Úradná správa ObFZ č. 22/2012 - 2013

03.05.2013 10:17

Zo zasadnutia ŠTK dňa 3.5.2013 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky dohrávky I.tr. / 15. kolo/ zo dňa 1.5. 2013 :

Vyš. Slaná- Jablonov         3:1

Rudná- Vlachovo               2:1

Slavošovce-Betliar            0:6

Krh.D.Lúka-Dlhá Ves         2:1

Bohúňovo- Hrhov              3:2

FK Brzotín- Rož.Bystré       1:1

Drnava- Dedinky               4:3

 

ŠTK schvaľuje výsledky dohrávky II.tr./ 15. kolo/ zo dňa 1.5. 2013 :

Pača- Ml. Brzotín                 3:0 kont.

Honce- Niž.Slaná                 6:1

Gem.Hôrka B- Krh.Lúka B    1:1

Plešivec- Čoltovo                1:2

Jovice- Štítnik                     0:2

 

ŠTK na základe písomného stanoviska FK Baník Štítnik oznamuje, že FK Baník Štítnik odohrá dňom 6.5. 2013 svoje domáce zápasy jarnej časti súť.roč. 2012-2013 na ihrisku v Kun. Teplici v UHČ.  FK Baník Štítnik sa vo svojom písomnom stanovisku na ŠTK ObFZ zaväzuje, že budú splnené všetky potrebné podmienky požadované SP.

 

ŠTK na základe žiadosti TJ Družba Čoltovo oznamuje, že domáce zápasy odohrá TJ Družba Čoltovo  dňom 5.5. 2013 v nedeľu so začiatkom o 10.30 hod.

 

 

ŠTK upozorňuje FK na organizáciu turnaja prípraviek dňa 4.5. 2013 / sobota/ o 9.30 hod.

Skupina A :FK Hrhov    Skupina B- Rudná     Skupina C- Tatran Betliar

 

 

                                

ŠTK oznamuje FK, že z dôvodu zlého počasia a stavu ihrísk prekladá 17. kolo I.

a II.tr. /dospelí/ na deň 22.-23.6.2013 0 17.00 hod. a 11. kolo dorastu a st.žiakov na deň 15.-16.6. 2013 v UHČ t. j. dorast o 14.30 hod. a st.žiaci o 14.00 hod.

 

 

ŠTK upozorňuje FK na doteraz preložené zápasy / dospelí + mládež/ :

15. kolo I a II.tr. dňa 1.5. 2013 o 15.30 hod.

16. kolo I. a II.tr. dňa 8.5. 2013 o 16.30 hod.

10. kolo dorastu a st. žiakov dňa 8.-9.6.2013 v UHČ t.j. dorast o 14.30 hod. a st.žiaci o 14.00 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK na doplnenie súpisiek pred jarnou časťou súťaží ObFZ.

       

ŠTK oznamuje, že FK Baník Rakovnica vystúpil zo súťaže II.tr. Výsledky

FK Baník Rakovnica budú anulované.

 

ŠTK upozorňuje FK na vyplňovanie zápisov o stretnutí / I.-II. tr.- dorast -žiaci/.

V zápise o stretnutí sa vyplňuje 7 miestne registračné číslo, nie rod. číslo hráča.

ŠTK potvrdzuje, že zápasy dorastu začínajú vždy 2.30 hod. pred zápasmi dospelých. V rozpise ObFZ 2012-2013 došlo k chybám tlače v UHČ, ktoré je potrebné v tomto znení opraviť. ŠTK nariaďuje sledovať ÚS ObFZ ako aj delegovanie R a DZ na jednotlivé hracie dni.

 

ŠTK oznamuje FK v kategórii / st.žiaci/, že dňom 30.8.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov družstvo TJ Druž. Honce. Mužstvá, ktoré podľa rozpisu súťaží majú vzájomný zápas s TJ Druž. Honce budú mať voľno. Dňom 12.9.2012 vystúpilo zo súťaže st. žiakov i družstvo Družba Čoltovo z ekonomických dôvodov.

ŠTK a MRK ObFZ upozorňuje klubových ISSF managerov, že pri registrácii nových hráčov je potrebné schváliť nových hráčov zo súhlasom matrikára ObFZ po odsúhlasení vyplneného tlačiva.

 

ŠTK č.3/2013:

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím zápasu st.žiakov / 14. kolo zo dňa 4.5.2013/ Slavošovce- Krh.v Podhradie dňa 8.5. 2013 o 11.00 hod.

 

ŠTK č.4/2013 :

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím dohrávky I.tr./ 17. kolo/ Betliar-Rudná dňa 17.5.2013 / piatok/ o 17.00 hod.

 

ŠTK upozorňuje FK na sledovanie ÚS ObFZ na web. stránkach www.obfzroznava.yw.skwww.infofutbalrv.webnode.sk

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje FK, klubových ISSF managerov na sledovanie a

úhradu zberných faktúr v stanovenom termíne do 14 dní od výpisu, doručenia pod následkami zastavenia činnosti klubu !!!

 

Zo zasadnutia DK dňa 3.5.2013 :

 

Hráči napomínaní- I.trieda :

 

Roman Doboš- Bohúňovo /2/- Tomáš Kovács- Bohúňovo/6/- Peter Dusza- Bohúňovo/1/- Gejza Dókuš- FK Brzotín/2/- Ondrej Vavrek- FK Brzotín/2/- Flórian Demeter- FK Brzotín/2/- Marian Paulínyi- Dlhá Ves /3/- Róbeert Kardoš- Hrhov/2/- Róbert Bernáth-Hrhov/2/- Gábor Veverica-Hrhov /4/ stop 5.5.2013- Michal Hranyo- Hrhov/1/- Eugen Rigo- Krh.D.Lúka/1/- Ivan Galata- Rož.Bystré/1/- Ján Urban st.-Rož.Bystré/2/-Stanislav Dzureň-Slavošovce/2/- Jozef Sklenár- Slavošovce/4/ stop 5.5.2013- Jozef Giba-Lipták-Slavošovce/3/- František Čapó-Rudná /6/- Tomáš Pitoňák-Vlachovo/5/-Michal Leško-Vlachovo/2/- Ľubomír Kožár-Vlachovo/1/- Kilian Šoltés-Drnava/1/

 

Hráči napomínaní- II.trieda :

 

Kristian Ragyina- Gem.Hôrka B/1/- Vojtech Danko- Krh.D.Lúka B/ 4/ stop 5.5.2013.

 

Zastavená činnosť :

 

DK č.17/2013 : Gábor Veverica / 4ŽK/ stop 5.5.2013 + 10 Euro

DK č.18/2013 : Jozef Sklenár- Slavošovce / 4ŽK/ stop 5.5.2013 + 10 Euro

DK č. 19/2013: Vojtech Danko- Krh.Dl.Lúka B /4 ŽK/ stop 5.5.2013 + 10 Euro

Hráči vylúčení :

 

DK č.20/2013  : Marcel Franko- Dedinky /ČK/ + 10 Euro

                           4 zápasy nepodmienečne I/6-1b

DK č. 21/2013 : Ľubomír Kožár- Vlachovo / ČK/ + 10 Euro

                           1 zápas nepodmienečne I/5a

 

DK upozorňuje FK, že počnúc súť. roč. 2012/2013 sa pokles hráčov pod 7 trestá finančnou pokutou 40 Euro / 20,- Euro pre ObFZ a 20,- Euro pre poškodený FK.

 

DK žiada FK Drnavu o predloženie videozáznamu zo stretnutia zo dňa 1.5.2013 medzi Drnavou a Dedinkami. Záznam je potrebné predložiť do 7.5.2013. 

 

Štart hráčov :

 

   Sekretariát ObFZ oznamuje, že vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o plastový

   RP v rámci oblastných, regionálnych súťaží je potrebné počítať s oneskorením

   dodania!!! V prípade, že FK požiadali o vydanie plastových preukazov, ktoré

   im zatiaľ neboli doručené, bude ŠTK ObFZ povolený štart hráčov  

            na :         a/ plastový RP / nový/

                           b/ podanú a predloženú žiadosť o vydanie plastového RP

                               v ISSF.

Poznámka : Doporučujeme FK ,resp. ISSF managerom klubov, aby si žiadosti o

                    vydanie plastových RP vytlačili zo systému a predložili v prípade

                    potreby pri konfrontácii / R + DZ/.

 

         

       

 

                          Centrálne vyplácanie R a DZ ObFZ  2012-2013

                           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

                          Tabuľka pre FK / výška celoročnej sumy/

                          –––––––––––––––––––––––––––––––––

 

      P.č.         - Názov FK     -         Výška celoročnej sumy    -        Uhradené

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

       1.     Lok. CHZ Dedinky                            934,00,- Euro           / uhradené /

       2.     Baník Drnava                                  1.107,00,- Euro          / uhradené /

       3.     Krh.Dl.Lúka  A+B                            1.916,00,- Euro          / uhradené /

       4.     Pap. Slavošovce                              1.107,00, -Euro          / uhradené / 

       5.     Sokol Rudná                                       934,00,- Euro         / uhradené/

       6.     Sokol Bohúňovo                              1.107,00,- Euro          / uhradené /

       7.     OFK Vyšná Slaná                             1.097,00,- Euro         / uhradené /

       8.     FK Brzotín                                         934,00,- Euro         467,00,-Euro

       9.     ŠK Jablonov                                       934,00,- Euro         / uhradené/

      10.    FK Hrhov                                           934,00,- Euro          / uhradené /

      11.    TJ FO Vlachovo                                 1.097,00,- Euro        / uhradené /

      12.    Tatran Betliar                                       934,00,- Euro        / uhradené /

      13.    Dlhá Ves                                           1.097,00,- Euro        / uhradené/

      14.    Rož. Bystré                                       1.107,00,- Euro         / uhradené /

      15.    MFK Dobšiná                                      336,00,- Euro         / uhradené/

      16.    Druž.Gem. Poloma                              336,00,- Euro         200,00,-Euro

      17.    FK Gemerská Hôrka                            982,00,- Euro         / uhradené /

                                                                                                                          

      18.    Krh. Podhradie                                     336,00,- Euro         / uhadené/

      19.    Nižná Slaná                                          819,00,- Euro         / uhradené /

      20.    Druž. Honce                                         992,00,- Euro        / uhradené/

      21.    FK Plešivec                                          982,00,- Euro         830,- Euro

      22.    Sokol Pača                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      23.    Apex Kružná                                        819,00,- Euro          / uhradené /

      24.    Ml. Jovice                                             819,00,- Euro         / uhradené /

      25.    FC Kečovo                                            819,00,- Euro         / uhradené /

      26.    Baník Štítnik                                         992,00,- Euro         / uhradené /

      27.   Baník Rakovnica                                    819,00,- Euro        414,00,-Euro

      28.   Ml. Brzotín                                             819,00,- Euro        420,00, Euro

      29.   Družba Čoltovo                                      992,00,- Euro        / uhradené /

 

      Povinnosťou FK je vyplatiť minimálne 50% z celkovej celoročnej sumy

      najneskoršie do 29.8.2012 a druhú časť najneskoršie do 31.3. 2013.

 

      Sumu za CO-R a DZ pre jarnú časť je potrebné vyplatiť prevodným

      príkazom najneskoršie do 31.3. 2013/ z dôvodu možnej komplikácie

      niektorých FK po prechode na zbernú faktúru !!!

 

      Druž. Honce a Družba Čoltovo bude odpočítaná čiastka -172,32,-Euro z

      dôvodu vystúpenia družstiev st. žiakov zo súťaže.

 

      Bankové spojenie : SLSP as.

      Číslo účtu             : 99627734/0900      

 

     Poznámka : V prípade potreby kontaktujte Mgr. Dušana Polláka.