- Jakub Drenko-Honce/4/ stop 19.5.2013- Patrik Tomi-Jovice/3/- Martin Doboš- Jovice/3/- Tomáš Lorincz- Kečovo/3/- Attila Mázik- Kečovo/1/- Ladislav Sendi- Kružná /1/- Vladimír Karas-Niž.Slaná/1/- Miroslav Prónai- Niž.Slaná/2/- Zoltán Laven- Plešivec /1/- Jakub Rochl- Štítnik/1/

 

!!! Chýba zápis R a DZ zo zápasu FK Hrhov- Vyšná Slaná / zo dňa 8.5.2013/

     Denis Kortvely-Hrhov / 3 ŽK/

     Milan Fifík- Vyš.Slaná / 4 ŽK/ stop 12.5.2013

     Ondrej Liptai- Vyš.Slaná / 3 ŽK /

 

Zastavená činnosť na 1 zápas :

 

DK č.30/2013  : Milan Fifik- Vyš.Slaná / 4 ŽK/ + 10 Euro

DK č.31/2013  : Emil Varga- Hrhov       / 4 ŽK/ + 10 Euro

DK č.32/2013  : Vojtech Orbán- Čoltovo/ 4ŽK/ + 10 Euro

DK č.33/2013  : Jakub Drenko- Honce    / 4 ŽK/+ 10 Euro

 

Hráči vylúčení :

 

DK č. 34/2013 :Patrik Klárik- dorast Krh.D.Lúka / ČK/ + 10 Euro

                          2 zápasy nepodmienečne I/6-1a

 

Štart hráčov :

 

Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

   RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

   dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

   im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov  

            na :         a/ plastový RP / nový/

                           b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP

                               v ISSF.

Poznámka : Upozorňujeme  FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o

                    vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade

                    potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

 

                

        

 

 

 

                       Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy    -        Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                          934,00,- Euro           / uhradené /

       2.     Baník Drnava                                 1.107,00,- Euro          / uhradené /

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                         1.916,00,- Euro          / uhradené /

       4.     Pap. Slavošovce                             1.107,00, -Euro          / uhradené / 

       5.     Sokol Rudná                                      934,00,- Euro         / uhradené/

       6.     Sokol Bohúňovo                             1.107,00,- Euro          / uhradené /

       7.     OFK Vyšná Slaná                           1.097,00,- Euro         / uhradené /

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro          / uhradené /

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         / uhradené/

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro          / uhradené /

      11.    TJ FO Vlachovo                               1.097,00,- Euro        / uhradené /

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        / uhradené /

      13.    Dlhá Ves                                           1.097,00,- Euro        / uhradené/

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         / uhradené /

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         / uhradené/

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         / uhradené /

                                                                                                                         

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         / uhadené/

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro         / uhradené /

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        / uhradené/

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         830,- Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro          / uhradené /

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         / uhradené /

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro         / uhradené /

  

      27.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      28.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro        / uhradené /

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 a druhú časť najneskoršie do 31.3. 2013.

 

      Sumu za CO-R a DZ pre jarnú časť je potrebné vyplatiť prevodným

      príkazom najneskoršie do 31.3. 2013/ z dôvodu možnej komplikácie

      niektorých FK po prechode na zbernú faktúru !!!

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900      

 

     Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.