Úradná správa ObFZ č.24

26.03.2014 16:56

             

ŠTK oznamuje FK, že tabuľky súťaží I a II.tr. nájdu na stránke www.infofutbalrv.webnode.sk / súťaže/ + www.obfzroznava.yw.sk

 

ŠTK č. 48/ 2013-2014 :

ŠTK oznamuje, že mužstvo dorastu FK Hrhov bude svoje domáce zápasy hrávať v nedeľu 2,5 hodiny pred UHČ dospelých.

 

ŠTK č. 49/ 2013-2014 :

ŠTK oznamuje, že družstvo st. dorastu Tatran Betliar bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu na ihrisku v Betliari o 15.00 hod.

 

DK ObFZ upozorňuje FK na nový DP platný od 1. 1. 2014.

Nový DP si môžete stiahnuť na stránke ObFZ / www.obfzroznava.yw.sk  a

stránke SFZ / www.futbalsfz.sk / predpisy/poriadky/.

 

Na základe nového DP budú od jarnej časti súťaží ObFZ upravené reporty počítania ŽK . Platia však prechodné ustanovenia DP. Bližšie informácie poskytne predseda, tajomník DK ObFZ resp. sekretár ObFZ.

 

4 ŽK / 14. kolo súťaží ObFZ- predohrávka / :

 

Roman Sýkora- Lok. Dedinky

Róbert Dókuš- Drnava

Marian Dorkin- Bohúňovo / dohrávka/

Ondrej Leskovjanský- Vlachovo

 

MRK ISSF oznamuje, že transfery hráčov budú v jarnej časti realizované iba

v elektronickej podobe. Písomná forma iba so súhlasom VV ObFZ a ISSF managera / 50 % príplatok/. Víkendové schválenie transferov bude 100% drahšie ako sú štandardne cenníkové ceny.

 

MRK ISSF vyzýva FK, aby realizovali výrobu nových plastových preukazov ešte pred jarnou časťou súťaží.

 

ŠTK upozorňuje FK na doplnenie súpisiek pred jarnou časťou súťaží / i v systéme ISSF/.

 

KR ObFZ upozorňuje FK / Honce, Vlachovo, Plešivec, Ml. Brzotín/ o vyplatenie finančných pozdĺžnosti ISSF / doklad o úhrade predložiť na ObFZ/

za jesennú časť súť. roč. 2013- 2014 pod následkami zastavenia činnosti !!!

 

 

TMK ObFZ vyzýva FK, aby nahlásili trénerov pre získanie licencie C ako aj

v rámci organizovania seminára trénerov ObFZ. Presný termín Vám oznámi TMK ObFZ. Nahlásenie trénerov zasielajte najneskoršie do 15.4. 2014.