Úradná správa ObFZ č.21 /2014 - 2015

16.04.2015 10:55

       

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 15.4.2015 :

 

ŠTK schvaľuje výsledky I.triedy / 16. kolo/ zo dňa 11.-12.4.2015 :

Krh.Dl.Lúka- Honce         5:2

Hrhov- Vyšná Slaná        5:1

Dlhá Ves- Rudná             1:1

Rož,. Bystré- Vlachovo   6:0

Dedinky- Drnava             / odložené na 1.5.2015/

 

ŠTK schvaľuje výsledky II.tr. / 12. kolo/ zo dňa 11.-12.4.2015 :

Krh.Dl.Lúka B- Pača        1:6

Rakovnica- Nižná Slaná   2:0

Čoltovo- Plešivec            1:3

Ml. Brzotín- Ml. Jovice      0:3 kont.

Gem.Hôrka B- Kečovo     6:1

 

ŠTK oznamuje začiatok jarnej časti súťaží ObFZ :

Dorast   : 26.4.2015

Žiaci     : 25.4.2015

 

ŠTK na základe odstúpenia klubov I. triedy Baník Štítnik a FK Lipovník oznamuje FK II.triedy, že počnúc 14. kolom / 26.4.2015/ sa zápasy II. triedy budú hrávať v pôvodnom termíne UHČ podľa rozpisu súťaží ObFZ s platnými výnimkami. K tomuto rozhodnutiu dospela ŠTK na základe požiadaviek FK II. triedy.

 

ŠTK č. 11/2014-2015 :

ŠTK oznamuje, že dorast ŠK Jablonov bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu o 14.00 hod. na ihrisku v Jablonove.

 

ŠTK č.12/2014-2015:

ŠTK oznamuje, že FK Apex Kružná bude svoje domáce zápasy hrávať v sobotu v UHČ na ihrisku v Kružnej.

 

ŠTK č. 13/ 2014-2015 :

ŠTK oznamuje, že na základe zlého stavu hracej plochy sa zápas I. triedy Lok. Dedinky- Drnava uskutoční v náhradnom termíne dňa 1.5.2015 o 16.00 hod. na ihrisku Lok. CHZ Dedinky.

 

ŠTK č.14/ 2014-2015 :

ŠTK oznamuje, že zápas II. tr. Plešivec- Rakovnica sa po vzájomnej dohode uskutoční v nedeľu 19.4.2015 o 16.00 hod.

 

ŠTK oznamuje, že FK Baník Štítnik vystúpil zo súťaží ObFZ/ I.trieda- dospelí a st. žiaci- mládež/. Výsledky FK Baník Štítnik budú anulované.

 

ŠTK oznamuje, že FK Lipovník vystúpil z I. triedy ObFZ- dospelí. Výsledky FK Lipovník budú anulované.

 

ŠTK vyzýva FK, aby v systéme ISSF / súpisky/ nahrali prípadné zmeny hráčov

pre jarnú časť súťaží dôležité pre spracovanie elektronického zápisu o stretnutí.

                      

ŠTK a KR upozorňujú funkcionárov FK ako aj R a DZ ObFZ, že elektronický zápis o stretnutí sa vypisuje pred stretnutím v mieste stretnutia. Domáci FK má zabezpečiť internet a tlačiareň pod disciplinárnymi následkami DK ObFZ.

 

ŠTK a MRK ObFZ oznamujú, že v jarnej časti súť.roč. 2014/2015 sa cez ISSF

povinne zabezpečuje :

a/ vyplácanie zberných faktúr za predchádzajúci mesiac

b/ centrálne odmeňovanie R a DZ ObFZ

c/ prestupy- hosťovania/ elektronická podateľňa/

d/ prihláška k registrácii hráča / elektronická podateľňa/

e/ elektronický zápis o stretnutí + nahratie súpisiek pre nový súť. roč.

f/ podania na komisie

 

ŠTK a DK upozorňujú FK, že nezaplatenie zbernej faktúry v termíne splatnosti má za následok zastavenie činnosti, kontumáciu zápasu a -3 body po skončení súťažného ročníka!!! Neuhradenie zbernej faktúry má za následok pozastavenie transferov a registrácie hráčov, preto ŠTK a DK vyzýva FK a ISSF manažérov, aby dodržiavali príslušné nariadenia !!!

 

Zo zasadnutia DK dňa 15.4.2015 :

 

Hráči vylúčení / II. trieda /

DK č.61/2014-2015:

Miloš Schvarz - Nižná Slaná / 1257239/ - ČK

3 zápasy nepodmienečne čl. 48/1b + 10,- Euro

 

DK č. 62/2014-2015 :

Eugen Horváth - Čoltovo / 1356434/- ČK

1 zápas nepodmienečne čl. 37/2 + 10,- Euro

 

Zastavená činnosť :

DK č. 63/2014-2015 :

Filip Šivec - Vlachovo/ 1192546/- 5ŽK

1 zápas nepodmienečne + 10,- Euro

 

DK trestá FK Ml. Brzotín pokutou 50,- Euro pre FK Ml. Jovice za neúčasť na zápase II. triedy Ml. Brzotín- Ml. Jovice. Doklad o zaplatení predložiť na najbližšie zasadnutie DK.

 

DK predvoláva R E. Zsebíka na zasadnutie DK dňa 17.4.2015/ piatok/ o 17.00 hod. DK zároveň na návrh KR pozastavuje činnosť  R E. Zsebíkovi.

 

Kolektívne tresty DK :

 

DK ObFZ trestá Baník Štítnik pokutou  50,-Euro pre OFK Vyšná Slaná za nenastúpenie na zápas 14. kola I.triedy/ Baník Štítnik- Vyšná Slaná/ dňa 28.3.2015.Splatnosť pokuty do 15.4.2015/ neuhradené/.

 

DK ObFZ trestá FK Lipovník pokutou 50,- Euro pre FK Honce za nenastúpenie na zápas 14. kola I.triedy / Lipovník- Honce/ dňa 28.3.2015.Splatnosť pokuty

do 15.4.2015/ neuhradené/.

 

DK ObFZ upozorňuje FK, ktoré neuhradili pokuty pre ObFZ, FK resp. zberné faktúry, že všetky pokuty budú riadne zaevidované a budú mať dopad na štart družstiev v novom súť. roč. 2015-2016, registračný, prestupový poriadok atď.

 

MRK ObFZ upozorňuje FK na nový Registračný a prestupový poriadok SFZ

platný od 15.6.2015. Viac na www.futbalvsfz.skwww.obfzroznava.yw.sk

 

TMK ObFZ na základe programu podpory talentov SFZ žiada FK v kategórii

mládeže, aby písomne, mailom nahlasovali hráčov na  výberový zraz ObFZ.

Výberový zraz je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 2003-2002 a 2001.

Z každého klubu je potrebné nahlásiť 2-3 talentovaných hráčov. Pri nahlasovaní

hráčov je potrebné uviesť/ meno a priezvisko hráča, bydlisko, roč. nar., klub a kontaktné číslo na hráča resp. trénera. Termín prvého tréningového zrazu sa uskutoční dňa 21.4.2015/ utorok/ na ihrisku SP MFK Rožňava. Zraz nominovaných hráčov je od 16.00-16.15 hod. Nominácia hráčov je zverejnená na stránke ObFZ / www.obfzroznava.yw.sk /

Termín nahlasovania: Priebežne každý mesiac.

Kontaktná osoba: Dušan Pollák / 0903 602 946/

 

V každej vekovej kategórii môže na prípravnom tréningovom zraze byť max. 10 hráčov. Program podpory pre talentovaných hráčov je otvorený a počíta s účasťou viacerých hráčov počas tréningových zrazov, tak, aby sa na zraze mohli postupne vystriedať viacerí hráči. Účasť hráčov z klubov ObFZ na prípravnom zraze je povinná / okrem písomného ospravedlnenia/ a bude mať po dohode dopad na prípadného žiadateľa o dotáciu na mládežnícky turnaj, alebo materiálne vybavenie z rozpočtu ObFZ.